Anslut dig till vårt nätverk!

Rumänien

Rumänien förtjänar att vara med i Schengen

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vid morgondagens möte för rättsliga och inrikes frågor kommer en omröstning om Schengentillträde för Rumänien att ske.

Currently, it appears that Austria is the only country to consider opposing Romania’s accession, with the Netherlands and Sweden, which had previously expressed reservations, announcing that they will support Romania’s accession.

Ett av ämnena för att blockera Rumänien var relaterat till migrationsströmmen genom västra Balkan, där Rumänien påstås vara ett av länderna på migranternas väg. Officiell FRONTEX-data motsäger dock öppet de österrikiska anklagelserna med tanke på att Rumänien inte är på huvudvägen som migranterna valt för att nå Schengenområdet.

När det gäller förebyggande av sekundära rörelser bör det dessutom nämnas att Rumänien respekterar bestämmelserna om återtagande och återvänder illegala migranter från Ungern och Bulgarien, vilket betonar ett starkt samarbete med de ungerska myndigheterna.

Förra veckan beslutade EU-kommissionen att utvidga det gränsfria Schengenområdet till att omfatta Rumänien, Bulgarien och Kroatien.

I oktober 2022 bedömde 15 experter från EU:s medlemsstater tillsammans med tre europeiska byråer och Europeiska kommissionen Rumäniens tekniska efterlevnad när det gäller gränsförvaltning och polissamarbete, hur Schengens informationssystem fungerar och hur landet implementerar de återvändandes policy.

Slutsatsen var tydlig: Rumänien agerade adekvat för en effektiv förvaltning av de yttre gränserna. Rumänien säkerställer gränsövervakning och kontroller av hög kvalitet, inklusive systematiska kontroller av alla passagerare i relevanta databaser, genom sina utbildade gränspoliser, gränskontrollutrustning och den senaste tekniken. Internationellt samarbete med grannstater fungerar bra, liksom det aktiva samarbetet med Frontex.

Annons

Dessutom är registrering av både asylsökande och illegala migranter en nyckelprioritet för Rumänien. Landet har ägnat särskild uppmärksamhet åt att förbättra sitt återvändandesystem för att bekämpa illegal migration och förhindra otillåtna sekundära förflyttningar. Nödvändiga åtgärder och verktyg har införts, med tillräckliga resurser i form av personal och infrastruktur, för att säkerställa att tredjelandsmedborgare utan uppehållsrätt återlämnas. Det finns en konsekvent strategi för återvändande och återtagande, från arrestering till avlägsnande.

Rumänien förvaltar det internationella polissamarbetet på ett effektivt och aktivt sätt och respekterar kraven i Schengenregelverket på detta område. Rumänien har undertecknat operativa avtal med sina grannar, som möjliggör gränsöverskridande övervakning och spårning. Schengens informationssystem är väletablerat i Rumänien.

Rumänien har nyligen klarat två frivilliga tekniska utvärderingar. De rapporter som experterna utarbetade var oerhört positiva och bekräftade det faktum att landet uppfyller alla krav för att vara en del av Schengenområdet. Slutsatserna från uppdragen visade att Rumänien är ett exempel på god praxis på europeisk nivå när det gäller tillämpningen av Schengenlagstiftningen.

Inrikesministeriets strukturer har gjort avsevärda ansträngningar och lyckats genom investeringar och kontinuerligt förbättringsarbete för att uppfylla Schengenregelverket med hög standard. Att upprätthålla dessa höga standarder innebär en betydande förbrukning av resurser som har tilldelats särskilt från statsbudgeten, i en gest av solidaritet mot europeisk säkerhet och säkerheten för alla europeiska medborgare.

Detta är starka argument som visar att Rumänien uppfyller alla villkor för anslutning till Schengenområdet. Det är dags för Europa att agera.

www.politico.eu/article/denying-romania-bulgaria-and-croatias-schengen-bid-will-weaken-the-eu/

www.diepresse.com/6224136/oesterreich-das-ungeschicktere-ungarn?from=rss

www.diepresse.com/6224097/das-inszenierte-bdquoschengenproblemldquo?from=rss

www.derstandard.at/story/2000141491916/nur-oesterreich-ist-noch-gegen-den-schengen-beitritt-rumaeniens.

+sociala medier av artikeln.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend