Anslut dig till vårt nätverk!

Kroatien

Återhämtnings- och motståndskraft: Kroatien och Litauen lämnar in officiella återhämtnings- och motståndskraftsplaner

DELA MED SIG:

publicerade

on

Kommissionen har fått officiella planer för återhämtning och motståndskraft från Kroatien och Litauen. Dessa planer redogör för de reformer och offentliga investeringsprojekt som varje medlemsstat planerar att genomföra med stöd av Recovery and Resilience Facility (RRF).

RRF är nyckelinstrumentet i hjärtat av NextGenerationEU, EU: s plan för att komma starkare ut ur COVID-19-pandemin. Det kommer att ge upp till 672.5 miljarder euro för att stödja investeringar och reformer (i 2018-priser). Detta delas upp i bidrag till ett värde av totalt 312.5 miljarder euro och 360 miljarder euro i lån. RRF kommer att spela en avgörande roll för att hjälpa Europa att komma starkare ut ur krisen och säkra de gröna och digitala övergångarna.

Presentationen av dessa planer följer en intensiv dialog mellan kommissionen och de nationella myndigheterna i dessa medlemsstater under det senaste antalet månader.

Annons

Kroatiens återhämtnings- och motståndskraftsplan 

Kroatien har begärt sammanlagt nästan 6.4 miljarder euro i bidrag enligt RRF.

Den kroatiska planen är uppbyggd kring fem komponenter: grön och digital ekonomi, offentlig förvaltning och rättsväsende, utbildning, vetenskap och forskning, arbetsmarknad och socialt skydd, hälso- och sjukvård. Det omfattar också ett initiativ om renovering av byggnader. Planen innehåller åtgärder för att förbättra affärsmiljön, utbildning, forskning och utveckling, energieffektivitet i byggnader, utsläppsfria transporter och utveckling av förnybara energikällor. Projekt i planen täcker hela RRF: s livstid till 2026. I planen föreslås projekt inom alla sju europeiska flaggskeppsområden.

Litauens plan för återhämtning och motståndskraft

Litauen har begärt totalt 2.2 miljarder euro i bidrag enligt RRF.

Du har nu möjlighet Litauisk plan är uppbyggd kring sju komponenter: en motståndskraftig hälsosektor, gröna och digitala övergångar, utbildning av hög kvalitet, innovation och högre utbildning, effektiv offentlig sektor och social integration. Planen omfattar åtgärder inom områden som förnybar energi, energieffektivitet, hållbara transporter, digital kompetens, forskning och innovation, digitalisering av offentlig förvaltning och förstärkning av en aktiv arbetsmarknadspolitik. Projekt i planen täcker hela RRF: s livstid till 2026. I planen föreslås projekt inom alla sju europeiska flaggskeppsområden.

Nästa steg

Kommissionen kommer att utvärdera planerna inom de närmaste två månaderna utifrån de elva kriterier som anges i förordningen och översätta deras innehåll till rättsligt bindande rättsakter. Denna bedömning kommer särskilt att inkludera en granskning av om planerna bidrar till att effektivt ta itu med alla eller en betydande delmängd av utmaningar som identifierats i de relevanta landsspecifika rekommendationer som utfärdats inom ramen för den europeiska terminen. Kommissionen kommer också att bedöma om planerna ägnar åtminstone 37% av utgifterna till investeringar och reformer som stöder klimatmål och 20% till den digitala övergången.          

Rådet kommer som regel att ha fyra veckor på sig att anta kommissionens förslag till rådets genomförandebeslut.

Rådets godkännande av planerna skulle bana väg för utbetalning av en förfinansiering på 13% till dessa medlemsstater. Detta är föremål för ikraftträdandet av beslutet om egna medel, som först måste godkännas av alla medlemsstater.

Kommissionen har nu fått totalt 17 planer för återhämtning och motståndskraft från Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Österrike, Polen, Portugal, Slovenien och Slovakien. Det kommer att fortsätta att samarbeta intensivt med de återstående medlemsstaterna för att hjälpa dem att leverera planer av hög kvalitet.

Mer

Återställnings- och motståndskraft: Frågor och svar

Faktablad om Recovery and Resilience Facility

Återhämtnings- och motståndskraft: Tilldelning av bidrag

Förordning om återhämtning och motståndskraft

Återställnings- och motståndskraftens webbplats

RECOVER-teamets webbplats

GD ECFIN: s webbplats

Kroatien

Kommissionen välkomnar nästa steg om godkännande av planerna för återhämtning och motståndskraft i Kroatien, Cypern, Litauen och Slovenien

publicerade

on

Europeiska kommissionen har välkomnat det positiva diskussion om rådet om genomförande av beslut om godkännande av nationella planer för återhämtning och motståndskraft för Kroatien, Cypern, Litauen och Slovenien hölls den 26 juli vid den informella videokonferensen för EU: s ekonomi- och finansministrar (ECOFIN). I dessa planer anges de åtgärder som kommer att stödjas av återvinnings- och motståndskraftsfaciliteten (RRF). RRF är kärnan i NextGenerationEU, som kommer att ge 800 miljarder euro (i löpande priser) för att stödja investeringar och reformer i hela EU. Rådets genomförandebeslut kommer att antas formellt genom skriftligt förfarande inom kort.

Detta formella antagande kommer att bana väg för betalning av upp till 13% av det totala tilldelade beloppet för var och en av dessa medlemsstater i förfinansiering. Kommissionen syftar till att betala ut den första förfinansieringen så snabbt som möjligt efter undertecknandet av de bilaterala finansieringsavtalen och i förekommande fall låneavtalen. Kommissionen kommer sedan att godkänna ytterligare utbetalningar baserat på ett tillfredsställande uppfyllande av de milstolpar och mål som anges i vart och ett av rådets genomförandebeslut, vilket återspeglar framstegen i genomförandet av de investeringar och reformer som omfattas av planerna.

Annons
Fortsätt läsa

Bulgarien

Östeuropa har några av EU: s mest förorenade städer - Vilka utmaningar står regionen inför och vilka lösningar finns?

publicerade

on

Enligt Eurostatär den högsta koncentrationen av farliga fina partiklar i stadsområdena i Bulgarien (19.6 μg / m3), Polen (19.3 μg / m3), Rumänien (16.4 μg / m3) och Kroatien (16 μg / m3), skriver Cristian Gherasim.

Bland EU: s medlemsstater har Bulgariens stadsområden den högsta koncentrationen av fina partiklar, långt över de nivåer som rekommenderas av Världshälsoorganisationen.

I den motsatta änden av spektrumet har norra Europa de lägsta nivåerna av fina partikelföroreningar med PM2,5 i EU. Estland (4,8 ľg / m3), Finlanda (5,1 ľg / m3) şi Suedia (5,8 ľg / m3), håller toppplatserna för den renaste luften.

Annons

PM2.5 är den farligaste av de fina partiklarna med föroreningar, med en diameter mindre än 2.5 mikron. Till skillnad från PM10 (dvs. 10 mikronstorlekar) kan PM2.5-partiklar vara mer hälsofarliga eftersom de tränger djupt in i lungorna. Föroreningar som fina partiklar suspenderade i atmosfären minskar livslängden och välbefinnandet och kan leda till att många kroniska och akuta andnings- och kardiovaskulära sjukdomar uppstår eller försämras.

Rumänien har några av de hårdast drabbade områdena i Europeiska unionen av olika luftföroreningar.

Luftförorening

Enligt en studie som publicerades i mars av den globala luftkvalitetsplattformen IQAir rankades Rumänien som 15: e bland de mest förorenade länderna i Europa 2020 och huvudstaden Bukarest rankades som 51: a över hela världen. Den mest förorenade huvudstaden i världen är Delhi (Indien). Å andra sidan finns den renaste luften på öar mitt i havet, såsom Jungfruöarna och Nya Zeeland, eller i huvudstäderna i de nordiska länderna Sverige och Finland.

Dåliga nyheter om Rumänien kommer också från luftkvalitetsövervakningsföretaget Airly, som utpekade Polen och Rumänien för några av de högsta nivåerna av föroreningar på kontinenten. Rapporten fann också att Cluj, en annan stad i Rumänien, inte är någon av de mest förorenade städerna i EU och till och med har topplaceringen när det gäller kvävedioxidföroreningar.

Enligt Europeiska miljöbyrån är luftföroreningar den högsta hälsorisken i Europeiska unionen, med cirka 379,000 XNUMX för tidiga dödsfall på grund av exponering. Kraftverk, tung industri och ökad biltrafik är de främsta orsakerna till föroreningar.

Europeiska unionen har vädjat till lokala myndigheter för att bättre övervaka luftkvaliteten, att upptäcka föroreningskällor och främja politik som begränsar föroreningar genom att minska trafiken.

Bryssel har redan riktat Rumänien på grund av luftföroreningar. Det inledde rättsliga åtgärder mot överdrivna luftföroreningar i tre städer: Iasi, Bukarest och Brasov.

En London-baserad icke-statlig organisation som specialiserar sig på hållbar beteendeförändring säger i stadsområden att människor måste fatta beslut för en livsstil som gynnar bättre luftkvalitet och miljö: att välja att resa med bildelning, med cyklar eller elektriska skotrar, istället för bilar.

Avfallshantering

I Östeuropa har luftföroreningar tillsammans med dålig avfallshantering och låga återvinningsnivåer skapat en farlig sammansättning. I Rumänien, förutom luftkvaliteten, kräver den låga återvinningsnivån lokala myndigheter att komma in.

Det är ökänt att Rumänien är ett av de europeiska länderna med lägsta återvinningsnivå och att lokala myndigheter är skyldiga att betala betydande belopp årligen i böter för bristande efterlevnad av EU: s miljöbestämmelser. Det finns också ett lagstiftningsförslag som skulle innebära att en viss skatt för plast-, glas- och aluminiumförpackningar skulle tillämpas från nästa år.

EU Reporter presenterade tidigare fallet med Ciugud-samhället i centrala Rumänien som syftar till att belöna återvinning genom att använda en lokalt utvecklad kryptovaluta.

Den virtuella valutan, benämnd med samma namn CIUGUban - att sätta ihop byns namn med det rumänska ordet för pengar - kommer att användas i sitt första genomförandesteg enbart för att återbetala medborgare som tar plastbehållare till återvinningsenheter. CIUGUban kommer att ges till lokalbefolkningen som tar med sig plast-, glas- eller aluminiumförpackningar och burkar till uppsamlingscentren.

Ciugud-samhället svarar verkligen på EU: s uppmaning att lokala samhällen ska gå in och ta en förändring av sina miljöfrågor.

Som tidigare rapporterats har den första enheten som ger kontanter för papperskorgen redan inrättats i Ciugud i den lokala skolgården. I en inlägg på Facebook i Ciuguds rådhus nämnde myndigheterna att enheten redan är full med plastavfall som samlats in och förts dit av barn. Pilotprojektet genomförs av den lokala administrationen i samarbete med ett amerikanskt företag, en av världens ledande tillverkare av RVM (Reverse Vending Machines).

När projektet lanserades tidigare denna månad nämnde tjänstemän att handlingsmetoden är särskilt avsedd att utbilda och uppmuntra barn att samla in och återvinna återanvändbart avfall. Enligt pressmeddelandet utmanas barn att återvinna så mycket förpackning som möjligt i slutet av sommarsemestern och samla in så många virtuella mynt som möjligt. I början av det nya läsåret konverteras de virtuella mynt som samlas in så att barnen kan använda pengarna för att finansiera små projekt och utbildnings- eller fritidsaktiviteter.

Ciugud blir därmed den första gemenskapen i Rumänien som lanserar sin egen virtuella valuta. Strävan är en del av en större lokal strategi för att göra Ciugud till Rumäniens första smarta by.

Ciugud planerar att gå ännu längre. I den andra fasen av projektet kommer den lokala administrationen i Ciugud att sätta återvinningsstationer i andra delar av kommunen, och medborgarna kan få utbyte mot virtuella myntrabatter i bybutiker, som kommer att delta i detta program.

Ciuguds rådhus analyserar till och med möjligheten att medborgarna i framtiden kommer att kunna använda virtuella valutor för att få vissa skattesänkningar, en idé som inkluderar att främja ett lagstiftningsinitiativ i detta avseende.

"Rumänien är näst sist i Europeiska unionen när det gäller återanvändning, och detta innebär sanktioner som vårt land betalar för att inte uppfylla miljömål. Vi startade detta projekt eftersom vi vill utbilda de framtida medborgarna i Ciugud. Det är viktigt för våra barn att lära sig att återvinna och skydda miljön, detta är det viktigaste arvet de kommer att få, säger Gheorghe Damian, borgmästaren i Ciugud Commune.

Tala till EU-Reporter, Dan Lungu, stadshusrepresentant, förklarade: ”Projektet i Ciugud är en del av flera andra strävanden som är utformade för att lära återvinning, grön energi och skydda miljön för barnen. Förutom CiugudBan skapade vi också en "Eco Patrol", en grupp skolbarn som går in i samhället och förklarar människor om vikten av återvinning, hur man samlar in avfall och hur man lever grönare. "

Berättade Dan Lungu EU-Reporter att de bara lyckades samla in och återvinna mer från Ciuguds medborgare genom att få barn inblandade. Den andra fasen av projektet kommer också att involvera en lokal leverantör som erbjuder i utbyte mot CiugudBan-varor och tjänster till lokalbefolkningen.

"Och i den tredje delen av projektet vill vi använda CiugudBan för att betala skatt och offentliga tjänster", sa han EU-Reporter.

Det återstår att se att sådana småskaliga projekt i hela Europa skulle räcka för att effektivt kunna hantera de miljöutmaningar som Östeuropa står inför.

Fortsätt läsa

Bulgarien

Sydeuropas främsta spelare i kampen mot klimatförändringar

publicerade

on

A rapport som publicerades av Europeiska rådet för utrikesrelationer visar att Rumänien och Grekland är bland regionens mest aktiva EU-länder i klimatförändringsfrågor. skriver Cristian Gherasim, Bukarest korrespondent.

Ansträngningarna för att öka användningen av förnybar energi har ökat Grekland, samt planer på att stänga koldrivna kraftverk och fortsätta med den gröna energiomställningen.

Den ekonomiska nedgången som COVID 19-pandemin orsakade kan också ha spelat en roll för att sätta agendan för Greklands ansträngningar att utveckla alternativa energimetoder. Grekland försöker få mycket behov av utländska investerare och att gå mot grön energi kan bara vara sättet att göra det. Grekland strävar också efter att positionera sig som en ledare i frågan om klimatåtgärder och är för närvarande involverad i ett utvecklingsprojekt med den tyska biltillverkaren Volkswagen, visar ECFR-rapporten.

Annons

En annan ledare när det gäller att söka efter grön teknik är Rumänien som ser den mycket diskuterade europeiska Green Deal som en möjlighet att utveckla sin ekonomi och förlita sig mer på grön energi när investerare blir mer medvetna om klimatutmaningsfrågan.

Även i Rumänien har det diskuterats långt om avveckling av kol. Den senaste månaden landsomfattande kontroversen bröt ut när mer än 100 gruvarbetare i Jiu-dalen i Rumänien barrikaderade sig under jorden för att protestera mot obetalda löner.

Kolgruvarnas fråga i Rumänien lyfter fram en riktig nationell och europeisk fråga. Många länder står inför problem som gör övergången till grön energi med politiker från båda sidor om gången som gör saken för och emot flytten.

Sedan gick kommissionens vice ordförande Frans Timmermans in och sa att det inte finns någon framtid för kol i Europa och Rumänien behöver lämna kol. Timmermans står inför genomförandet och genomförandet av Green Deal och de direktiv som kommer att säkerställa klimatneutralitet fram till 2050 i EU.

Bulgarien å andra sidan har åtagit sig att behålla sin kolsektor i ytterligare 20-30 år, visar rapporten. Det europeiska SE-landet försöker komma ikapp resten av EU när det gäller övergång till grönare alternativa energikällor. Ändå noterar rapporten en betydande förändring i sin inställning till grön teknik de senaste åren.

Ett anmärkningsvärt exempel på att ett EU-land har en konservativ strategi för klimatstrategi finns i Slovenien.

I rapporten noteras att Slovenien minskade sina klimatambitioner avsevärt när den nya regeringen tog över i januari 2020. Den nya regeringen ser inte den europeiska gröna affären som en ekonomisk möjlighet för landet.

Till skillnad från Slovenien har Kroatien varit betydligt mer öppen för den europeiska gröna affären. I Kroatien har EU: s klimatinsatser generellt sett fått ett positivt mottagande från regeringen, medborgarna och media, men effekterna av COVID-19-pandemin har marginaliserat frågan. Enligt rapporten har antagandet och genomförandet av viktiga klimatrelaterade strategier utsatts för upprepade förseningar.

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend