Anslut dig till vårt nätverk!

lettland

Statligt stöd: Kommissionen godkänner ändring av regionalstödskartan 2022–2027 för Lettland

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har godkänt, enligt EU:s regler för statligt stöd, en ändring av Lettlands karta för beviljande av regionalstöd från 1 januari 2022 till 31 december 2027, inom ramen för de reviderade riktlinjerna för regionalstöd.

On 15 December 2021, godkände kommissionen regionalstödskartan 2022–2027 för Lettland. På 25 November 2022, godkände kommissionen Lettlands territoriella rättvisa övergångsplan som identifierar de territorier som är berättigade till stöd från Just Transition Fund ('JTF'). Territorierna är belägna i regioner som är berättigade till stöd enligt artikel 107 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (så kallade a-områden), som tillåter stöd till de mest missgynnade regionerna.

För att ytterligare ta itu med regionala skillnader möjliggör ändringen av Lettlands regionalstödskarta som godkändes i dag högre maximala stödbelopp för investeringar i dessa territorier. De maximala stödbeloppen kommer att öka från 40 % till 50 % av de stödberättigande investeringskostnaderna i regionerna Kurzeme, Latgale, Vidzeme och Zemgale.

Den icke-konfidentiella versionen av dagens beslut kommer att göras tillgänglig under ärendenumret SA.105992 i Registret över statligt stöd på kommissionens konkurrens hemsida. Nya publikationer av beslut om statligt stöd på internet och i den officiella tidningen listas i Konkurrensvecka e-nyheter.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend