Anslut dig till vårt nätverk!

lettland

Kommissionen lägger fram ett yttrande om Lettlands uppdaterade utkast till budgetplan för 2023

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Kommissionen har antagit sin Yttrande på Lettland uppdaterat utkast till budgetplan för 2023. Planen som lades fram av de lettiska myndigheterna uppdaterade planen för oförändrade policy som lades fram av den avgående regeringen i oktober 2022.

Detta yttrande konstaterar att Lettlands uppdaterade budgetplan totalt sett är i linje med Rådets rekommendationer från juli 2022. Lettland planerar att finansiera ytterligare investeringar genom EU-fonder och bevara nationellt finansierade investeringar som driver den expansiva finanspolitiska inriktningen. Den planerar också att finansiera offentliga investeringar för de gröna och digitala omställningarna.

Medan Lettland snabbt satte in åtgärder som svar på de ökade energipriserna, är det viktigt att Lettland i allt högre grad fokuserar sådana åtgärder på de mest utsatta hushållen och utsatta företagen, för att bevara incitamenten för att minska energiefterfrågan, och drar tillbaka dessa åtgärder när energipristrycket minskar.

Kommissionen konstaterar också att Lettland har gjort vissa framsteg när det gäller den strukturella delen av de finanspolitiska rekommendationerna i rådets rekommendationer från juli 2022, som krävde att Lettland skulle bredda beskattningen och stärka sjukvårdens och sociala skyddets lämplighet för att minska ojämlikheten.

Under den europeiska planeringsterminen avger kommissionen varje år yttranden om utkasten till budgetplaner för medlemsstaterna i euroområdet. Eurogruppen kommer nu att diskutera kommissionens yttrande. Det nationella parlamentet bör sedan ta hänsyn till denna diskussion innan budgeten för 2023 antas.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend