Anslut dig till vårt nätverk!

Danmark

NextGenerationEU: Positiv preliminär bedömning av Danmarks begäran om utbetalning av 301 miljoner euro under återhämtnings- och motståndskraftsfaciliteten

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har godkänt a positiv preliminär bedömning av Danmarks betalningsbegäran för 301 miljoner euro i bidrag under Recovery and Resilience Facility (RRF), nyckelinstrumentet i hjärtat av NextGenerationEU.

Den 16 december 2022 lämnade Danmark in en begäran om betalning till kommissionen baserad på uppnåendet av de 23 milstolpar och två mål som valts ut i Rådets genomförandebeslut för första delbetalningen. De täcker såväl reformer som är en del av den gröna skattereformen som rör digitaliseringen av hälsosystemet. Flera milstolpar och mål rör också stora investeringsåtgärder inom områdena grön omställning av jordbruk och miljö, energieffektivitet, miljövänliga fordon och färjor samt forskning.

Med sin begäran tillhandahöll de danska myndigheterna detaljerade och heltäckande bevis som visar att de 23 milstolparna och två målen har uppfyllts. Kommissionen har noggrant utvärderat denna information innan den presenterade sin positiva preliminära bedömning av begäran om betalning.

den danska plan för återhämtning och motståndskraft omfattar ett brett utbud av investerings- och reformåtgärder i sju tematiska komponenter. Planen kommer att stödjas med 1.43 miljarder euro i bidrag, varav 201 miljoner euro betalades ut till Danmark i förfinansiering den 2 september 2021.

Betalningar enligt RRF är resultatbaserade och beroende av att medlemsstaterna genomför de investeringar och reformer som beskrivs i deras respektive återhämtnings- och motståndsplaner.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa: "I dag har jag goda nyheter för Danmark: landet är redo att ta emot en första bidragsbetalning på 301 miljoner euro under NextGenerationEU, Europas återhämtningsplan, när EU-länderna godkänner vår bedömning. Danmark har börjat betydande reformer och investeringar: en sänkt registreringsskatt för bilar med noll och låga utsläpp kommer till exempel att ge danska hushåll incitament att minska CO2-utsläppen. Danmark ökar också motståndskraften i sin hälsosektor, med åtgärder som säkerställer lager av kritiska läkemedel och främjar telemedicin. klart, Danmark!'"

Nästa steg

Annons

Kommissionen har nu skickat sin positiva preliminära bedömning av Danmarks uppfyllelse av de milstolpar och mål som krävs för denna betalning till Ekonomiska och finansiella kommittén (EFC) och bett om dess yttrande. EFC:s yttrande, som ska lämnas inom högst fyra veckor, bör beaktas i kommissionens bedömning. Efter EFC:s yttrande kommer kommissionen att anta det slutliga beslutet om utbetalningen av det ekonomiska bidraget, i enlighet med granskningsförfarandet, genom en kommitté för kommittéförfarande. Efter det att kommissionen har antagit beslutet kan utbetalningen till Danmark ske.

Kommissionen kommer att bedöma ytterligare betalningsförfrågningar från Danmark baserat på uppfyllandet av de milstolpar och mål som anges i rådets genomförandebeslut, vilket återspeglar framstegen med genomförandet av investeringarna och reformerna.

Beloppen som betalas ut till medlemsländerna publiceras i Resultattavla för återhämtning och motståndskraft, som visar framstegen i genomförandet av de nationella återhämtnings- och motståndsplanerna.

Mer information

Preliminär bedömning

Frågor och svar på Danmarks utbetalningsbegäran under NextGenerationEU

Pressmeddelande om 201 miljoner euro i förfinansiering till Danmark

Frågor och svar om Danmarks plan för återhämtning och motståndskraft

Faktablad om Danmarks plan för återhämtning och motståndskraft

Rådets genomförandebeslut

Bilaga till förslaget till rådets genomförandebeslut

Personalarbetsdokument

Återhämtnings- och motståndskraft

Resultattavla för återhämtning och motståndskraft

Förordning om återhämtning och motståndskraft

Frågor och svar om faciliteten för återhämtning och motståndskraft

EU som låntagarwebbplats

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend