Anslut dig till vårt nätverk!

Energi

Kommissionen godkänner det lettiska programmet för att stödja energiintensiva företag

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har godkänt, enligt EU:s regler för statligt stöd, ett lettiskt system för att delvis kompensera energiintensiva användare för avgifter som betalas för att stödja finansieringen av produktion av förnybar energi. Systemet ersätter ett tidigare system som kommissionen godkände i Maj 2017 och som löpte ut den 31 december 2020. Enligt det tidigare systemet hade företag verksamma i Lettland inom sektorer som var särskilt elektrointensiva och mer exponerade för internationell handel rätt till en minskning med upp till högst 85 % av finansieringsstödet för eltillägget för förnybar elproduktion. Lettland anmälde till kommissionen återinförandet av systemet fram till den 31 december 2021 med vissa ändringar och en preliminär budget på 7 miljoner euro för 2021.

Det anmälda systemet omfattar följande ändringar jämfört med det tidigare systemet: (i) Utvidgningen av listan över sektorer som är berättigade till nedsättningen av tilläggsavgiften. och (ii) för att ta hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna av koronavirusutbrottet, lättnaden av elintensitetskravet och möjligheten för företag som hamnade i svårigheter från 1 januari 2020 till 30 juni 2021 att förbli berättigade till stöd enligt schemat.

Kommissionen bedömde den anmälda ordningen enligt EU:s regler för statligt stöd, särskilt riktlinjerna från 2014 om statligt stöd till miljöskydd och energi, som gör det möjligt för medlemsstaterna att under vissa villkor bevilja minskningar av bidrag till finansieringen av produktion av förnybar energi. Syftet är att undvika att företag som är särskilt drabbade av sådana insatser utsätts för en betydande konkurrensnackdel. Detta gäller framför allt energiintensiva användare i sektorer som är särskilt energiintensiva och/eller utsatta för internationell konkurrens.

Kommissionen fann att ersättningen enligt systemet endast kommer att beviljas energiintensiva företag som är exponerade för internationell handel, i enlighet med kraven i riktlinjerna. Dessutom kommer åtgärden att främja EU:s energi- och klimatmål som anges i European Green Deal utan att snedvrida konkurrensen i onödan. På grundval av detta drog kommissionen slutsatsen att systemet är i linje med EU:s regler för statligt stöd. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärendenumret SA.61149 i statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend