Anslut dig till vårt nätverk!

Kina

Ekonomisk återhämtning efter pandemin i centrum för det civila samhällets rundabordssamtal mellan EU och Kina

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Efter två års uppehåll höll rundabordskonferensen för civilsamhället EU-Kina sitt årliga möte i hybridformat den 14 december. Rundabordssamtalen gjorde det möjligt för deltagarna att hålla ett öppet utbyte om ekonomisk återhämtning efter COVID-XNUMX och eventuellt samarbete mellan EU och Kina utan att utelämna svåra frågor.

Under mötet betonade EESK:s ordförande Christa Schweng behovet av en fortsatt dialog, baserad på ömsesidig respekt, ömsesidighet och intresse av att lära av varandra. "En öppen och direkt dialog är viktig, särskilt när man har olika synpunkter. Jag är övertygad om att det europeiska civila samhällets organisationer kan tillföra mycket värde till detta", betonade Schweng.

Det gemensamma uttalandet, som undertecknats av medordförandena Christa Schweng (EESK:s ordförande) och Zhang Qingli (ordförande för Kinas ekonomiska och sociala råd), efterlyser mer och bättre internationellt samarbete mellan organisationer i det civila samhället och inkludering därav, oavsett om det är baserat på en handel avtal, ett investeringsavtal eller om någon annan typ av partnerskap. I det gemensamma uttalandet betonas också att ekonomisk återhämtning och handelsförbindelser är oskiljaktiga från anslutning till och respekt för grundläggande värderingar, rättigheter och marknadsfriheter. Båda sidor åtar sig, samtidigt som de respekterar varandras olikheter, att gemensamt främja grundläggande värderingar, inklusive människors rättigheter, frihet och värdighet.

EESK:s och CESC:s engagemang inom ramen för rundabordssamtalen mellan EU och Kina är ett viktigt bidrag till samarbetsdimensionen i det övergripande sammanhanget för förbindelserna mellan EU och Kina. Insatserna från företrädare för det civila samhället är inte begränsade till icke-kontroversiella frågor, utan tar också upp svåra ämnen och kräver respekt för mänskliga rättigheter och inkludering av det civila samhället.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend