Anslut dig till vårt nätverk!

Ukraina

EU-solidaritet med Ukraina: Ett år av tillfälligt skydd för människor som flyr från rysk aggression mot Ukraina

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har antagit Kommunikation om direktivet om tillfälligt skydd. Direktivet var triggas för första gången den 4 mars 2022 som svar på Rysslands aggression mot Ukraina, för att skydda människor som flyr kriget.

Sedan dess har cirka 4 miljoner människor beviljats ​​omedelbart skydd i EU, varav mer än 3 miljoner under första halvåret 2022. Alla registrerade hade rätt till arbetsmarknad, utbildning, sjukvård och boende. EU:s svar på kriget i Ukraina visar ännu en gång vad som är möjligt när EU agerar enat. Direktivet om tillfälligt skydd har visat sig vara ett viktigt instrument för att ge omedelbart skydd i EU och det bör förbli en del av den verktygslåda som är tillgänglig för Europeiska unionen i framtiden.

Detta meddelande gör en sammanfattning av direktivets genomförande under det senaste året, drar lärdomar och identifierar prioriterade områden där fortsatta ansträngningar behövs.

EU:s svar i ett nötskal:

Direktivet gav omedelbart skydd samtidigt som formaliteterna reducerades till ett minimum. Det kompletterade sådant skydd med en omfattande och harmoniserad uppsättning rättigheter:

  • Tillgång till registrering och dokumentation: Medlemsstaterna inrättar snabbt förfaranden för registrering och utfärdande av nödvändig dokumentation.
  • Särskilt skydd för barn: för närvarande tar närmare en femtedel av Ukrainas barn sin tillflykt till EU.
  • Tillgång till utbildning och yrkesutbildning: Från och med början av läsåret i september förra året var omkring en halv miljon ukrainska barn inskrivna i utbildningssystem i hela EU.
  • Ta itu med riskerna för människohandel och stödja offer för krigsförbrytelser: EU infört den gemensamma planen mot människohandel att öka medvetenheten bland de fördrivna och förhindra människohandel.
  • Tillgång till hälsovård och sociala förmåner: nästan 2 000 ukrainska patienter har framgångsrikt evakuerats till 20 EU- och EES-länder, mental hälsa och psykosocialt stöd erbjuds i de flesta medlemsstater till dem som flydde från kriget.
  • Tillgång till jobb: cirka en miljon fördrivna människor är sysselsatta över hela Europa och EU har inrättat en Talangpoolpilot för att stödja integrationen på arbetsmarknaden.
  • Tillgång till boende och bostad: "Trygga hem' vägledning hjälper medlemsstaterna, regionala och lokala myndigheter och det civila samhället att organisera privata bostadsinitiativ. Kommissionen tilldelade 5.5 miljoner euro till det projekt som drivs av Internationella Röda Korsets federation för att stödja genomförandet av de säkra hemmen och lanserade en inbjudan att lämna förslag till projektbidrag för att ytterligare främja samhällssponsringsprogram.

Smakämnen Solidaritetsplattform "Ukraina" inrättats av kommissionen omedelbart efter aktiveringen av direktivet har spelat en avgörande roll för att säkerställa en samordnat svar.

Kommissionen och dess organ har tillhandahållit operativt stöd till medlemsstaterna vid genomförandet av direktivet. De EU:s asylbyrå stödjer 13 medlemsstater med deras behov av asyl, mottagning och tillfälligt skydd. Runt 200 Frontex personal är utplacerad till frontlinjemedlemsstaterna och Moldavien för att stödja deras gränsförvaltning. Europol har också utplacerat personal och gästtjänstemän för att genomföra sekundära säkerhetskontroller i fem medlemsstater och Moldavien. Tre EU: s civilskyddsmekanism knutpunkter inrättades i medlemsstaterna för att kanalisera mer än 80 000 ton naturabistånd till Ukraina.

Annons

EU har också tillhandahållit en ekonomiskt stöd för att tillgodose behoven hos fördrivna personer. EU har tillhandahållit totalt 13.6 miljarder euro i ytterligare finansiering genom sina CARE- och FAST-CARE-paket. 1 miljard euro omprogrammerades under sammanhållningsfonderna och 400 miljoner euro gjordes tillgängliga under fonder för inrikes frågor.

EU har också intensifierat sitt samarbete med internationella partners såsom USA, Kanada och Storbritannien, samt med relevanta internationella organisationer.

Nästa steg

Europeiska unionen är redo att stödja Ukraina så länge det tar. Skyddet har redan förlängts till mars 2024 och kan förlängas ytterligare till 2025. Kommissionen är redo att vidta nödvändiga åtgärder för ytterligare förlängning vid behov. Samtidigt kommer en stark EU-samordnad strategi att eftersträvas för att säkerställa en smidig övergång till alternativa juridiska statusar som skulle ge tillgång till rättigheter utöver den maximala varaktigheten för tillfälligt skydd, och riktat stöd för personer som efter att ha flytt från Ukraina vill åka hem.

Med utgångspunkt i detta år av genomförande anser kommissionen att direktivet om tillfälligt skydd bör förbli en del av verktygslådan med åtgärder som finns tillgängliga på EU-nivå. Kommissionen kommer att samarbeta med medlagstiftarna för att se till att Europeiska unionen är utrustad med de verktyg den behöver i framtiden och se till att kommissionens förslag till kris- och force majeure-förordning korrekt formuleras. 

Bakgrund

Den 4 mars 2022, bara en vecka efter att ryska styrkor invaderade Ukraina, aktiverades direktivet om tillfälligt skydd tack vare ett enhälligt beslut av medlemsstaterna på förslag av kommissionen. Solidaritetsplattformen "Ukraina", som inrättades av kommissionen i början av kriget, samlar EU-institutioner, medlemsstater, Schengenassocierade länder, EU-byråer, internationella organisationer, ukrainska och moldaviska myndigheter. Det erbjuder ett informellt och flexibelt forum för diskussion om operativa frågor för att samordna stödet på plats. Utbytet av information och insamling av korrekta uppgifter genom EU:s nätverk för migrationsberedskap och krisplan, arbete från europeiska asylbyråer, bidrog till att snabbt inrätta plattformen för registrering av tillfälligt skydd.

Mer information

Faktablad: Faktablad om direktivet om tillfälligt skydd

Faktablad: EU-stöd för att hjälpa medlemsländerna att möta flyktingars behov

1 år av ukrainskt motstånd

EU:s solidaritet med Ukraina

10-punktsplanen för starkare europeisk samordning för att välkomna människor som flyr kriget från Ukraina

Välkomna människor som flyr kriget i Ukraina

Meddelande om Tillfälligt skydd för dem som flyr Rysslands anfallskrig mot Ukraina: ett år senare

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend