Anslut dig till vårt nätverk!

Moldavien

Moldavien: EU inrättar ett civilt uppdrag för att stärka säkerhetssektorns motståndskraft

DELA MED SIG:

publicerade

on

Rådet inrättade den 24 april EU:s partnerskapsuppdrag i Republiken Moldavien (EUPM Moldavien) inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Målet med detta civila uppdrag är att förbättra motståndskraften hos landets säkerhetssektor inom områdena krishantering och hybridhot, inklusive cybersäkerhet, och motverkan av utländsk informationsmanipulation och interferens (FIMI).

För detta ändamål kommer uppdraget att tillhandahålla rådgivning på strategisk nivå om utveckling av strategier och policyer, och identifiera behoven för kapacitetsuppbyggnad för tidig varning, upptäckt, identifiering, tilldelning av hot och svar på hybridhot.

Uppdraget kommer att innehålla en projektcell ansvarig för att identifiera och genomföra projekt inom ovan nämnda områden, i nära samordning med andra likasinnade aktörer.

Som svar på Moldaviens begäran kommer EUPM Moldavien att ha ett initialt mandat på två år och dess operativa högkvarter kommer att vara i Moldavien. Stefano Tomat, EEAS verkställande direktör för Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC), kommer att vara Civil operationschef; en chef för uppdraget som leder operationer på plats kommer att utses inom en snar framtid.

Bakgrund och nästa steg

I sina slutsatser av den 24 juni 2022 erkände Europeiska rådet Republiken Moldaviens europeiska perspektiv och beslutade att ge det, tillsammans med Ukraina, status som kandidatland.

I sina slutsatser av den 15 december 2022 bekräftade Europeiska rådet att EU kommer att fortsätta att ge allt relevant stöd till Republiken Moldavien när det tar itu med de mångfacetterade effekterna av Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Annons

I ett brev till den höge representanten daterat den 28 januari 2023 uppmanade Republiken Moldaviens premiärminister EU att sätta in ett civilt uppdrag i landet under GSFP.

Besök mötet sida

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend