Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

EU föreslår svartlistning av transportoperatörer som är involverade i att underlätta smuggling eller människohandel

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Som en del av Europeiska unionens samlade svar på statligt sponsrad instrumentalisering av människor vid EU:s yttre gräns mot Vitryssland, föreslår kommissionen och den höga representanten i dag åtgärder för att förhindra och begränsa verksamheten hos transportoperatörer som ägnar sig åt eller underlättar smuggling eller människohandel. in i EU. Detta kommer att lägga till ett nytt instrument till EU:s verktygslåda för att stödja medlemsstater som drabbas av sådana hybridattacker. Andra former av stöd, särskilt humanitärt bistånd, bör åtfölja alla åtgärder som vidtas inom ramen för detta instrument.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa: "Försök att destabilisera EU genom att instrumentalisera människor kommer inte att fungera. EU är enat och vidtar olika åtgärder för att lösa situationen vid EU:s yttre gränser mot Vitryssland. Idag presenterar vi ett nytt förslag om att svartlista transportoperatörer som är inblandade i smuggling eller människohandel till EU, som jag först meddelade för två veckor sedan. Vi kommer aldrig att acceptera exploatering av människor för politiska syften.”

Riktade åtgärder för transportörer som underlättar eller ägnar sig åt smuggling

De senaste händelserna vid EU:s gräns mot Vitryssland kunde inte ha ägt rum utan att vissa transportoperatörer medvetet eller omedvetet bidragit till exploatering av människor, med en enorm humanitär avgift och till en hög kostnad för säkerheten vid EU:s yttre gränser och stabiliteten i regionen.

Annons

För att säkerställa att EU har lämpliga verktyg på plats för att bekämpa instrumentaliseringen av människor för politiska syften, föreslår kommissionen ett ny rättslig ram som gör det möjligt för EU att vidta riktade åtgärder mot transportoperatörer för alla transportsätt (land, luft, inre vattenvägar och hav), som deltar i eller underlättar smuggling eller människohandel till Europeiska unionen. Åtgärderna skulle vara proportionerliga och fastställas från fall till fall. Typen av åtgärder kan omfatta begränsning av verksamheten på unionsmarknaden, upphävande av licenser eller tillstånd, upphävande av rätten att tanka eller utföra underhåll inom EU och förbudet att transitera eller flyga över EU, göra tekniska stannar eller anlöper EU-hamnar.

Diplomatiska och externa åtgärder

Den 15 november beslutade EU:s utrikesråd att utöka EU sanktionsregim angående Vitryssland att rikta in sig på individer och enheter som organiserar eller deltar i instrumentaliseringen av människor, inklusive flygbolag, resebyråer och andra mellanhänder. Politisk överenskommelse nåddes om ett femte paket med listor för att ta itu med situationen vid gränsen, människohandel och det fortsatta förtrycket i Vitryssland. Detta följer på EU:s beslut av den 5 november 9 att delvis avbryta EU-Vitryssland Avtal om visumtillsyn, så att dess förmåner inte gäller regeringstjänstemän i Vitryssland.

Annons

Sedan krisens början har EU byggt upp en global koalition i opposition till den skrupelfria praxisen att instrumentalisera människor, efter en TeamEurope-strategi som utnyttjar de kombinerade diplomatiska styrkorna hos medlemsstaterna och EU, inklusive genom resor av hög representant/vice. -President Borrell. De senaste veckorna, vice ordförande Schinas, i samordning med hög representant/vice ordförande Borrell, har rest till de viktigaste ursprungs- och transitländerna för att begära att de agerar för att förhindra att deras egna medborgare faller i den fälla som de vitryska myndigheterna satt. EU:s kontinuerliga engagemang har lett till resultat. Ett antal ursprungs- och transitländer har ställt in flygningar till Vitryssland och skärpt säkerhetskontrollen av passagerare på flygplatser. Efter diskussioner mellan hög representant Borrell med den vitryska utrikesministern inledde Europeiska utrikestjänsten och kommissionen tekniska samtal med FN-organ (UNHCR och IOM) och vitryska motsvarigheter på arbetsnivå för att underlätta repatriering av migranter från vitryska territoriet.

Många av de människor som utnyttjades av den vitryska regimen i denna kris är irakier. EU är engagerat i ett intensivt samarbete med Irak. Direktflyg från Bagdad till Vitryssland avbröts i augusti, varefter flygningar från Erbil som transiterar genom tredjeländer till Vitryssland också stoppades. Irak organiserar repatrieringsflyg för irakier, med EU-stöd och med ytterligare ekonomiskt bistånd för återintegrering i Irak som fortfarande väntar. 

Informationsmanipulation är ett nyckelverktyg som används för att lura människor, skapa falska löften och följaktligen instrumentalisera dem. Situationen har utnyttjats av olika aktörer och anordnat en omfattande desinformationskampanj för att misskreditera EU:s internationella rykte. Europeiska avdelningen för yttre åtgärder vidtog åtgärder för att motverka falsk och vilseledande information online och genom riktade kommunikationsaktiviteter från EU:s delegationer i de länder från vilka de flesta människor har lockats till Vitryssland.

Att intensifiera det humanitära biståndet

EU har tilldelat 700,000 XNUMX euro i humanitärt bistånd för utsatta flyktingar och migranter strandsatta i Vitryssland, vid gränserna och inne i landet, varav 200,000 500,000 euro omedelbart går till att stödja Internationella federationen för Röda Korset och Röda Halvmånen (IFRC) som en del av EU:s övergripande bidrag till katastrofhjälpen Emergency Fund, förvaltas av IFRC. Denna EU-finansiering hjälper IFRC och dess nationella samhälle, Vitryssland Röda Korset, att leverera välbehövlig hjälp, inklusive mat, hygienpaket, filtar och första hjälpen-kit. Ytterligare XNUMX XNUMX euro mobiliseras för ytterligare humanitärt bistånd som ska genomföras av EU:s partnerorganisationer på plats.

Kommissionen är redo att tillhandahålla ytterligare humanitär finansiering som svar på tydligt etablerade humanitära behov, om tillgången för humanitära partnerorganisationer i Vitryssland skulle förbättras ytterligare. EU:s humanitära bistånd bygger på internationella humanitära principer. 

Stöd för gräns- och migrationshantering

Sedan krisens början har EU gett omedelbart stöd till Lettland, Litauen och Polen för gränsförvaltning i form av krisfinansiering, utplacering av experter och bistånd in natura från europeiska länder inom ramen för civilskyddsmekanismen. Följande kommissionär Johanssons besök i Litauen som kommissionen beviljade € 36.7 euro av EU-medel till Litauen för att stödja genomförandet av asylförfaranden och för mottagningsförhållanden, inklusive för utsatta personer. Kommissionen samordnade biståndet från 19 medlemsstater och Norge bestående av tält, sängar, värmesystem, elektriska generatorer, sängkläder, matransoner och annan hjälp i natura. De Migrationsberedskap och krishanteringsnätverk (the Blueprint Network) träffas varje vecka för att tillhandahålla högkvalitativ situationsmedvetenhet och samordning för att forma ett effektivt svar. EU:s organ för inrikes frågor har också varit utplacerade sedan juli med personal närvarande i de tre medlemsländerna och utrustning utplacerad till Litauen och Lettland.

Kommissionen för en dialog med Lettland, Litauen och Polen om finansiella och operativa behov och ställer ytterligare 200 miljoner euro till förfogande för gränsförvaltning. Ytterligare stöd från byråer kan inkludera snabba gränsingripanden och/eller återvändandeinsatser från Frontex och Europeiska asylstödkontorets hjälp med migrationshantering samt adekvat mottagande.

Kommissionen, Frontex och IOM samarbetar med Litauen för att stärka återvändandekapaciteten genom utbyte av vägledning, bästa praxis och uppsökande till tredjeländer för att stödja återtagande. Polen har också bett om Frontex-stöd för att genomföra återvändande. Kommissionen kommer också att tillhandahålla upp till 3.5 miljoner euro för att stödja frivilliga återvändanden från Vitryssland till ursprungsländerna. Europols European Migrant Smuggling Centre stöder brottsutredningar och underlättar informationsutbyte. Fullständigt genomförande av EU:s handlingsplan mot migrantsmuggling (2021–2025) kommer att ge ett mer effektivt svar på instrumentaliseringen av människor för politiska syften och behovet av att hantera EU:s yttre gränser i sådana situationer.

Dessutom arbetar kommissionen på ett förslag till provisoriska åtgärder på området asyl och återvändande, baserat på Artikel 78 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Detta följer på Europeiska rådets inbjudan till kommissionen att föreslå alla nödvändiga ändringar av EU:s rättsliga ram och konkreta åtgärder för att säkerställa ett omedelbart och lämpligt svar i linje med EU:s lagstiftning och internationella förpliktelser. Den svarar också på en begäran från de drabbade medlemsstaterna om att kunna förlita sig på provisoriska åtgärder för att effektivt hantera den akuta migrationssituationen vid EU:s yttre gränser.

EU:s höge representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik / vicepresident Josep Borrell sa: "Den vitryska regimen försöker distrahera från den fruktansvärda situationen i landet genom att dra fördel av människors bestörtning och driva dem mot EU:s gränser. De kommer inte att lyckas. Som svar utökade vi vår sanktionsregim och antar ytterligare ett paket med åtgärder mot förövarna av Lukasjenko-regimens hybridattack. Tillsammans med FN-organ kommer vi att ge humanitärt bistånd till behövande. Vi kommer att fortsätta vår diplomatiska räckvidd till våra partners. EU står fast mot denna hybridattack.”

Vicepresident Margaritis Schinas, som främjar vår europeiska livsstil, sa: "Vanliga människor säljs en lögn av den vitryska regimen som arbetar med internationella smugglingsnätverk. Det som händer vid våra gränser är inte en migrationsfråga utan en säkerhetsfråga. Och EU visar att det kommer att vara obevekligt i vårt svar. Tack vare beslutsamma och omfattande EU-åtgärder tillsammans med våra partner börjar vi se förbättringar. Och den svartlistningsmekanism vi föreslår i dag är ytterligare ett påtagligt uttryck för vår vilja att agera beslutsamt. Det här är ett globalt problem och vi måste bygga en internationell koalition mot användningen av människor som politiska bönder."

Inrikeskommissionär Ylva Johansson sa: "För att skydda våra gränser och för att skydda människor stänger vi ner Lukasjenkos olicensierade reseverksamhet. Den gångbara vägen till Europa går genom en lagligt asfalterad väg, inte en oregelbunden skogsstig. Långsiktigt, vi behöver ett rättvist och effektivt europeiskt migrations- och asylsystem som kan reagera på olika situationer. Detta understryker vårt behov av den nya pakten om migration och asyl."

Janez Lenarčič, kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering, sa: "EU stöder sina humanitära partner för att ge välbehövlig hjälp till människor som är strandsatta vid gränsen och i andra delar av Vitryssland. Med tanke på den annalkande vinterkylan måste vi säkerställa kontinuerlig tillgång för humanitära organisationer från båda sidor för att nå denna utsatta grupp människor.” 

Transportkommissionär Adina Vălean sa: "Det starka och omedelbara samarbete vi sett från det globala luftfartssamfundet under de senaste veckorna visar att det är viktigt att involvera transportoperatörer nära i att förebygga och bekämpa denna nya form av hybridhot. Vårt nya förslag om åtgärder för att rikta in sig på transportoperatörer som underlättar eller deltar i smuggling kommer att ge oss ett kraftfullt verktyg för att vidta åtgärder där operatörer försöker dra nytta av exploatering av människor.”

Grannskaps- och utvidgningskommissionär Olivér Várhelyi sa: "Den statligt sponsrade instrumentaliseringen av tusentals migranter och attacker mot EU och dess medlemsstater är oacceptabel och måste upphöra. Som våra förslag i dag visar får även detta konsekvenser. Vi accepterar inte utpressningen av Lukasjenkas regim. Vi kommer att ge stöd till de människor som fångas i hans planer. Samtidigt fortsätter vi att stå med folket i Vitryssland till stöd för deras demokratiska strävanden.”

Bakgrund

Det är EU som helhet som utmanas, särskilt Litauen, Polen och Lettland, som sedan i somras upplevt ett lömskt nytt hot i form av instrumentalisering av desperata människor. Detta har initierats och organiserats av Lukasjenkos regim som lockar människor till gränsen, i samarbete med migrantsmugglare och kriminella nätverk.

Vitrysslands agerande har utlöst en humanitär kris. Män, kvinnor och barn var strandsatta i en vidsträckt skog i minusgrader. Flera människor, inklusive barn, miste livet. Situationen eskalerade den 8 november när 2,000 XNUMX människor fastnade vid gränsen. Efter intensiva diplomatiska utspel skickade EU humanitärt bistånd och arbetar med FN-organ för att stödja evakueringar. Vitryssland har flyttat in människor i ett uppvärmt lager från det provisoriska lägret vid gränsen.

Mer information

Kommunikation: Svara på statligt sponsrad instrumentalisering av migranter vid EU:s yttre gräns
Förslag om att svartlista transportörer som ägnar sig åt smuggling  
MEMO: EU föreslår åtgärder mot transportoperatörer som är inblandade i människohandel eller smuggling av migranter till EU:s territorium
Faktablad: EU:s åtgärder för att motverka statssponsrad instrumentalisering av migranter vid EU:s yttre gräns
Faktablad: EU-åtgärd för att svartlista transportoperatörer som ägnar sig åt människohandel eller smuggling av människor till EU
Faktablad: Akut EU-stöd för migration och gränsförvaltning
EUvsDisinfo rapporter

Dela den här artikeln:

Kroatien

Kommissionen godkänner regionalstödskartan 2022–2027 för Kroatien

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt enligt EU:s regler för statligt stöd Kroatiens karta för beviljande av regionalstöd från 1 januari 2022 till 31 december 2027 inom ramen för reviderade riktlinjerna för regionalstöd ('TRASA'). Den reviderade riktlinjerna, som antogs av kommissionen den 19 april 2021 och träder i kraft den 1 januari 2022, gör det möjligt för medlemsstaterna att stödja de minst gynnade europeiska regionerna i att komma ikapp och minska skillnaderna i fråga om ekonomiskt välbefinnande, inkomst och arbetslöshet – sammanhållningsmål som står i centrum för unionen. De ger också ökade möjligheter för medlemsländerna att stödja regioner som står inför omställning eller strukturella utmaningar som avfolkning, att bidra fullt ut till de gröna och digitala omställningarna.

Samtidigt upprätthåller den reviderade RAG starka skyddsåtgärder för att förhindra att medlemsstaterna använder offentliga medel för att utlösa omlokalisering av jobb från ett EU-medlemsland till ett annat, vilket är avgörande för rättvis konkurrens på den inre marknaden. Kroatiens regionala karta definierar de kroatiska regioner som är berättigade till regionalt investeringsstöd. Kartan fastställer också de högsta stödnivåerna i de stödberättigade regionerna. Stödnivån är det högsta belopp av statligt stöd som kan beviljas per stödmottagare, uttryckt som en procentandel av de stödberättigande investeringskostnaderna. Enligt de reviderade riktlinjerna kommer regioner som täcker hela Kroatiens befolkning att vara berättigade till regionalt investeringsstöd. Ett pressmeddelande finns tillgängligt nätet.

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa

Europeiska kommissionen

Könsskillnaderna på utbildningsnivå minskar, men kvinnor är fortfarande underrepresenterade inom forskning och innovation

publicerade

on

Antalet kvinnliga studenter och utexaminerade på kandidat-, master- och doktorandnivå har ökat stadigt de senaste åren. Kvinnor är dock fortfarande underrepresenterade i forsknings- och innovationskarriärer. Detta är några av de viktigaste resultaten av Europeiska kommissionens Hon siffror 2021-rapport, som sedan 2003 övervakar nivån på framstegen mot jämställdhet inom forskning och innovation inom och utanför Europeiska unionen.

Innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomskommissionär Mariya Gabriel välkomnade årets rapport och sa: "Den senaste She Figures-rapporten visar att Europas ekonomi, laboratorier och akademi redan är beroende av kvinnor. Men det visar också att vi fortfarande behöver göra mer för att främja jämställdhet, särskilt för att inspirera tjejer till en karriär inom STEM. Det råder ingen tvekan om att Europa behöver kvinnors kreativitet och entreprenöriella potential för att forma en mer hållbar, grön och digital framtid.”

Publikationen She Figures 2021 visar att kvinnor i genomsnitt på kandidat- och magisternivå är fler än män som studenter (54 %) och akademiker (59 %), och det är nästan en jämn könsfördelning på doktorandnivå (48 %). Skillnaderna mellan studieområdena kvarstår dock. Till exempel representerar kvinnor fortfarande mindre än en fjärdedel av doktoranderna inom IKT-området (22 %), medan de representerar 60 % eller mer inom områdena hälsa och välfärd och utbildning (60 % respektive 67 %). Dessutom representerar kvinnor endast cirka en tredjedel av forskarna (33 %).

På den högsta nivån i akademin är kvinnor fortfarande underrepresenterade och innehar ungefär en fjärdedel av fulla professurstjänster (26 %). Kvinnor är också mindre benägna att vara anställda som vetenskapsmän och ingenjörer (41 %) och är underrepresenterade bland egenföretagare inom naturvetenskap och ingenjörs- och IKT-yrken (25 %). Mer information finns i denna pressmeddelande.

Annons

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa

Hormonstörande kemikalier (EDC)

Kemikalier: Kommissionen efterlyser allmänhetens synpunkter på förenkling och digitalisering av märkningar

publicerade

on

Kommissionen har inlett ett offentligt samråd om förenkling och digitalisering av märkning av kemiska produkter som lim, tvätt- och diskmedel samt gödningsprodukter. Etiketter som medföljer produkter är det primära sättet att kommunicera viktig information till användarna, inklusive faro- och säkerhetsinformation och produktanvändningsinstruktioner.

Än, Fitness Check av den mest relevanta kemikalielagstiftningen (exklusive REACH) och utvärderingen av tvättmedelsförordningen visat att etikettförståelsen och följaktligen konsumentskyddet kan förbättras ytterligare genom att undvika att etiketter överbelastas med information, vilket ofta är tekniskt. Det offentliga samrådet kommer att samla in feedback om erfarenheter och åsikter från konsumenter, professionella produktanvändare, industri, organisationer i det civila samhället, nationella myndigheter och andra berörda parter. 

Resultaten kommer att ingå i kommissionens överväganden om förslag om en översyn av förordningarna om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP) och förordningar om tvättmedel och gödselprodukter, som förväntas 2022. Det offentliga samrådet är tillgängligt. här och är öppen till 16 februari 2022.

Annons

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa
Annons
Annons

trend