Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Statligt stöd: Kommissionen godkänner ändringen av 2022-2027 regionalstödskartan för Rumänien

DELA MED SIG:

publicerade

on

EU-kommissionen har godkänt, enligt EU:s regler för statligt stöd, en ändring av Rumäniens karta för beviljande av regionalstöd från 1 januari 2022 till 31 december 2027, inom ramen för de reviderade regionalstödsriktlinjerna.

On 20 December 2021, godkände kommissionen regionalstödskartan 2022–2027 för Rumänien. På 2 December 2022, godkände kommissionen Rumäniens territoriella rättvisa övergångsplan som identifierar de territorier som är berättigade till stöd från Bara övergångsfonden. Territorierna är belägna i regioner som är berättigade till stöd enligt artikel 107 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (så kallade a-områden), som tillåter stöd till de mest missgynnade regionerna.

För att ytterligare åtgärda regionala skillnader, möjliggör den ändring av Rumäniens regionalstödskarta som godkändes idag högre maximala stödbelopp i dessa territorier. De maximala stödbeloppen kommer att öka enligt följande: i) från 40 % till 50 % av de stödberättigande investeringskostnaderna i delar av regionerna Centru och Vest. och (ii) från 60 % till 70 % av de stödberättigande investeringskostnaderna i delar av regionerna Sud-Est, Sud-Muntenia och Sud-Vest Oltenia.

Den icke-konfidentiella versionen av dagens beslut kommer att göras tillgänglig under ärendenumret SA.105733 i Registret över statligt stöd på kommissionens konkurrens hemsida. Nya publikationer av beslut om statligt stöd på internet och i den officiella tidningen listas i Konkurrensvecka e-nyheter.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend