Anslut dig till vårt nätverk!

Ukraina

EU och Ukraina stärker samarbetet vid Defence Industries Forum

DELA MED SIG:

publicerade

on

EU-Ukrainas försvarsindustriforum i Bryssel fokuserade på att stärka försvarsindustriellt samarbete mellan EU och Ukraina, tillhandahålla uthålligt militärt stöd till Ukraina, även på lång sikt, och bättre tillgodose ukrainska försvars- och industribehov. Den samlade över 400 representanter från regeringar, EU:s och ukrainska försvarsindustrier, branschorganisationer och viktiga partnerländer och -organisationer samt EU-institutioner.

EU-Ukrainas försvarsindustriforum är ett första, konkret steg i genomförandet av den europeiska försvarsindustristrategin (EDIS), lanserades i mars 2024. Forumet öppnar vägen för att identifiera konkreta samarbetsinitiativ, arrangemang och flaggskeppsprojekt mellan EU:s och Ukrainas försvarsindustrier, genom t.ex. joint ventures. Detta kommer att främja ett närmare samarbete mellan försvarsföretag och den progressiva integrationen av den ukrainska industrin i den europeiska försvarsteknologiska och industriella basen (EDTIB), även med tanke på Ukrainas anslutningsprocess till EU.

Den höga representanten/vicepresidenten Josep Borrell sa: "Dagens forum är ett nyckelsteg för att stärka samarbetet mellan ukrainska och EU:s försvarsindustrier. Det är avgörande nu men också för våra framtida behov. Jag är övertygad om att det kommer att föra vår försvarsindustri närmare, tillåta oss att lära av varandra och hjälpa Ukraina att försvara sig från Rysslands anfallskrig. Det här kan visa sig vara en game changer på lång sikt.”

När Ryssland fortsätter att föra sitt brutala anfallskrig mot Ukraina, står EU fast i sin beslutsamhet och orubbliga åtagande att stödja Ukraina med allt som krävs för att segra, på kort sikt såväl som på lång sikt. Detta forum vittnar om detta engagemang.

Minister of Strategic Industries of Ukraine, Oleksandr Kamyshin, said: “Ukraine is forever grateful for all the assistance the EU and its Member States have delivered and continue to provide. Over the last year, we have also been ramping up our own capabilities significantly — and we aim to build them in cooperation with our allies. We see our defence industry as part of the EU’s defence industrial base, contributing to the collective security of the EU’s Member States.”

EU kommer att fortsätta att uppmuntra medlemsstaterna att ge mer och snabbare militärt bistånd till Ukraina och ge stöd via den europeiska fredsfaciliteten. EU har föreslagit att stödja gemensam upphandling från den europeiska försvarsindustrin (och Norge) och uppmuntrar upphandling genom samriskföretag mellan den europeiska och ukrainska försvarsindustrin. EU arbetar också för att inrätta ett EU-innovationskontor i Kiev.

Kommissionsledamot för den inre marknaden, Thierry Breton, sa "Vårt engagemang gentemot Ukraina och vår gemensamma ambition att mobilisera den europeiska industrin för att leverera det som behövs, är lika solida som någonsin. Den europeiska försvarsindustrin måste gå in i ett krigsekonomisk läge. Målet är att producera snabbare, mer och tillsammans, för att fortsätta stödja Ukraina, nu och på lång sikt.”

Annons

Ukrainas utrikesminister, Dmytro Kuleba, sa: "Om vi ​​ska upprätthålla freden i Europa måste vi övergå till en europeisk ekonomi och industri under krigstid, hur paradoxalt detta än kan låta. Vad vi kan göra är att avskräcka det aggressiva Ryssland genom att visa att Europa har medel att försvara sig. Ett gemensamt försvarsindustriellt område skulle hjälpa till att övervinna befintliga problem. Inget land kan hjälpa Ukraina och skydda Europa på egen hand. Bara en kollektiv ansträngning kan."

Forumet var den tredje multilaterala upplagan av en serie internationella försvarsindustrievenemang som lanserades av den ukrainska regeringen i Kiev i september 2023 – den första som organiserades av EU. Utvecklat mot bakgrund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, är målet med EDIS att stärka den europeiska försvarsteknologiska och industriella basen (EDTIB) och uppnå försvarsindustriell beredskap, för att bättre skydda EU-medborgare och stödja partners. Att utveckla närmare band med Ukraina genom dess deltagande i unionens initiativ till stöd för försvarsindustrin och stimulera samarbetet mellan EU och ukrainska försvarsindustrin är bland de åtgärder som presenteras i EDIS.

I linje med Europeiska rådets slutsatser åtog sig EU och medlemsstaterna att fortsätta att ta itu med Ukrainas akuta militära och försvarsbehov. EU och medlemsstaterna har gett 32 miljarder euro militärt bistånd till Ukraina. Den 18 mars 2024 antog Europeiska unionens råd Ukrainas biståndsfond som ger ytterligare 5 miljarder euro i stöd, som ska genomföras under den europeiska fredsfaciliteten. Enligt detta instrument har EU tillhandahållit dödlig och icke-dödlig militär utrustning till Ukraina, inklusive ammunition, samt täckt gemensamma kostnader för utbildning av de 47,000 60,000 ukrainska soldater som hittills utbildats av EU:s militära biståndsuppdrag till stöd för Ukraina (EUMAM) ). Målet är att ha tränat 2024 XNUMX ukrainska soldater till sommaren XNUMX.

Den 15 mars 2024 valde Europeiska kommissionen ut 31 potentiella projekt med en total finansiering på 500 miljoner euro under lagen till stöd för ammunitionsproduktion (ASAP) att hjälpa europeisk industri att öka sin produktion och beredskap för ammunition och missiler. Samma dag antog Europeiska kommissionen instrumentet för att förstärka den europeiska försvarsindustrin genom gemensam upphandling (EDIRPA) arbetsprogram och lanserade respektive ansökningsomgångar med en total budget på 310 miljoner euro.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend