Anslut dig till vårt nätverk!

coronavirus

COVID-19 - Ukraina läggs till i listan över länder för icke-väsentliga resor

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Efter en översyn enligt rekommendationen om gradvis upphävande av tillfälliga restriktioner för icke väsentliga resor till EU uppdaterade rådet listan över länder, särskilda administrativa regioner och andra enheter och territoriella myndigheter för vilka reserestriktioner bör upphävas. I synnerhet togs Rwanda och Thailand bort från listan och Ukraina togs till listan.

Såsom anges i rådets rekommendation kommer denna lista att fortsätta att granskas regelbundet och i förekommande fall uppdateras.

Baserat på kriterierna och villkoren i rekommendationen bör medlemsstaterna från och med den 15 juli 2021 gradvis upphäva resebegränsningarna vid de yttre gränserna för invånare i följande tredjeländer:

Annons
 • albanien
 • armenien
 • Australien
 • Azerbaijan
 • Bosnien och Hercegovina
 • Brunei
 • Kanada
 • Israel
 • Japan
 • Jordanien
 • libanon
 • Montenegro
 • Nya Zeeland
 • qatar
 • Moldavien
 • Republiken Norra Makedonien
 • Saudiarabien
 • Serbien
 • Singapore
 • Sydkorea
 • Ukraina (nytt)
 • usa
 • Kina, med förbehåll för bekräftelse av ömsesidighet

Resebegränsningar bör också gradvis upphävas för de särskilda administrativa regionerna Kina Hong Kong och Macao.

Inom kategorin enheter och territoriella myndigheter som inte erkänns som stater av minst en medlemsstat, bör resebegränsningar för Kosovo och Taiwan också gradvis upphävas.

Invånare i Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanen bör betraktas som EU-invånare för denna rekommendation.

Annons

Kriterierna för att bestämma de tredjeländer för vilka den nuvarande resebegränsningen ska upphävas uppdaterades den 20 maj 2021. De täcker den epidemiologiska situationen och det övergripande svaret på COVID-19, samt tillförlitligheten hos tillgänglig information och datakällor. Ömsesidighet bör också beaktas från fall till fall.

Schengenassocierade länder (Island, Lichtenstein, Norge, Schweiz) deltar också i denna rekommendation.

Bakgrund

Den 30 juni 2020 antog rådet en rekommendation om gradvis upphävande av tillfälliga restriktioner för icke-väsentliga resor till EU. Denna rekommendation innehöll en första lista över länder för vilka medlemsstaterna bör börja upphäva resebegränsningarna vid de yttre gränserna. Listan granskas regelbundet och uppdateras i förekommande fall.

Den 20 maj antog rådet en ändringsrekommendation för att svara på de pågående vaccinationskampanjerna genom att införa vissa undantag för vaccinerade personer och underlätta kriterierna för att upphäva begränsningarna för tredjeländer. Samtidigt tar ändringsförslagen hänsyn till de eventuella risker som nya varianter medför genom att man fastställer en nödbromsmekanism för att snabbt reagera på uppkomsten av en variant av intresse eller oro i ett tredjeland.

Rådets rekommendation är inte ett rättsligt bindande instrument. Medlemsstaternas myndigheter är fortfarande ansvariga för att genomföra rekommendationens innehåll. De får, med full insyn, endast upphäva resorestriktioner gentemot listade länder.

En medlemsstat bör inte besluta att upphäva reserestriktionerna för icke-listade tredjeländer innan detta har beslutats på ett samordnat sätt.

Denna beteckning påverkar inte statuspositioner och är i linje med FN: s säkerhetsråds resolution 1244 (1999) och ICJ: s yttrande om Kosovos självständighetsförklaring.

Rådets rekommendation om ändring av rådets rekommendation (EU) 2020/912 om tillfällig begränsning av icke-väsentliga resor till EU och om eventuell upphävande av sådan begränsning

COVID-19: Rådet uppdaterar rekommendationen om restriktioner för resor från tredjeländer (pressmeddelande 20 maj 2021)

COVID-19: resor till EU (bakgrundsinformation)

coronavirus

Kommissionen godkänner 1.8 miljoner euro för lettiskt stöd för boskapsodlare som drabbats av coronavirusutbrottet

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt ett lettiskt system på 1.8 miljoner euro för att stödja bönder som är verksamma inom boskapsuppfödningssektorn som drabbats av coronavirusutbrottet. Systemet godkändes enligt statligt stöd Tillfälligt ramverk. Enligt systemet kommer stödet att ske i form av direkta bidrag. Åtgärden syftar till att mildra den likviditetsbrist som stödmottagarna står inför och att ta itu med en del av de förluster som de drabbades av på grund av coronavirusutbrottet och de restriktiva åtgärder som den lettiska regeringen var tvungen att vidta för att begränsa spridningen av viruset. Kommissionen fann att systemet överensstämmer med villkoren i den tillfälliga ramen.

I synnerhet kommer stödet (i) inte att överstiga 225,000 31 euro per stödmottagare. och (ii) beviljas senast den 2021 december 107. Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionell för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i enlighet med artikel 3 b FEUF och villkoren i den tillfälliga ramen. På grundval av detta godkände kommissionen systemet enligt EU: s regler för statligt stöd. Mer information om den tillfälliga ramen och andra åtgärder som kommissionen vidtar för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruspandemin kan hittas här. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärenumret SA.64541 i EU statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst.

Annons

Fortsätt läsa

coronavirus

Kommissionen godkänner 500,000 XNUMX euro i portugisiskt system för att ytterligare stödja persontransportsektorn på Azorerna i samband med coronavirusutbrottet

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt ett portugisiskt system på 500,000 XNUMX euro för att ytterligare stödja persontransportsektorn i Azorerna i samband med coronavirusutbrottet. Åtgärden godkändes enligt statligt stöd Tillfälligt ramverk. Det följer ett annat portugisiskt system för att stödja persontransportsektorn på Azorerna som kommissionen godkände 4 juni 2021 (SA.63010). Enligt den nya ordningen kommer stödet att ske i form av direkta bidrag. Åtgärden kommer att vara öppen för kollektiva persontransportföretag i alla storlekar som är aktiva på Azorerna. Syftet med åtgärden är att mildra de plötsliga likviditetsbrister som dessa företag står inför och att hantera förluster som uppstår under 2021 på grund av coronavirusutbrottet och de restriktiva åtgärder som regeringen var tvungen att vidta för att begränsa spridningen av viruset.

Kommissionen fann att det portugisiska systemet överensstämmer med villkoren i den tillfälliga ramen. I synnerhet kommer stödet (i) inte att överstiga 1.8 miljoner euro per företag. och (ii) beviljas senast den 31 december 2021. Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionell för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i enlighet med artikel 107 b FEUF och villkoren i den tillfälliga ramen. På grundval av detta godkände kommissionen åtgärden enligt EU: s regler för statligt stöd. Mer information om den tillfälliga ramen och andra åtgärder som vidtas av kommissionen för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruspandemin kan hittas här. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärenumret SA.64599 i EU statligt stöd registrera sig på kommissionens tävlingens webbplats när någon sekretessfrågor har lösts.

Annons

Fortsätt läsa

coronavirus

Kommissionen godkänner franskt biståndsprogram på 3 miljarder euro för att genom lån och aktieinvesteringar stödja företag som drabbats av coronaviruspandemin

publicerade

on

Europeiska kommissionen har, enligt EU: s regler för statligt stöd, godkänt Frankrikes planer på att inrätta en fond på 3 miljarder euro som ska investera genom skuldinstrument och eget kapital och hybridinstrument i företag som drabbats av pandemin. Åtgärden godkändes enligt den tillfälliga ramen för statligt stöd. Systemet kommer att genomföras genom en fond med titeln 'Övergångsfond för företag som påverkas av COVID-19-pandemin', med en budget på 3 miljarder euro.

Enligt detta system kommer stödet att ha formen av (i) förlagslån eller deltagande lån; och (ii) rekapitaliseringsåtgärder, särskilt hybridkapitalinstrument och icke-röstande preferensaktier. Åtgärden är öppen för företag etablerade i Frankrike och finns i alla sektorer (utom finanssektorn), som var livskraftiga före coronaviruspandemin och som har visat att deras ekonomiska modell är långsiktigt livskraftig. Mellan 50 och 100 företag förväntas dra nytta av detta system. Kommissionen ansåg att åtgärderna uppfyllde villkoren i den tillfälliga ramen.

Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden var nödvändig, lämplig och proportionell för att avhjälpa en allvarlig störning i Frankrikes ekonomi, i enlighet med artikel 107 b FEUF och villkoren i den tillfälliga tillsynen. På grundval av detta godkände kommissionen dessa system enligt EU: s regler för statligt stöd.

Annons

Verkställande direktör Margrethe Vestager (avbildad), konkurrenspolitik, sade: ”Detta rekapitaliseringssystem på 3 miljarder euro gör det möjligt för Frankrike att stödja företag som drabbats av coronaviruspandemin genom att underlätta tillgången till finansiering i dessa svåra tider. Vi fortsätter att arbeta nära med medlemsstaterna för att hitta praktiska lösningar för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruspandemin medan vi respekterar EU: s regelverk. ”

Annons
Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend