Anslut dig till vårt nätverk!

Israel

Europeiska kommissionen kommer att öka krisstödet till palestinier med 68 miljoner euro

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har beslutat att anslå ytterligare 68 miljoner euro för att stödja den palestinska befolkningen i hela regionen som ska genomföras genom internationella partner som Röda Korset och Röda halvmånen. Detta kommer utöver det planerade stödet på 82 miljoner euro som ska genomföras genom UNRWA 2024, vilket ger det totala stödet 150 miljoner euro. Kommissionen kommer att fortsätta att betala 50 miljoner euro av UNWRA-anslaget nästa vecka.

Dessutom har kommissionen anslagit 125 miljoner euro i humanitärt bistånd till palestinier för 2024. Kommissionen tar i dag kontrakt på de första 16 miljoner euro.

Som angavs den 29 januari har kommissionen bedömt sitt finansieringsbeslut för UNRWA mot bakgrund av de mycket allvarliga anklagelser som framfördes den 24 januari och som involverar flera UNRWA-personal i de avskyvärda attackerna den 7 oktober. Den tog hänsyn till de åtgärder som vidtagits av FN och de åtaganden som kommissionen krävde av UNRWA.

Kommissionen välkomnar utredningen av FN:s kontor för interna tillsynstjänster för att belysa de allvarliga anklagelserna mot UNRWA:s personal. Dessutom berömmer det FN för att ha skapat en oberoende granskningsgrupp ledd av Catherine Colonna för att bedöma om byrån gör allt som står i dess makt för att säkerställa neutralitet och svara på anklagelser om allvarliga intrång.

Efter utbyte med kommissionen har UNRWA också indikerat att de är redo att se till att en granskning av dess personal görs för att bekräfta att de inte deltog i attackerna och att ytterligare kontroller införs för att mildra sådana risker i framtiden.

UNRWA har gått med på att inleda en revision av byrån som ska genomföras av externa experter som utsetts av EU. Denna revision kommer att granska kontrollsystemen för att förhindra eventuell inblandning av dess personal och tillgångar i terroristaktiviteter.

Slutligen går UNRWA med på att stärka sin avdelning för interna utredningar och styrningen kring den.

Annons

UNRWA och kommissionen har i dag bekräftat sin förståelse på dessa punkter. På grundval av detta, och efter skriftväxlingen med UNRWA som bekräftar dess åtaganden, kommer kommissionen att fortsätta att betala ut en första del på 50 miljoner euro av de 82 miljoner euro som planerats för UNRWA för 2024.

Den andra och tredje delen på 16 miljoner euro kommer att frigöras i enlighet med genomförandet av detta avtal.

Utöver sitt stöd till UNRWA, är kommissionen fortfarande fullt engagerad i att ta itu med det palestinska folkets humanitära svåra situation, särskilt i Gaza men också mer allmänt i regionen. För detta ändamål kommer den att anslå ytterligare 68 miljoner euro för 2024.

President von der leyen sade: "Vi står vid det palestinska folket i Gaza och på andra håll i regionen. Oskyldiga palestinier ska inte behöva betala priset för terroristgruppen Hamas brott. De står inför fruktansvärda förhållanden som sätter deras liv på spel på grund av brist på tillgång till tillräckligt med mat och andra grundläggande behov. Det är därför vi förstärker vårt stöd till dem i år med ytterligare 68 miljoner euro.”

Bakgrund:

I linje med principerna för sund ekonomisk förvaltning innehåller avtalet med UNWRA möjlighet för kommissionen att ställa in eller återkräva betalningar om trovärdig information som tyder på betydande brister i det interna kontrollsystemets funktion skulle uppstå.

Foto: Emad El Byed on Unsplash

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend