Anslut dig till vårt nätverk!

coronavirus

Kommissionen godkänner ett lettiskt system på 3 miljoner euro för att stödja kulturinstitutioner som drabbats av koronavirusutbrott

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt en lettisk ordning på 3 miljoner euro för att stödja företag som är aktiva i landets kulturella sektor som har drabbats av koronavirusutbrottet. Åtgärden godkändes enligt statligt stöd Tillfälligt ramverk. Syftet med systemet är att mildra den plötsliga brist på likviditet som dessa företag står inför på grund av de restriktiva åtgärder som den lettiska regeringen genomför för att begränsa spridningen av viruset. Stödet kommer att ske i form av direkta bidrag. Åtgärden är öppen för företag som är verksamma inom landets kultursektor. Mottagarna inkluderar företag som är verksamma inom konst och underhållning, bibliotek och museer.

Stödet tjänar till att täcka betalda kostnader för perioden 1 januari 2021 till 30 juni 2021. Det täcker månatliga betalningar, bland annat för uthyrning av lokaler, allmännyttiga tjänster och kommunikation och IT-tjänster. Det kan också tjäna till att täcka löner och relaterade skatter för anställda. Kommissionen fann att det lettiska systemet är i linje med villkoren i den tillfälliga ramen. I synnerhet i) det totala stödet på 1.8 miljoner euro per företag kommer att respekteras. och (ii) stödet kommer att beviljas senast den 31 december 2021.

Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionell för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i enlighet med artikel 107 bi EUF-fördraget och villkoren i den tillfälliga ramen. På grundval av detta godkände kommissionen åtgärden enligt EU: s regler för statligt stöd. Mer information om den tillfälliga ramen och andra åtgärder som kommissionen har vidtagit för att ta itu med den ekonomiska inverkan av koronaviruspandemin finns här.. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärenumret SA.61769 i EU statligt stöd registrera sig på kommissionens tävlingens webbplats när någon sekretessfrågor har lösts.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend