Anslut dig till vårt nätverk!

Thailand

EU och Thailand återupptar handelsförhandlingarna

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

EU och Thailand tillkännagav återupptagandet av förhandlingarna om ett ambitiöst, modernt och balanserat frihandelsavtal (FTA), med hållbarhet i centrum. Detta tillkännagivande bekräftar den indo-Stillahavsregionens nyckelvikt för EU:s handelsagenda, vilket banar väg för djupare handelsförbindelser med den näst största ekonomin i Sydostasien och ytterligare stärker EU:s strategiska engagemang i denna växande region.

Syftet med frihandelsavtalet kommer att vara att främja handel och investeringar genom att ta itu med ett brett spektrum av frågor såsom: marknadstillträde för varor, tjänster, investeringar och offentlig upphandling; snabba och effektiva sanitära och fytosanitära procedurer; skyddet av immateriella rättigheter inklusive geografiska beteckningar, och undanröjande av hinder för digital handel och handel med energi och råvaror, och därigenom stödja de digitala och gröna övergångarna. Hållbarhet kommer också att vara kärnan i detta avtal, med robusta och verkställbara discipliner för handel och hållbar utveckling (TSD). Dessa kommer att vara i linje med Kommissionens meddelande om översyn av TSD från juni 2022, stödja höga skyddsnivåer för arbetstagares rättigheter, för miljön och uppnåendet av ambitiösa klimatmål.

Viktiga handelsfakta

EU och Thailand har redan väletablerade handelsförbindelser, med tydlig potential för en ännu närmare relation:

  • Handeln med varor var värd över 42 miljarder euro 2022, medan handeln med tjänster var värd över 8 miljarder euro 2020.
  • EU är Thailands 4th största handelspartner.
  • Thailand, den näst största ekonomin i ASEAN-regionen, är EU:s 4th viktigaste handelspartnern i regionen (och 25th över hela världen). 
  • EU är den 3rd största investeraren i Thailand, som representerar cirka 10 % av de totala utländska direktinvesteringarna (FDI) i landet, och de 2nd största destinationen för thailändska utländska direktinvesteringar, som står för nästan 14 % av de totala thailändska utländska direktinvesteringarna.

Trots EU:s höga placering i Thailands totala handel och utländska direktinvesteringar är EU underrepresenterat när det gäller nyckelinvesterare i innovativa sektorer, inklusive ren och förnybar energi, elfordon och kritiska varor som mikrochips. Infrastruktur och övergången till en teknik- och innovationsdriven ekonomi är nyckelprioriteringar i Thailands ekonomiska utvecklingsstrategi, vilket representerar ytterligare potential för EU:s investerare och företag.

Nästa steg

EU och Thailand är fast beslutna att snabbt gå framåt i förhandlingarna om frihandelsavtalet och siktar på att hålla en första omfattande förhandlingsrunda under de kommande månaderna. EU:s textförslag kommer att publiceras efter den första förhandlingsrundan, i linje med vår föredömliga öppenhetspolitik. EU kommer också att beställa en hållbarhetskonsekvensbedömning till stöd för förhandlingarna, för att genomföra en analys av avtalets möjliga ekonomiska, miljömässiga, mänskliga rättigheter och sociala effekter och ge rekommendationer om hur man kan maximera de förväntade positiva effekterna, samtidigt som minimera potentiella negativa.

Annons

Bakgrund

EU och Thailand inledde först förhandlingar om ett frihandelsavtal 2013. Dessa lades på is 2014, efter det militära maktövertagandet i landet. Under 2017 och 2019 antog rådet, mot bakgrund av Thailands framsteg i demokratiseringsprocessen, slutsatser som föreslog ett tillvägagångssätt för gradvis återkoppling, vilket kulminerade med undertecknandet av partnerskaps- och samarbetsavtalet i december 2022.

När det gäller handel uppmanade rådets slutsatser från 2017 och 2019 kommissionen att undersöka möjligheten att återuppta frihandelssamtalen med Thailand och betonade vikten av att ta steg i den riktningen. De 2021 EU:s Indo-Stillahavsstrategi bekräftade vidare EU:s långvariga intresse av att återuppta frihandelsförhandlingarna med Thailand. EU har redan de senaste frihandelsavtalen på plats med två ASEAN-länder - Singapore och Vietnam.

Mer

Handelsförbindelserna mellan EU och Thailand

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend