Anslut dig till vårt nätverk!

Finland

Kommissionen godkänner ett finskt program på 16 miljoner euro för att stödja jordbrukare i samband med Rysslands invasion av Ukraina

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har godkänt ett finskt program på 16 miljoner euro för att stödja jordbrukssektorn i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Ordningen godkändes inom ramen för det statliga stödet Temporary Crisis Framework, antogs av kommissionen den 23 mars 2022, baserat på artikel 107 bi fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (”EUF-fördraget”), som erkänner att EU:s ekonomi upplever en allvarlig störning. Enligt denna åtgärd kommer stödet att ta formen av skatteförmåner. Skatteförvaltningen kommer i synnerhet att sänka fastighetsskatten på jordbruksbyggnaderna för räkenskapsåret 3.

Åtgärden kommer att vara öppen för de jordbrukare som drabbas av kostnadsökningen för produktionsinsatser, såsom el och gödningsmedel, orsakade av den nuvarande geopolitiska krisen. Kommissionen drog slutsatsen att det finska systemet är nödvändigt, lämpligt och proportionerligt för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i linje med artikel 107 b i EUF-fördraget och de villkor som anges i ramverket för tillfällig kris. På grundval av detta godkände kommissionen stödåtgärden enligt EU:s regler för statligt stöd.

Vicepresident Margrethe Vestager, ansvarig för konkurrenspolitiken, sa: "Jordbrukssektorn har drabbats särskilt av de ökade insatskostnaderna som orsakats av Rysslands invasion av Ukraina och de relaterade sanktionerna. Detta program på 16 miljoner euro gör det möjligt för Finland att stödja de jordbrukare som drabbats av den nuvarande geopolitiska krisen. Vi fortsätter att stå med Ukraina och dess folk. Samtidigt fortsätter vi att arbeta nära medlemsstaterna för att säkerställa att nationella stödåtgärder kan införas på ett snabbt, samordnat och effektivt sätt, samtidigt som vi skyddar lika villkor på den inre marknaden.” Ett pressmeddelande finns nätet.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend