Gör en € 1-donation till EU-reporter nu

Senaste Videos

#KeepingEUhealthy: "Sjukvården förtjänar en speciell status" #Brexit

Adressera #racism och # antisemitism i #fotboll

#KeepingEhealthy: "Under årtionden har vi utvecklat ett system som är ömsesidigt beroende" #Brexit

#KeepingEyalthy: "EU saknar sig genom att inte ha Storbritannien som medlem"

#KeepingEUalthy: "Vi har etablerat guldstandarder i panEuropean utbildningsplaner"

#KeepingEyalthy: "Brexit-omröstningen orsakade så mycket osäkerhet, det medicinska yrket behöver klarhet"

#KeepingEUalthy: "Läkare berättar för oss att de planerar att lämna Storbritannien"

Online TV

Utvalda inlägg

Bygga ett starkare Europa: Nya initiativ för att ytterligare stärka rollen som #youth, #education och #culture policies

Bygga ett starkare Europa: Nya initiativ för att ytterligare stärka rollen som #youth, #education och #culture policies

Kommissionen fortsätter arbetet med att bygga ett europeiskt utbildningsområde av 2025, stärka Europeiska unionens kulturella dimension och stärka ungdomsdeltagandet med en ny uppsättning åtgärder, bland annat en ny ungdomsstrategi och en ny kulturdagsorden. De nya initiativen syftar till att förbättra lärandes rörlighet och utbildningsmöjligheter i [...]

| Kan 24, 2018

Senaste artiklarna

#CohesionPolicy utöver 2020: Kommissionens initiativ hjälper medlemsstaterna och regionerna att förbättra förvaltningen av EU-medel

#CohesionPolicy utöver 2020: Kommissionens initiativ hjälper medlemsstaterna och regionerna att förbättra förvaltningen av EU-medel

Kommissionen har valt fem nationella och regionala myndigheter i Grekland, Polen, Spanien, Kroatien och Bulgarien för att delta i en ny pilotåtgärd för gott styre och administrativ kapacitetsuppbyggnad. De fem följande sammanhållningspolitiska programmen berör programmet "Transportinfrastruktur, miljö och hållbar utveckling" i Grekland, Lubelskies regionala program i Polen, Extremadura [...]

| Kan 28, 2018
Gemensamt uttalande om EU-fonder för jämställdhet mellan män och kvinnor, tillgänglighet för personer med funktionshinder och icke-diskriminering

Gemensamt uttalande om EU-fonder för jämställdhet mellan män och kvinnor, tillgänglighet för personer med funktionshinder och icke-diskriminering

Vi företräder en koalition av europeiska icke-statliga organisationer, vi uppmanar Europeiska unionens råd, kommissionen och Europaparlamentet att upprätthålla jämställdhet mellan kvinnor och män, tillgänglighet för personer med funktionshinder och icke-diskriminering i förslaget till gemensam bestämmelseförordning 2021- 2027, liksom i fondens specifika regler. Vi ångrar att [...]

| Kan 28, 2018
#EURoadTolls: Tollsystem måste återspegla miljökostnaderna säger gröna

#EURoadTolls: Tollsystem måste återspegla miljökostnaderna säger gröna

Europaparlamentets utskott för transport och turism har bakat upp förslag till reformer av biltullar i hela EU. Rapporten innehåller ett antal krav från Greens / EFA-gruppen: Externa kostnader som klimatförändringar bör beaktas i framtida vägtullsystem. Tollarna bör baseras på avstånd som reste, snarare än resans längd. [...]

| Kan 28, 2018
#Conservatives "är verkligen de bästa naturvårdarna"

#Conservatives "är verkligen de bästa naturvårdarna"

Europas politiker och politiker, akademiker, media och näringsliv diskuterade rollen som fri marknad och innovation för att lösa miljöproblem på Solvay Library på 24 maj. De livliga debatterna var värd för Alliansen av konservativa och reformister i Europa (ACRE) inom ramen för sitt andra blågröna toppmöte. Högtalarna fokuserade på två huvudsakliga [...]

| Kan 28, 2018
"Direkta betalningar får bara gå till aktiva bönder", säger EESK, eftersom det kräver välfinansierad #CAP och särskilt stöd till unga jordbrukare

"Direkta betalningar får bara gå till aktiva bönder", säger EESK, eftersom det kräver välfinansierad #CAP och särskilt stöd till unga jordbrukare

Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken måste stärka jordbrukarnas ekonomiska ställning och deras ställning i försörjningskedjan. En stark välfinansierad jordbrukspolitik är avgörande för ett hållbart och livskraftigt jordbruk i EU. GJP: s bestämmelser måste attrahera och stödja unga jordbrukare och underlätta generationsförnyelse. Detta inkluderar en stark första pelare som garanterar en [...]

| Kan 28, 2018
# RoadCharges: Rättvis laddning för bättre vägar

# RoadCharges: Rättvis laddning för bättre vägar

Europaparlamentets utskott för transport och turism röstade förra veckan för att avveckla Eurovignettes för tunga lastbilar och skåpbilar och driftskompatibiliteten hos vägtullsystem i hela EU. Rösten är den första i en serie stora mobilitetspaketfiler som finns på bordet i Europaparlamentet. Georges Bach MEP, [...]

| Kan 28, 2018
Första gången #EUDefence industrisfond: ledamöter och ministrar träffar informell affär

Första gången #EUDefence industrisfond: ledamöter och ministrar träffar informell affär

Det nya europeiska industripolitiska utvecklingsprogrammet, med en budget på 500 miljoner för 2019-2020, har informerats av parlamentsledamöter och rådet informellt. EU: s ekonomiska stöd kommer att bidra till att finansiera utvecklingen av nya och uppgraderade produkter och tekniker för att göra EU mer självständigt, göra budgetutgifterna mer effektiva och stimulera innovation i försvar. Vem kan […]

| Kan 28, 2018
#EUUSPrivacyShield måste förbättras, inte avskaffas, säger EPP

#EUUSPrivacyShield måste förbättras, inte avskaffas, säger EPP

EU-USA: s sekretessskydd ger rättssäkerhet i frihandel och skydd av uppgifter. hotar det nu skulle vara ett steg tillbaka för europeiska företag och medborgare. Men som Europeiska kommissionen också har understrukit tidigare, finns det utrymme för förbättringar och ett antal frågor måste åtgärdas för att [...]

| Kan 28, 2018
#Refugees integration: Millennials gör det annorlunda

#Refugees integration: Millennials gör det annorlunda

Att integrera flyktingar i det europeiska samhället och strukturerna står i centrum för politiska debatter i hela Europeiska unionen. Betydande, medan etablerade nationella och regionala institutioner verkar kämpa för dessa utmaningar, gör Europas yngre generation saker på olika sätt. Med nya idéer och olika perspektiv på världen har tusenåren testat ut innovativa initiativ [...]

| Kan 28, 2018
Utvecklingsnationer kan inte övertyga om att gå kallt Turkiet på #Coal

Utvecklingsnationer kan inte övertyga om att gå kallt Turkiet på #Coal

Förenade kungariket gjorde nyligen rubriker genom att tillkännage att det hade gått i tre dagar utan att använda kol, en ny rekord. Under de kolfria 76-timmarna kom majoriteten av Storbritanniens elförsörjning från gas, följt av vind, kärnkraft, biomassa och sol. Medan många kommentatorer pratade med detta har den längsta perioden Storbritannien gått utan kol [...]

| Kan 25, 2018

BBC Europa

Livs- och jordbrukssektorn gör efter Brexit krav

Livs- och jordbrukssektorn gör efter Brexit krav

De inom branschen ber PM att se till att de fortsätter att kunna anställa EU-arbetstagare.

Jeremy Corbyn uppmanade att ge Arbetsledamöterna ett uttalande om Brexit

Jeremy Corbyn uppmanade att ge Arbetsledamöterna ett uttalande om Brexit

Jeremy Corbyn är under tryck från några Momentum-medlemmar för en arbetsdiskussionsdebatt och omröstning.

Färre korta meningar skulle skära fängelsepopulationen, säger ministern

Färre korta meningar skulle skära fängelsepopulationen, säger ministern

Fångar som släppts på licens kan användas för att fylla arbetskraftsbrist som orsakas av Brexit, säger en minister.

Utvalda videoklipp

#WB6: "Westerbalkan är en integrerad del av Europa och de hör hemma i vårt samhälle," Tusk

# EU-USTrade: "Vi kommer inte att förhandla med hotet om avgifter som hänger över huvudet" Juncker

#Brexit: "Utan framsteg i juni måste vi ifrågasätta om det kommer att bli ett avtal om återkallelse"

#Brexit: "Vi kommer att förhandla om framtida tullarrangemang" maj-maj

#Research: "Vi måste agera snabbt för att kunna leda den nya vågen av innovation"

#Iran: "Vi bekräftade vårt engagemang för Irans kärnvapenavtal" Mogherini

#Iran: "Mycket beror på vad vi kan göra under de närmaste veckorna Zarif