Anslut dig till vårt nätverk!

Kazakstan

Kazakstan att fokusera på ekonomisk diversifiering och en grönare ekonomi

DELA MED SIG:

publicerade

on

Kazaks president Kassym-Jomart Tokayev talade om behovet av större ekonomisk diversifiering och grönare lösningar i ekonomin vid det 33: e mötet i Foreign Investor's Council som var värd den 10 juni i den kazakiska huvudstaden Nur-Sultan.

Rådet består av chefer för 37 stora transnationella företag och internationella organisationer samt chefer för viktiga ministerier har fungerat som en viktig plattform för att ansluta stora utländska investerare i Kazakstan och regeringen och hjälpa nationen att förbättra investeringsklimatet. 

Under det senaste året led världshandeln av dramatiska förluster. Kazakstans utrikeshandel omsatte med 13 procent förra året och uppgick till 85 miljarder dollar.

Annons

Trots denna nedåtgående trend uppvisade Kazakstans icke-råvaruexport en mindre minskning på 2.8 procent till 15 miljarder dollar och utländska direktinvesteringar gjorde 18 miljarder dollar.

Förra året genomfördes 41 investeringsprojekt till ett värde av 1.6 miljarder dollar och involverade utländska investerare.

”När den globala ekonomin återhämtar sig är Kazakstan också på väg mot ekonomisk återhämtning. Vår regering förutspår tillväxten till minst 3.5 procent och vi förväntar oss möjligheten till högre tillväxt, säger Tokayev.

Under sessionen talade Tokayev också om behovet av att öka Kazakstans järnvägssystem. År 2020 ökade volymen med järnvägstransport med 17 procent. 

Fem internationella järnvägskorridorer passerar genom Kazakstans territorium, vilket ger landet möjlighet att dra nytta av sitt strategiska geografiska läge.

91 procent av containrar som transporterades 2020 genom Kazakstans territorium stod för rutten Kina-Europa-Kina.

”Vi kan säkert säga att Kazakstan verkligen har blivit en viktig länk i landtransporter mellan Asien och Europa. Kazakstan är en viktig och pålitlig partner i genomförandet av Kinas Belt and Road-projekt, säger Tokayev.

Tokayev bekräftade också landets åtagande att införa renare teknik och påskynda ansträngningarna när landet övergår till en grön ekonomi.

Premiärminister Askar Mamin var också ordförande för övergången till koldioxidsnål och grön teknik och var ordförande för EU-Kazakstans högnivåplattform för dialog om ekonomiska och affärsmässiga frågor (affärsplattform) den 11 juni.

Evenemanget samlade företrädare för näringslivet och EU: s missionschefer under ledning av EU: s ambassadör i Republiken Kazakstan, Sven-Olov Carlsson. Besökande EU: s särskilda representant för Centralasiens ambassadör Peter Burian gick med i evenemanget.

Affärsplattformen på hög nivå kompletterar den tekniska dialogen mellan EU och Kazakstan inom det förstärkta partnerskaps- och samarbetsavtalet, särskilt samarbetskommittén för handelskonfiguration, som ägde rum i oktober 2020. 

EU har åtagit sig klimatneutralitet 2050 och översätter fullständigt genomförandet av Parisavtalet till lagstiftning. Ambitiösa mål och avgörande åtgärder visar att EU är och kommer att förbli en global ledare i övergången till grön ekonomi. Klimatutmaningen är till sin natur global, EU ansvarar bara för cirka 10% av alla globala utsläpp av växthusgaser. EU förväntar sig av sina partner att dela en jämn ambitionsnivå för att bekämpa klimatförändringarna och är redo att fördjupa samarbetet med Kazakstan på detta område, inklusive att utforska nya möjligheter för handel och investeringar.

Fortsätt läsa
Annons

Kazakstan

Nur-Sultan och Bryssel förstärker dialogen på området mänskliga rättigheter

publicerade

on

På initiativ av Kazakstans ambassad i Belgien höll Kazakstans kommissionär för mänskliga rättigheter HE Elvira Azimova videosamtal med HE Eamon Gilmore, EU: s särskilda representant för mänskliga rättigheter. Under samtalet diskuterade de två parterna ett brett spektrum av frågor av ömsesidigt intresse för Kazakstan och Europeiska kommissionen.

Azimova informerade Gilmore och hans kollegor i detalj om det arbete som utförts av hennes kontor för att skydda medborgerliga rättigheter och friheter i Kazakstan, samt om interaktion med officiella organ och icke-statliga organisationer. I detta avseende diskuterade de två sidorna olika former av samarbete mellan kontoren för kommissionären för mänskliga rättigheter i Kazakstan och EU: s särskilda representant för mänskliga rättigheter, bland annat inom ramen för den befintliga dialogen mellan EU och Kazakstan och EU-Centralasien. mekanismer i den mänskliga dimensionen.

Kollegorna utbytte också åsikter om resultaten av Azimovas första arbetsresa till Bryssel i mitten av juli 2021, inklusive hennes bilaterala avtal med ledningen och ledamöterna i de relevanta strukturerna i Europaparlamentet.

Annons

Källa - Republiken Kazakstans ambassad till kungariket Belgien

Fortsätt läsa

Kazakstan

Väljarna går till landsbygdens omröstningar för första gången i Kazakstan

publicerade

on

Väljarna i Kazakstans landsbygdsområden gick till valen i helgen i efterlängtade lokalval som ses som ett ytterligare steg i landets väg mot en fullt fungerande demokrati. skriver Colin Stevens.

För första gången någonsin fick människor i byar, bosättningar och små städer chansen att välja lokala ledare eller akims (borgmästare).

Totalt 2,297 kandidater tävlade om 730 borgmästarplatser. Den slutliga listan reducerades från initialt 2,582 XNUMX kandidater. De formella resultaten förväntas offentliggöras senare i veckan.

Annons

Enligt ett nytt system som infördes av president Kassym-Jomart Tokayev kunde alla medborgare i åldrarna 25 år och äldre köra som lokal borgmästare. Totalt 878 kandidater, eller 38.2 procent, representerade ett av landets vanliga politiska partier men, avgörande, mer än 60% av kandidaterna, totalt 1,419 XNUMX, deltog som oberoende snarare än med stöd av ett politiskt parti.

Enligt experter var de mest aktiva invånarna från östra Kazakstan och Zhambyl, där valdeltagandet översteg 90 procent. Medan det lägsta antalet väljare var i Almaty-regionen. Omröstningen övervakades av mer än 2,000 observatörer. De rapporterade dock inga allvarliga överträdelser.

Observatörer säger att valen har skapat ytterligare möjligheter för aktiva medborgare att förverkliga sin potential och att presidentens politiska reformer har väckt stort intresse för Kazak-samhället.

Valet ses som ett viktigt steg i ansträngningarna att gradvis liberalisera Kazakstans politiska system, som i nästan tre decennier har dominerats av presidentskapet.

Tokayev kom till makten 2019 efter den överraskande avgången från Nursultan Nazarbayev som hade styrt nationen på 19 miljoner sedan självständigheten och valet hedrar ett viktigt löfte han gjorde vid den tiden.

En välplacerad källa vid Kazakstans ambassad till EU berättade för den här webbplatsen att valet av landsbygdens akims var "ett mycket viktigt ögonblick som öppnar ett nytt stadium av politisk modernisering i vårt land."

Valkampanjen hade delvis fokuserat på både de hälso- och ekonomiska konsekvenser som följer av Covid-19-pandemin.

Mycket av kampanjen ägde rum online på sociala medier, eftersom den nuvarande situationen är föremål för pandemiska begränsningar. Men man hoppas också att detta kan ge en verklig ny drivkraft för digital politisk demokratisering för de unga generationerna eftersom hälften av den kazakiska befolkningen är under 30 år.

Presidenten tillkännagav initiativet att hålla lokalval i sitt tal till nationen förra året och mindre än ett år har gått till att detta blir verklighet.

Kazak-källan fortsatte: ”Valet av landsbygdens akims öppnar nya möjligheter för medborgarna att direkt påverka utvecklingen av deras bosättningar. De bildar nya långsiktiga principer i det offentliga förvaltningssystemets funktion och förändrar kvalitativt förhållandet mellan staten och samhället. ”

Valkampanjen hade enligt uppgift väckt stort intresse bland medborgarna och odlat ökad politisk konkurrens. Det stora antalet oberoende kandidater var särskilt anmärkningsvärt.

"I allmänhet kommer dessa lokalval att bidra till ytterligare demokratisering av landet", tillade källan.

Källan betonade den ”strategiska betydelsen” av valet och sa att de markerade ”allvarliga institutionella förändringar” i systemet för lokala myndigheter i landet.

"Tillsammans med antagandet av en ny lag om fredliga församlingar och liberaliseringen av lagstiftningen om val, bidrar införandet av direktval av akim till en ökning av kazakstans politiska kultur och politiska deltagande."

Man hoppas också, sade han, att valen också kommer att bana väg för en ny generation tjänstemän och förbättringar av statsapparaten.

"Allt detta tillsammans kommer att ge en positiv drivkraft för den fortsatta utvecklingen av det lokala regeringssystemet och är en progressiv förändring i landet. De visar tydligt att presidentens initiativ och beslut gradvis genomförs och har brett stöd i samhället."

Han påpekar att 10 nya lagar om politiska reformer redan har antagits sedan presidenten kom till makten och flera till är på väg.

Ytterligare kommentarer kommer från Axel Goethals, VD vid Brysselbaserade European Institute for Asian Studies, som tror att valet "kommer att fortsätta de stadiga framstegen mot en mer sammanhängande demokratisk struktur i nationen".

Goethals sa till den här webbplatsen att valen bör ses som en process av "kontrollerad demokratisering" och det var uppmuntrande att se "tecken på förbättring" som inkluderar ett "nyskapande flerpartisystem och övergången till mer fullständig representation och politisk konkurrens".

Goethals tillade: "Kazakstan under president Tokayev har också gjort mycket positiva inbrott i att öka den allmänna representationen och det civila samhällets deltagande i dess demokratiska process. Denna val- och omröstningsprocess måste ses i ett bredare sammanhang av ett land som fortfarande utvecklas. Som en tidigare sovjetstat går Kazakstan långsamt mot ett mer öppet demokratiskt system. Detta är en process som inte kan hända över natten och kräver en mer gradvis strategi för att undvika plötsliga eller tvingade förändringar som kan leda till instabilitet, eftersom det också är en del av en inlärningskurva för demokratisering för väljare, kandidater, politiska partier såväl för institutionerna i Kazakstan.

”President Tokayev har visat verkligt engagemang och beslutsamhet för att förbättra den socioekonomiska strukturen i Kazakstan genom politisk modernisering. Detta har byggts vidare på arvet och reformerna som initierats av hans föregångare Nursultan Nazarbayev, den första presidenten för Republiken Kazakstan. ”

På andra håll berättade parlamentsledamoten Andris Ameriks, vice ordförande för den centralasiatiska delegationen i Europaparlamentet EU-Reporter: ”Valresultaten är mycket viktiga för Kazakstan.

"I en tid då hela världen fortfarande kämpar med en pandemi som har orsakat stor social oro och provocerat nationella regeringar, är det viktigt att dessa val ger ett verkligt exempel på ömsesidigt förtroende mellan folket och myndigheterna."

Fraser Cameron, en tidigare tjänsteman vid Europeiska kommissionen och nu chef för Brysselbaserade EU / Asien-centrum, instämmer och sade att valet "bör markera ytterligare ett steg framåt i Kazakstans stadiga framsteg mot ett mer öppet och demokratiskt samhälle".

Fortsätt läsa

Kazakstan

Middle Corridor avser att stärka och bidra med handel och samarbete mellan EU och Asien

publicerade

on

Eftersom många läsare kanske har kunskap om ökningen av rollen för transeuropeiska järnvägskorridorer, särskilt genom EU-politikens riktning mot målen att öka järnvägsandelen inom transportsektorn och göra ekonomierna mer hållbara och renare, vi finner det ganska i tid och samordnas i harmoni med avsikterna med den transkaspiska internationella transportvägen (TITR eller Middle Corridor) att bidra till dessa ambitiösa mål och att bli en EU-partner i denna riktning, skriver International Association Trans-Caspian International Transport Route generalsekreterare Rakhmetolla Kudaibergenov.

Historik och fakta

I februari 2014 inrättades samordningskommittén för utveckling av TITR med det ursprungliga medlemskapet i infrastrukturföretagen i Azerbajdzjan, Georgien och Kazakstan (3 järnvägar, 3 hamnar och sjöfart). Bland samordningskommitténs aktiviteter fanns först och främst erfarenheterna av det internationella samordnade arbetet, som bildade effektiva tariffer för containertransporter, för transport av styckegods (bränsle, gasolja, spannmål, metaller etc.) och organisationen av den första piloten. containertåg "Nomad Express" 2015-2016.

Annons

Vidare beslutade deltagarna i samordningskommittén att inrätta den internationella föreningen "TITR" med huvudkontor i Astana, som har startat sin verksamhet sedan februari 2017.

Efter fyra år efter grundandet blev TITR-föreningen känd och välkänd. Idag representeras den av åtta länder (Ukraina, Polen, Kina, Turkiet och Rumänien gick med) och 4 statliga och privata företag-medlemmar. Det är en ideell förening med exceptionellt kommersiella mål:

  • Att locka transit- och utrikeshandelslast till TITR,
  • Utveckling av integrerade logistikprodukter längs korridoren,
  • Utveckling av en integrerad lösning (teknik) för transportprocessen över TITR,
  • Främjande av TITRs konkurrenskraft jämfört med alternativa rutter,
  • En effektiv tariffpolicy, optimering av kostnader,
  • Minskning av administrativa hinder relaterade till gräns- och tullförfaranden och relaterade till transporthantering.

Definitionen av TITR, som den följer av namnet, är all järnvägstransport mellan Azerbajdzjan och Kazakstans hamnar vid Kaspiska havet av alla typer av last och riktning (transitering, import och export). Så TITR tillhandahåller sin tjänst för transport av gods från Kina och Centralasiatiska länder mot Europa och Afrika samt i motsatta riktningar. I dag är den betydande delen av lasten ett brett utbud av export från Kazakstan, inklusive petrokemikalier, LPG, järn- och icke-järnmetaller, kol, kolkoks, ferrolegeringar, spannmål, oljeväxter, baljväxter och många andra.

Huvudskillnaden i Middle Corridor är att vi inte bara tillhandahåller containertjänst utan även vagntransporter och projektlast. Det är allmänt känt att den främsta drivkraften för tillväxten i trafiken i riktning mot Kina - Europa har blivit "subventioner" från Kinas regering, men eftersom utvecklingen av vår rutt sker med deras obetydliga deltagande, visar detta vår stora marginal för säkerhet och beredskap för eventuella marknadsförändringar som kan bli ännu mer gynnsamma för oss. Dessutom eftersom potentialen i lastbasen är mycket hög i absolut alla riktningar.

Under det senaste pandemiska året COVID-2020 har det inte funnits några stopp eller avbrott i TITR: s arbete. Naturligtvis är det bara vanligt välkoordinerat arbete för alla deltagare i TITR, en tydlig teknik för att organisera containertåg, minskade transporttider och konkurrenskraftiga tariffer som är nyckeln till den uppnådda framgången. 19 passerade endast 2016 containrar i TEU genom vår rutt och år 122 finns det redan cirka 2020 21 TEU-containrar.

Eftersom resultatet av 5 månader 2021 volymen av godstransporter längs TITR uppgick till 218 tusen ton, varav 120 tusen ton eller 55% är en transit genom Kazakstan, vilket är 14% mer än under samma period 2020 Transport av gods i denna riktning sker huvudsakligen i containrar. Ökningen av väst-östrafiken med två gånger beror på leveransen av kött och biprodukter från USA till Kirgizistan och Uzbekistan, socker till Tadzjikistan och Kirgizistan, natriumtetraborat från Turkiet till Kina. De västgående trafikvolymerna under 2 månader 5 uppgick till 2021 tusen ton, vilket är nästan detsamma som under samma period föregående år. Medan dess struktur har ändrats, inklusive en ökning till 83 gånger trafiken av tomatpuré från Kina till Italien och fördubblade volymerna av valnötter från Kina till Turkiet.

Från den 1 januari 2021 till idag har 47 containertåg passerat längs vägen i västlig riktning och fyra tåg på korridoren Turkiet - Kina. Den totala volymen containertrafik uppgick därför till 4 TEU under 5 månader 2021 eller 9674% högre än under fem månader 27.

Nytt nav i Aktau och perspektiv och möjligheter för den europeiska verksamheten

Som en ny tillväxtpunkt på Eurasiens logistikkarta förväntas Aktau (i västra delen av Kazakstan) i framtiden bli erkänd och effektiv som Khorgos torra hamn vid gränsen mellan Khorgos och Altynkol mellan Kina och Kazakstan.


Rakhmetolla Kudaibergenov, generalsekreterare, International Association "Trans-Kaspiska internationella transportvägen"

På föreningens vägnar välkomnar vi och försöker stödja en starkare och snabbare utveckling av Aktau Hubs logistikmakt, eftersom dess framgång uppenbarligen kommer att innebära att en last från EU precis har passerat TITR och redan har gett värde till dess medlemmar längs vägen innan lasten kommer att distribueras vidare i riktningarna söder om Ryssland, Kina eller Centralasiatiska länder.

Här vill jag notera att Kazakstans sida skulle vara glad att möta utländska investeringar i regionen och särskilt varmt välkomna de europeiska. Hela utbudet av gynnsam behandling för investerarna kan upptäckas här med utgångspunkt från den prioriterade sektorn för transport och logistik, till exempel kostnadsvänligt lager av gods som produceras och riktar sig till OSS och Asien och till en ny produktionsanläggning i sin helhet för att öppna varifrån de producerade varorna senare kan skickas till världsmarknaderna.

Vi önskar en snabb ytterligare integration av Middle Corridor i det globala transportlogistiksystemet och internationella relationer. Transit- och transportpotentialen i TITR-länderna kommer att leda till den gemensamma synergin och utvecklingen av logistiksystem i bildandet av en ny arkitektur för transkontinentala korridorer.

Hela handeln mellan Kazakstan och EU för 2020 är 23,7 miljarder USD (inklusive export - 17.7 miljarder USD och import - 6 miljarder USD). Totalt exporterar Kazakstan cirka 160 miljoner ton olika laster både till sina närliggande grannar och till världsmarknaderna, inklusive cirka 85 miljoner ton med järnväg och cirka 75 miljoner ton med rörledningar. Så det finns fortfarande en hel del potential för ömsesidigt fördelaktigt partnerskap, vi ser med användningen av Svarta havet maritima linjer, Marmaray godstunnel och anslutning till Europas transportkorridor.

När vi tillämpar det europeiska näringslivet vill vi ge en ny drivkraft för en ökning av affärsnätverk, genom att avslöja det stora utbudet av möjligheter i Middle Corridor som Europas och Asiens handels- och transportbro, vi är öppna för nya erbjudanden och projekt på vår väg, redo för att öka handelsförbindelserna mellan länder som ligger öster och väster om Kaspiska havet.

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend