Anslut dig till vårt nätverk!

Thailand

EU och Thailand återupptar handelsförhandlingarna

DELA MED SIG:

publicerade

on

The EU and Thailand announced the relaunch of negotiations for an ambitious, modern and balanced free trade agreement (FTA), with sustainability at its core. This announcement confirms the key importance of the Indo-Pacific region for the EU trade agenda, paving the way for deeper trade ties with the second largest economy in South-East Asia and further strengthening the EU’s strategic engagement with this burgeoning region.

Syftet med frihandelsavtalet kommer att vara att främja handel och investeringar genom att ta itu med ett brett spektrum av frågor såsom: marknadstillträde för varor, tjänster, investeringar och offentlig upphandling; snabba och effektiva sanitära och fytosanitära procedurer; skyddet av immateriella rättigheter inklusive geografiska beteckningar, och undanröjande av hinder för digital handel och handel med energi och råvaror, och därigenom stödja de digitala och gröna övergångarna. Hållbarhet kommer också att vara kärnan i detta avtal, med robusta och verkställbara discipliner för handel och hållbar utveckling (TSD). Dessa kommer att vara i linje med Kommissionens meddelande om översyn av TSD från juni 2022, stödja höga skyddsnivåer för arbetstagares rättigheter, för miljön och uppnåendet av ambitiösa klimatmål.

Viktiga handelsfakta

EU och Thailand har redan väletablerade handelsförbindelser, med tydlig potential för en ännu närmare relation:

  • Handeln med varor var värd över 42 miljarder euro 2022, medan handeln med tjänster var värd över 8 miljarder euro 2020.
  • The EU is Thailand’s 4th största handelspartner.
  • Thailand, the second largest economy in the ASEAN region, is the EU’s 4th viktigaste handelspartnern i regionen (och 25th över hela världen). 
  • EU är den 3rd största investeraren i Thailand, som representerar cirka 10 % av de totala utländska direktinvesteringarna (FDI) i landet, och de 2nd största destinationen för thailändska utländska direktinvesteringar, som står för nästan 14 % av de totala thailändska utländska direktinvesteringarna.

Despite the high ranking of the EU in Thailand’s total trade and FDI, the EU is under-represented in terms of key investors in innovative sectors, including clean and renewable energies, electric vehicles, and critical goods like microchips. Infrastructure and the shift to a technology- and innovation-driven economy are key priorities in Thailand’s economic development strategy, representing further potential for EU investors and businesses.

Nästa steg

EU och Thailand är fast beslutna att snabbt gå framåt i förhandlingarna om frihandelsavtalet och siktar på att hålla en första omfattande förhandlingsrunda under de kommande månaderna. EU:s textförslag kommer att publiceras efter den första förhandlingsrundan, i linje med vår föredömliga öppenhetspolitik. EU kommer också att beställa en hållbarhetskonsekvensbedömning till stöd för förhandlingarna, för att genomföra en analys av avtalets möjliga ekonomiska, miljömässiga, mänskliga rättigheter och sociala effekter och ge rekommendationer om hur man kan maximera de förväntade positiva effekterna, samtidigt som minimera potentiella negativa.

Annons

Bakgrund

The EU and Thailand first launched negotiations for an FTA in 2013. These were put on hold in 2014, following the military takeover in the country. In 2017 and 2019, in light of Thailand’s advances on the democratisation process, the Council adopted Conclusions putting forward an approach of gradual re-engagement, which culminated in the signature of the Partnership and Cooperation Agreement in December 2022.

När det gäller handel uppmanade rådets slutsatser från 2017 och 2019 kommissionen att undersöka möjligheten att återuppta frihandelssamtalen med Thailand och betonade vikten av att ta steg i den riktningen. De 2021 EU:s Indo-Stillahavsstrategi further confirmed the EU’s longstanding interest in resuming FTA negotiations with Thailand. The EU already has state-of-the-art FTAs in place with two ASEAN countries – Singapore and Vietnam.

Mer information

Handelsförbindelserna mellan EU och Thailand

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend