Anslut dig till vårt nätverk!

Arbetsrätt

Kommissionären efterlyser Team Europe-strategin för arbetskraftsinvandring

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Vid sin plenarsession i april diskuterade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) Talent Mobility Package. Detta initiativ omfattar en rad nya åtgärder som är utformade för att göra unionen mer attraktiv för talanger utanför EU och för att underlätta rörligheten inom den.

Gästtalare, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor Ylva Johansson efterlyste EESK:s stöd genom att sammanföra medlemsstaterna och det civila samhällets organisationer för att ta till sig denna innovation och se till att det finns en effektiv politik för arbetskraftsinvandring.

En av de grundläggande åtgärderna i Talent Mobility Package är initiativet "Talent Pool", den första frivilliga matchningspoolen på EU-nivå, där intresserade medlemsstater kan sammanföra arbetsgivare i EU och arbetssökande i tredjeländer. 

Det uppskattas att initiativet Talent Pool kommer att ha en positiv inverkan på EU:s BNP, med upp till 4.2 miljarder euro som genereras av extra löner och 20 medlemsstater som deltar fram till 2030. Men som EESK betonade i sitt yttrande om Talent Mobility Package som antogs i detta plenum måste EU:s talangpool vara ett praktiskt, lättanvänt och pålitligt verktyg som är attraktivt för arbetstagare och arbetsgivare. Samtidigt måste den stödja rättvis och etisk laglig arbetskraftsinvandring. 

EESK:s ordförande Oliver Röpke betonade att "EU står inför allvarlig brist på arbetskraft och kompetens på grund av övergången till en grön och digital ekonomi och demografiska utmaningar. Talangmobilitetspaketet kan vara ett instrument bland andra för att lindra dessa utmaningar. Samtidigt är det nödvändigt med kompetens och omskolning samt adekvat skydd av arbetare och företag mot exploatering och illojal konkurrens."

Detta initiativ syftar till att tillhandahålla en heltäckande politisk ram för att hantera brist på arbetskraft och kompetens i hela Europa. Dessa brister utlöses av en mängd olika faktorer som har orsakat allvarliga hinder för de europeiska företagens operativa nivåer, där 75 % av de små och medelstora företagen rapporterar svårigheter att hitta kvalificerad arbetskraft.

EU-kommissionären för inrikes frågor Ylva Johansson efterlyste ett team Europe-strategi för arbetskraftsinvandring med en bredare europeisk dimension. ”Arbetskraftsinvandring är främst en nationell behörighet och det kommer den att fortsätta att vara, med den ena medlemsstaten efter den andra som ökar kvoterna för arbetskraftsinvandring. Men vi måste skapa ett Europa-team, med EU-institutioner, medlemsstater och organisationer från det civila samhället som arbetar tillsammans för att ta nya initiativ och underlätta genomförandet av arbetskraftens rörlighetspolitik.”

Annons

EESK:s ledamöter talade också om exploatering, ordentliga löner och anständiga villkor, och arbetstrygghet, vilket skulle garantera attraktiva arbetsmöjligheter för migrerande och flyktingarbetare. 

EESK-ledamoten Tatjana Babrauskienė, föredragande för yttrandet, sa att "Öppen och pålitlig information om att få tillgång till jobb i EU:s medlemsstater och om krav, inklusive erkännande av kvalifikationer, måste tillhandahållas via en enda EU-webbplats för arbetstagare och arbetsgivare".

När det gäller att hjälpa tredjelandsmedborgare att hitta bra jobb i EU och arbetsgivare att rekrytera dessa arbetare, Babrauskienė tillade att "Färdigheterna och kompetensen hos arbetstagare från tredjeländer bör utvärderas och snabbt valideras för att säkerställa att deras färdigheter är certifierade och att de kan få sina kvalifikationer vid behov".

EESK:s ledamot och medföredragande Mariya Mincheva påpekade att "EU:s talangpool inte bör leda till en ökad administrativ börda för arbetsgivarna. Det borde vara enkelt att överföra lediga tjänster från nationella offentliga arbetsförmedlingar till EU:s talangpool”.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend