Anslut dig till vårt nätverk!

Djurskydd

Kommissionen föreslår nya regler för att förbättra djurens välbefinnande

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Som tillkännagavs av Farm to Fork-strategin, den europeiska gröna avtalets agenda för hållbart jordbruk och livsmedelsproduktion, har kommissionen idag föreslagit den största reformen av EU:s djurskyddsregler under transport på 20 år. Kommissionen föreslår också, för första gången någonsin, nya EU-regler om välbefinnande och spårbarhet för hundar och katter, som föds upp, hålls och handlas som sällskapsdjur i ekonomiska syften.

Paketet innehåller en översyn av gällande EU-regler för djur i transport, som kommer att förbättra välbefinnandet för de 1.6 miljarder djur transporteras in och från EU varje år. De nya reglerna återspeglar de senaste vetenskapliga bevisen och insikterna samt den tekniska utvecklingen.

De nya reglerna om välfärd och spårbarhet av hundar och katter, kommer för första gången att upprätta enhetliga EU-standarder för uppfödning, inhysning och hantering av hundar och katter i avelsanläggningar och djuraffärer samt härbärgen. Spårbarheten av hundar och katter kommer också att stärkas genom obligatorisk identifiering och registrering i nationella databaser för att bekämpa illegal handel och bättre kontrollera djurskyddsförhållandena i anläggningarna.

Slutligen föreslår kommissionen ytterligare åtgärder för att ta itu med problemet European Citizens' Initiative (ECI) "Pälsfritt Europa", som kräver ett EU-förbud mot pälsuppfödning och mot försäljning av produkter som innehåller sådan päls på den inre marknaden. Kommissionen välkomnar initiativet och erkänner att djurens välbefinnande fortfarande är ett starkt bekymmer för europeiska medborgare.

Bättre regler för transport av djur

De befintliga EU-reglerna för djur i transport är 20 år gamla. De återspeglar inte längre aktuella verkligheter, senaste vetenskapliga insikter och råd, hållbarhetsmål eller legitima oro för våra medborgare när det gäller djurens välbefinnande. Dagens förslag fokuserar därför på nyckelområden, avgörande för att säkerställa god djurvälfärd inom transporter:

  • Restiderna kommer att förkortas och under långa resor måste djuren lossas för perioder av vila, utfodring och vattning. Särskilda regler kommer att gälla för slaktdjur och för sårbara djur som oavvanda kalvar och dräktiga djur.
  • Ersättningar för att säkerställa minsta utrymme för de olika djuren kommer att utökas och anpassas till varje art.
  • Transport i extrema temperaturer kommer att omfattas av strikta villkor, inklusive att begränsa transporter enbart till nattetid när temperaturen överstiger 30 grader. Dessutom, när temperaturen är under 0°C, ska vägfordon täckas över och luftcirkulationen i djurutrymmet kontrolleras, för att skydda djur från exponering för vindkylning under resan. Om temperaturen sjunker under -5°C, tillsammans med de tidigare nämnda åtgärderna, bör restiden inte överstiga 9 timmar.
  • Regler för export av levande djur från unionen kommer att skärpas, inklusive bättre kontroller i tredjeländer för att uppfylla likvärdiga standarder som de som finns i EU.
  • Vi kommer att göra det maximala av digitala verktyg för att underlätta tillämpningen av transportregler (t.ex. positionering i realtid av fordon; central databas).

Bättre välfärd för hundar och katter

Annons

Omkring 44 % av hushållen i EU har ett sällskapsdjur. Handel hos hundar och katter har vuxit avsevärt de senaste åren, med en årligt värde på 1.3 miljarder euro. Djurskyddsnormerna för professionell avel, hållande och försäljning av hundar och katter skiljer sig dock mycket åt mellan medlemsstaterna. Det finns också omfattande bevis på undermåliga metoder och missbruk.

Dessutom illegal handel med hundar och katter har skjutit i höjden, accelererad av en växande onlinemarknad som nu står för 60 % av all hund- och kattförsäljning i EU. En ny rapport som publiceras i dag fördömer omfattningen av den illegala handeln med hundar och katter, samt de nuvarande kryphålen som gör att det kan hända.

Dagens förslag presenterar inga nya regler för medborgare och djurägare. Den fastställer enhetliga EU-regler för välbefinnande för hundar och katter som föds upp eller hålls i avelsanläggningar, i djuraffärer och på skyddshem:

  • För första gången någonsin kommer minimistandarder att gälla för föder upp, boende, vård och behandling av dessa djur i hela EU.
  • Strikt spårbarhetskrav, Tillsammans med automatiska kontroller för onlineförsäljning, kommer att hjälpa myndigheter att kontrollera avel och handel med hundar och katter och köpare att kontrollera att deras identifiering och registrering är korrekt.
  • Medlemsstaterna kommer att behöva erbjuda utbildning för djurförare och alla som köper en hund eller katt kommer att informeras om vikten ansvarsfullt ägande.
  • Import av hundar och katter måste uppfylla motsvarande välfärdsnormer.

Svar på det europeiska medborgarinitiativet "Pälsfritt Europa"

Kommissionen svarade också i dag på en Europeiska medborgarinitiativet. Initiativet "Fur Free Europe" uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att förbjuda: (i) hållande och avlivning av djur för det enda eller huvudsakliga syftet med pälsproduktion och (ii) placering av päls från odlade djur och produkter som innehåller sådan päls, på EU-marknaden. Det tar också upp viktiga frågor om skyddet av människors, djurs och miljöns hälsa, som kommissionen kommer att bedöma efter sin « One Health approach », som har som kärnprincip erkännandet att människors, djurs och miljöns hälsa är oupplösligt förbundna.

Kommissionen har gett EFSA i uppdrag att lämna ett vetenskapligt yttrande om välfärden för djur som odlas för päls. Med utgångspunkt i detta vetenskapliga underlag och en bedömning av ekonomiska och sociala konsekvenser kommer kommissionen sedan att kommunicera om den lämpligaste åtgärden.

Nästa steg

De två lagstiftningsförslagen kommer att läggas fram för Europaparlamentet och rådet. När det gäller det europeiska medborgarinitiativet kommer EFSA att påbörja sin vetenskapliga bedömning på grundval av kommissionens begäran och avge sitt vetenskapliga yttrande senast i mars 2025.

Kommissionen kommer också att fortsätta sitt förberedande arbete med andra djurskyddsförslag, som tillkännagavs i strategin från jord till bord.

Mer information

Förordning om hundar och katters välbefinnande och deras spårbarhet

Förordning om skydd av djur under transport 

Frågor och svar Djurskydd i transporter

Frågor och svar på hundar och katters välbefinnande

Frågor och svar European Citizens' Initiative "Fur Free Europe"

Faktablad Djurskydd i transporter

Faktablad Välfärd för hundar och katter

Folkhälsa Europeiska kommissionen

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

"Mer än 80 % av EU:s medborgare vill ha bättre skydd för djuren. Idag antar vi ett mycket viktigt paket med regler som säkerställer bättre djurskydd under transporter. Restider, resutrymme och resetemperaturer kommer att anpassas för att förbättra deras välbefinnande. Dessutom presenterar vi för första gången regler som kommer att förbättra behandlingen av uppfödare och djuraffärer av människans bästa vänner: katter och hundar. Sättet vi behandlar naturen, inklusive djur, säger mycket om vilken typ av människor vi är och jag Jag är glad över att vi idag gör framsteg för djurens välfärd." Maroš Šefčovič, vice ordförande för den europeiska gröna avtalen, interinstitutionella förbindelser och framsyn - 06-12-2023

"Djurskydd är en fråga som EU-medborgarna bryr sig mycket om och att arbeta för att förbättra den har varit vår politiska prioritet sedan dag ett. Nästan hälften av Europas hushåll äger en hund eller en katt, vilket visar på betydelsen av våra handlingar idag. första gången någonsin föreslår vi gemensamma EU-regler för att bättre skydda de miljontals hundar och katter som föds upp i EU och ge välbehövlig säkerhet för framtida husdjursägare. Vi uppdaterar också reglerna för djurtransport för första gången på 20 år, att förbättra deras välbefinnande och förhindra misshandel av djur under transport. Djurskydd är inte bara avgörande för djurs hälsa och välbefinnande utan också för ett humant, hälsosamt och hållbart samhälle." Stella Kyriakides, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet - 06/12/2023

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend