Anslut dig till vårt nätverk!

Energi

Kommissionen godkänner finskt investeringsstöd till NordFuel och Veolia för att bygga avancerade biobränsleanläggningar i Finland

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

EU-kommissionen har godkänt, enligt EU:s regler för statligt stöd, två stödåtgärder för byggandet av avancerade biobränsleanläggningar i Finland. Mer specifikt har kommissionen godkänt följande två investeringsstödsåtgärder som anmälts av Finland: (i) 24.5 miljoner euro till förmån för NordFuel, för att stödja byggandet av en avancerad demonstrationsanläggning för biobränsle. och (ii) 9.5 miljoner euro till förmån för Veolia, för att stödja byggandet av en demonstrationsanläggning för biometanol. Målet med de två åtgärderna är att öka produktionen av avancerade biobränslen och biogas för transporter. Kommissionen bedömde de två åtgärderna enligt EU:s regler för statligt stöd, särskilt Riktlinjer för statligt stöd för miljöskydd och energi.

Kommissionen fann att åtgärderna är nödvändiga och lämpliga för att främja produktionen av avancerade biobränslen. Dessutom kommer stödet att begränsas till det minimum som krävs och kommer inte att överskrida de stödnivåer som anges i riktlinjerna. Slutligen kommer de två åtgärderna endast att stödja anläggningar som producerar avancerade biobränslen som uppfyller hållbarhetskriterierna, enligt kraven i reviderat direktiv om förnybar energi (RED II).

På denna grundval drog kommissionen slutsatsen att åtgärderna kommer att stödja projekt som främjar hållbara biobränslen, i linje med den europeiska gröna avtalet, utan att onödigt snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Därför godkände kommissionen åtgärderna enligt EU:s regler för statligt stöd. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärendenumret SA.58416 (NordFuel) och SA.62154 (Veolia) i statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst. 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend