Anslut dig till vårt nätverk!

Pakistan

Pakistans ambassad samarbetar med EU-kommissionen om Horizon Europes bidragssystem

DELA MED SIG:

publicerade

on

Som en del av sitt initiativ för vetenskapsdiplomati anordnade Pakistans ambassad i Bryssel i samarbete med EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation (GD RTD) en informationssession om Horizon Europes bidragssystem idag.

Pakistans ambassadör, Amna Baloch

Vid tillfället talade Pakistans ambassadör, Amna Baloch och ambassadör Riina Kiona, EU:s delegationschef, behovet av att främja forskningssamarbete för att möta framväxande globala utmaningar och uppnå mål för hållbar utveckling. Enhetschefen (Global Approach and International Cooperation in Asien) Nienke Buisman delade i sitt inledande anförande det temaspecifika tillvägagångssättet för Horizon Europe och det strategiska fokuset för internationellt samarbete.


Horizon Europe är Europeiska unionens flaggskeppsfinansieringsprogram för forskning och innovation. Den har en betydande budget på 95.5 miljarder euro och syftar till att stödja olika områden av forskning och innovation för att möta utmaningar som klimatförändringar och bidra till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Detta program sträcker sig över en sjuårsperiod (2021-2027) och är en efterföljare till Horizon 2020-programmet.

Under informationssessionen informerades publiken också om hur pakistanska enheter deltar i bidragsprogrammet Horizon Europe av den senior policy officer Tania Friederichs. Därefter delade experter från EU-kommissionen information om olika bidragsansökningar inom teman som jordbruk, cirkulär ekonomi, inklusive hållbara textilier och katastrofhantering. Deltagarna informerades också om de alternativ för forskarrörlighet och finansiering som var tillgänglig under Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna.


I sitt avslutande anförande lyfte ytterligare FN-ambassadör Syed Haider Shah fram det globala behovet av att utnyttja vetenskap, teknik och innovation för socioekonomisk utveckling. Han betonade att sådana händelser ytterligare skulle möjliggöra fördjupade forskningsförbindelser mellan Pakistan och EU.


Evenemanget deltog av politiska och akademiska intressenter i Pakistan såväl som av vetenskaplig diaspora i EU.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend