Anslut dig till vårt nätverk!

Ukraina

Europeiska kommissionen betalar ut den första delen av det nya makroekonomiska stödet på 1 miljard euro till Ukraina

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen, på EU:s vägnar, har idag betalat ut den första hälften (500 miljoner euro) av en ny operation på 1 miljard euro för makroekonomiskt stöd (MFA) till Ukraina. Den andra delen (ytterligare 500 miljoner euro) betalades ut den 2 augusti. Beslutet om detta nya exceptionella MFA antogs av Europaparlamentet och rådet den 12 juli 2022.

Detta ytterligare makroekonomiska stöd på 1 miljard euro är en del av EU:s extraordinära ansträngning, tillsammans med det internationella samfundet, för att hjälpa Ukraina att möta sina omedelbara finansiella behov efter Rysslands oprovocerade och omotiverade aggression. Det är den första delen av det exceptionella MFA-paketet på upp till 9 miljarder euro som tillkännagavs i kommissionens meddelande av den 18 maj 2022 och som godkändes av Europeiska rådet den 23–24 juni 2022. Det kompletterar det stöd som redan tillhandahållits av EU, inklusive en 1.2 miljarder euro akut MFA-lån betalades ut under första halvåret. Sammantaget ger de två delarna av programmet det totala MFA-stödet till Ukraina sedan krigets början till 2.2 miljarder euro.

UD-medlen har gjorts tillgängliga för Ukraina i form av långfristiga lån till förmånliga villkor. Biståndet stöder Ukrainas makroekonomiska stabilitet och övergripande motståndskraft mot bakgrund av Rysslands militära aggression och de efterföljande ekonomiska utmaningarna. Som ytterligare ett uttryck för solidaritet kommer EU:s budget att täcka räntekostnaderna för detta lån. Som för alla tidigare MFA-lån lånar kommissionen medel på internationella kapitalmarknader och överför intäkterna på samma villkor till Ukraina. Detta lån till Ukraina stöds av 70 % av värdet som avsatts från EU:s budget.  

Detta ekonomiska stöd kommer utöver det oöverträffade stöd som EU gett hittills, särskilt humanitärt bistånd, utvecklings- och försvarsbistånd, upphävandet av alla importtullar på ukrainsk export under ett år eller andra solidaritetsinitiativ, t.ex. för att åtgärda transportflaskhalsar så att exporten , i synnerhet av spannmål, skulle kunna säkerställas.

An Economy that Works for People Vicepresident Valdis Dombrovskis sa: "Denna 1 miljard euros betalning är en första del av vårt makroekonomiska stödpaket på 9 miljarder euro för att hjälpa Ukraina att möta sina ekonomiska akuta behov orsakade av Rysslands brutala krig. Samtidigt arbetar vi nära med EU:s medlemsstater och våra internationella partners om nästa steg för att återuppbygga Ukraina på längre sikt. EU kommer att tillhandahålla allt politiskt, ekonomiskt, militärt och humanitärt stöd som krävs för att hjälpa Ukraina och dess folk inför Rysslands fortsatta illegala aggression – så länge det tar.”

Europeiska unionens höge representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik Josep Borrell (avbildad) sa: "Vårt stöd till Ukraina är orubbligt. Vi kommer att fortsätta att stödja det ukrainska folket - politiskt, ekonomiskt och med militära medel - för att möta motgångar och utmaningar som orsakas av Rysslands aggression. Ukraina försvarar sin suveränitet och rätt att existera med beslutsamhet och värdighet. EU står bi Ukraina i dessa ansträngningar och kommer att fortsätta att göra det”.

Budget- och administrationskommissionär Johannes Hahn sa: "Kommissionens snabba utbetalning av den första delen av det exceptionella MFA-lånet på 1 miljard euro visar EU:s orubbliga solidaritet med Ukraina och dess folk. EU:s budget spelar en central roll i denna solidaritet genom att stödja dessa medel med 70 % av deras värde och täcka räntekostnaderna för detta lån. Ytterligare ett exempel som EU:s budget levererar även för våra partner i kristider.”

Annons

Ekonomikommissionär Paolo Gentilon sa: "Med denna utbetalning fortsätter Europeiska kommissionen att stödja Ukraina i att stödja sina offentliga finanser. Inför Rysslands obönhörliga och brutala aggression måste EU förbli orubblig i sin solidaritet med det ukrainska folket. Arbetet pågår med ett förslag för den andra delen av detta exceptionella makroekonomiska stöd, som tillkännagavs i maj och godkändes av Europeiska rådet.”

Bakgrund

EU har redan gett betydande bistånd till Ukraina under de senaste åren inom ramen för sitt program för makroekonomiskt stöd. Sedan 2014 har EU tillhandahållit över 5 miljarder euro till Ukraina genom fem MFA-program för att stödja genomförandet av en bred reformagenda inom områden som kampen mot korruption, ett oberoende rättssystem, rättsstatsprincipen och förbättring av företagsklimatet . Tidigare i år beviljade kommissionen dessutom ett MFA-nödlån på 1.2 miljarder euro, för vilket kommissionen samlade in medel i två privata placeringar under första halvåret 2022. Den 18 maj lade kommissionen fram sina planer i en Kommunikation för EU:s omedelbara svar för att ta itu med Ukrainas finansieringsklyfta, såväl som den långsiktiga återuppbyggnadsramen. Den 25 juli godkände styrelsen för EIB, EU-banken 1.59 miljarder € i ekonomiskt bistånd, med stöd av garantier från EU:s budget, för att hjälpa Ukraina att reparera den mest väsentliga skadade infrastrukturen och återuppta kritiskt viktiga projekt för att tillgodose det ukrainska folkets akuta behov.

För att finansiera MFA lånar kommissionen på kapitalmarknaderna för EU:s räkning, parallellt med dess andra program, framför allt NextGenerationEU och SURE. Den möjliga upplåningen till Ukraina förutses i kommissionens finansieringsplan för andra halvåret 2022. Mer information om det stöd som EU har gett Ukraina sedan starten av Rysslands anfallskrig finns tillgänglig. nätet.

Makroekonomiskt bistånd (MFA) är en del av EU:s bredare engagemang med grannländerna och är avsedda som ett exceptionellt instrument för EU:s krishantering. De är tillgängliga för EU:s grannländer som upplever allvarliga betalningsbalansproblem. Förutom MFA stöder EU Ukraina genom flera andra instrument, inklusive humanitärt bistånd, budgetstöd, tematiska program och tekniskt bistånd och blandningsfaciliteter för att stödja investeringar.

Vidare information 

Uttalande av president von der Leyen om EU:s ekonomiska stöd till Ukraina

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2022/1201 av den 12 juli 2022 om exceptionellt makroekonomiskt stöd till Ukraina

Europeiska rådets slutsatser av den 23 juni

Meddelande av den 18 maj 2022 om Ukrainas hjälp och återuppbyggnad

Makroekonomiskt stöd till Ukraina

EU:s delegation till Ukraina

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend