Anslut dig till vårt nätverk!

Polen

Mitt i energikriget står den polska vindindustrins sektor i strid med statliga regler

DELA MED SIG:

publicerade

on

Representanter för den polska havsbaserade vindkraftsindustrin är inte nöjda med det nyligen antagna ändringsförslaget som reglerar certifieringen av havsbaserade vindkraftsprojekt i polska maritima områden.

Oliwia Mroz från Polish Wind Energy Association sa till EU Reporter att det nya tillägget introducerar en överdriven börda för investerare med sitt nya certifieringssystem.

"Enligt innehållet i denna förordning ska inte bara den offshore-delen av investeringen (fundament, turbin, offshore-kraftkablar) certifieras, utan även den landbaserade delen av kraftevakueringsinfrastrukturen, inklusive delen av den onshore kabel och transformatorstationen på land. Ingenstans i världen gäller sådana regler, varken på tillväxtmarknader eller på erfarna marknader”, fortsatte hon.

The office of the Polish president sees things differently. In a press release issued last Thursday the certification system offers “appropriate mechanisms for supervision over the design, construction and operation” of wind farms and equipment.

De tre typerna av certifikat som representerar stridspunkten mellan industrin och beslutsfattare fyller följande roller: ett konstruktionsöverensstämmelsecertifikat som bekräftar att byggprojektet överensstämmer med tekniska standarder som en vindkraftpark ska uppfylla; ett certifikat som bekräftar att byggprocessen överensstämmer med byggprojektet; och ett certifikat för driftsäkerhet, som bekräftar fullständigheten och riktigheten av dokumentationen inom området för korrekt underhåll och service av en havsbaserad vindkraftpark eller en uppsättning enheter.

The first one is to be issued for an indefinite period, the second – for a period not longer than 5 years, and the third – for a period not longer than 5 years and will require renewal not later than 3 months before the expiry of the operational safety certificate.

The Polish Wind Energy Association an association which includes companies active on the wind energy market in Poland told EU Reporter that the certificates represent an excessive burden for the investor, as well as major organizational complications. This can translate into both the cost and timing of investments and the achievement of our country’s energy policy goals, PWEA told EU Reporter.

Annons

Polen ändrar sjösäkerhetslagen

Ändringen av sjösäkerhetslagen som undertecknades av den polske presidenten förra veckan kommer att tillhandahålla ett nytt system som används för att transportera kraft från en vindkraftpark till havs till land i den polska exklusiva ekonomiska zonen i Östersjön.

Detta kommer att ändra bestämmelserna om Polens havsområden och systemet för sjöfartsförvaltning.

För att vara mer exakt har ett krav införts som innebär att ett nytt tillstånd för byggande eller användning av konstgjorda öar, strukturer och anordningar i polska baltiska områden nu krävs. Tillståndet för anordningar som används för krafttransport till fastlandet får också utfärdas först efter att sökanden uppfyller de preliminära villkoren. Lagen ska träda i kraft 14 dagar från dagen för dess kungörande.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend