Anslut dig till vårt nätverk!

Horizon Europe

"Israel går med i Horizon Europe kommer att leda till högkvalitativa jobb, spjutspetsteknik och öppnande av nya israeliska företag"

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Efter ett års förhandlingar har Israel och EU slutfört ett avtal om Israels anslutning till EU:s Horizon Research & Development-program, det största i sitt slag i världen med en total budget på cirka 95.5 miljarder euro. skriver yossi Lempkowicz.  

Parallellt med godkännandet av avtalstexten pågår för närvarande en ömsesidig godkännandeprocess i EU-kommissionen och i Israel för att avtalet ska träda i kraft under innevarande arbetsår. Undertecknandet av avtalet beräknas ske i december.

"Israels anslutning till Horizon Europe kommer att leda till högkvalitativa jobb, spjutspetsteknologi och öppnandet av nya israeliska företag. Vi fortsätter att leda Israel till nya höjder inom både affärsmässig och teknisk innovation", förklarade Israels utrikesminister Yair Lapid.

Horisontprogrammet kommer att pågå under en period av sju år.

Annons

Lapid sa att hans ministerium "kommer att fortsätta att skapa ekonomiska och vetenskapliga möjligheter för Israel".

Han noterade att Israels anslutning till Horizon "är ytterligare ett steg i vår förbindelsepolitik, som för oss närmare inte bara Europeiska unionen som helhet utan också till vart och ett av länderna i Europa också på bilateral nivå, och bygger en förbindelse mellan vetenskaps- och tekniksektorerna i Israel och deras europeiska motsvarigheter".

Avtalet placerar Israel som en central aktör i ett av de viktigaste forsknings- och utvecklingsprogrammen i världen.

Annons

Israel har deltagit i europeiska FoU-program i 25 år som associerat land.

Programmet främjar många vetenskapliga och ekonomiska fördelar för både Israel och Europa. Israels deltagande i programmet kommer avsevärt att bidra till vetenskaplig och teknisk forskning och kunskapsindustrier, samt till handel och ekonomi, och kommer att främja israelisk industri samtidigt som det skapar möjligheter för israeliska företag att ta sig in på europeiska marknader.

Israels anslutning till programmet har också en politisk betydelse när det gäller relationerna mellan Israel och Europeiska unionen.

Dela den här artikeln:

Horizon Europe

Nyckelspelare samlas vid den 6:e upplagan av Råvaruveckan

publicerade

on

Fram till fredagen den 19 november är kommissionen värd för den 6th upplagan av råvaruveckan, som samlar ett brett spektrum av EU- och nationella beslutsfattare och nyckelaktörer från industrin för att diskutera policyer och initiativ på området. Konferensen kommer att fokusera på den senaste utvecklingen rörande råvaror i EU, inklusive möjligheter under EU:s policy för återhämtning och Green Deal, samskapande av övergångsvägar, ytterligare analys av strategiska beroenden samt arbete med partnerskap och handel med tredjeländer. 

Veckans höjdpunkt är den 8th Europeiska innovationspartnerskapets (EIP) årliga högnivåkonferens om råvaror. Denna plattform för intressenter syftar till att ge kommissionen, EU-länder och privata aktörer insikter på hög nivå om innovativa tillvägagångssätt för att möta utmaningarna relaterade till råvaror. Kommissionär Thierry Breton kommer att öppna konferensen följt av ett välkomsttal från MEP Hildegard Bentele och statssekreteraren i Sloveniens ministerium för ekonomisk utveckling och teknologi, Andrej Čuš. Senare på förmiddagen kommer också generaldirektören för kommissionens gemensamma forskningscentrum, Stephen Quest, att hålla ett huvudtal. Eftermiddagssessionen öppnas av vicepresident Maroš Šefčovič. Som en del av råvaruveckan samarrangerar kommissionen också flera kompletterande evenemang. Dessa kommer att fokusera mer i detalj på frågor relaterade till kritiska råvaror, trender inom innovation och färdigheter för råvaror, EU Horizons teknologiframgångshistorier, partnerskap mellan EU och Kanada och UNECE:s resursförvaltning. Mer information om evenemanget samt öppen anmälan finns på Råvaruveckans hemsida.

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa

armenien

Armenien förknippas med Horizon Europe

publicerade

on

Kommissionen har undertecknat ett avtal med Armenien om ett närmare samarbete inom forskning och innovation. För perioden 2021-2027. Armenien har beviljats ​​föreningsstatus till Horizon Europe, Europas forsknings- och innovationsprogram på 95.5 miljarder euro. Forskare, innovatörer och forskningsenheter etablerade i landet kan nu delta, på samma villkor som enheter från EU:s medlemsländer. Innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomskommissionär Mariya Gabriel sa: "Jag välkomnar Armenien till vårt Horizon Europe-program. Armenien har kontinuerligt ökat sitt deltagande i det tidigare Horisont 2020-programmet och har stött påskyndandet av reformerna av det armeniska nationella forsknings- och innovationssystemet under de senaste åren. Armenien kommer att bygga vidare på sina tidigare framgångar i Horizon Europe.”

Association to Horizon Europe stöder 'Global strategi för forskning och innovation' och bekräftar på nytt Europas engagemang för en nivå av global öppenhet som behövs för att driva fram spetskompetens, samla resurser för snabbare vetenskapliga framsteg och utveckla levande innovationsekosystem. Armenien var sedan 2016 fullt associerat till Horisont 2020, EU:s tidigare forsknings- och innovationsprogram (2014–2020), och flera framgångshistorier resulterade från detta samarbete inom områden som hälsa, kompetens och innovationskapacitet för små och medelstora företag med mera. Ytterligare information finns tillgänglig här

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa

Horizon Europe

Island och Norge är de första länderna som är associerade med Horisont Europa

publicerade

on

Island och Norge har formellt blivit knutna till Horisont Europa, vilket gör att enheter i dessa två länder kan delta i Europas 95.5 miljarder euro forsknings- och innovationsprogram, på samma villkor som enheter från EU: s medlemsstater. Gemensamma kommittén för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, bestående av representanter för Island, Liechtenstein, Norge och EU, antog idag det relevanta beslutet för Island och Norge, vilket gör dem till de första som är associerade till Horisont Europa. Detta är en möjlighet att fortsätta och fördjupa samarbetet inom vetenskap, forskning och innovation, med fokus på gemensamma prioriteringar: den gröna och digitala övergången, folkhälsan och Europas konkurrenskraft i det globala landskapet. Gemensamma insatser kommer att syfta till att ta itu med miljöproblem i Arktis, utveckla väte- och koldioxidavskiljningsteknologi, öka datadriven innovation och mer.

En Europe Fit for the Digital Age Executive Vice President Margrethe Vestager sa: ”Öppenhet och samarbete med resten av världen är nyckeln i vår strategi för att skapa kritisk massa för forskning och innovation och att accelerera och hitta lösningar på pressande globala utmaningar. Genom att gå samman med Island och Norge kommer vi att genomföra en rad åtgärder för att stödja de gröna, digitala och folkhälsoprogrammen. ” Mariya Gabriel, kommissionär för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdom, sa: ”Jag välkomnar varmt Island och Norge ombord till Horisont Europa. De var bland de bäst presterande inom Horisont 2020 och visade innovationsledarskap och spetskompetens inom områden som energi, miljö, livsmedelssäkerhet, hälsa och digital teknik. Jag ser fram emot nya genombrott och framgångshistorier under de kommande åren! ”

Detta samarbete understryker vikten av EES-avtalet, som möjliggör fullt deltagande av EES-staterna på EU: s inre marknad och utgör grunden för samarbete på andra områden, inklusive forskning, teknisk utveckling, miljö och kultur. Horizon Europe, EU: s forsknings- och innovationsprogram 2021-2027, är ett av de viktigaste verktygen för att genomföra Europas strategi för internationellt samarbete: Europas globala strategi för samarbete inom forskning och innovation. Programmet är öppet för forskare och innovatörer från hela världen som uppmuntras att samarbeta med EU -partner för att förbereda förslag. Förhandlingar pågår med många fler länder utanför EU som har uttryckt intresse för att ansluta sig till Horisont Europa och ytterligare meddelanden kommer att göras under de kommande veckorna. Mer information finns här.

Annons

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa
Annons
Annons

trend