Anslut dig till vårt nätverk!

Försvar

Finansministrarna ger klartecken för att stärka säkerhets- och försvarsindustrin

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

EU:s finansministrar som träffades i Luxemburg har välkomnat handlingsplanen från Europeiska investeringsbankens ordförande Calviño för att uppdatera definitionen av projekt med dubbla användningsområden och förlänga EIB:s kreditlinjer till små och medelstora företag och innovativa nystartade företag inom säkerhet och försvar. De EIB kommer att anpassa sin policy för utlåning till säkerhets- och försvarsindustrin samtidigt som den skyddar sin finansieringskapacitet. En arbetsgrupp och en "one-stop shop" kommer att effektivisera EIB-gruppens processer och påskynda investeringar, med 6 miljarder euro öronmärkta för projekt inom denna sektor. EIB-gruppen kommer också att stärka samarbetet med Europeiska försvarsbyrån och andra partner för att öka genomslagskraft, synergier och komplementaritet.

Europeiska investeringsbanksgruppen (EIB-gruppen) kommer att uppdatera sina policyer och ramar för utlåning till säkerhets- och försvarsindustrin. Detta inkluderar en uppdatering av definitionen av varor och infrastruktur med dubbla användningsområden, samt stöd till små och medelstora företag (SMF) och nystartade företag, och ett åtagande att påskynda utplaceringen av medel för att stärka Europas säkerhets- och försvarskapacitet.

Att stärka EIB-gruppens stöd för att skydda Europas fred och säkerhet är en av de främsta strategiska prioriteringarna som skisserades av president Calviño och godkändes av EU:s finansministrar, vid deras möte i februari och av Europaparlamentet. Man enades då om att konkreta förslag skulle diskuteras i april.

EIB-gruppens handlingsplan för säkerhets- och försvarsindustrin presenterades av EIB:s ordförande Nadia Calviño vid mötet mellan EU:s finansministrar (ECOFIN) i Luxemburg. Handlingsplanen följer på två månaders intensivt engagemang med bankens aktieägare, nyckelintressenter och marknader, och agerar på Europeiska rådets senaste mandat för att ytterligare förbättra tillgången till finansiering för europeiska försvarsföretag, samtidigt som EIB-gruppens finansieringskapacitet skyddas.

"Vi kommer att öka och påskynda vårt stöd till Europas säkerhets- och försvarsindustri samtidigt som vi värnar om vår finansieringskapacitet och högsta miljö-, sociala och styrningsstandarder. Som EU:s finansiella arm måste vi bidra till att säkerställa Europas fred och säkerhet. Handlingsplanen som sätts igång i dag kommer att förbättra finansieringsvillkoren för europeiska projekt. Vi kommer att arbeta tillsammans med medlemsstaterna och EU-institutionerna för att påskynda projekt som säkerställer våra medborgares välbefinnande”, sa president Calviño.

Framöver kommer banken att avstå från kravet att projekt med dubbla användningsområden ska erhålla mer än 50 % av sina förväntade intäkter från civil användning. Detta kommer att anpassa EIB-gruppen till offentliga finansinstitut som i lika hög grad begränsar sin finansiering till utrustning och infrastruktur som tjänar defensiv militär eller polis och även civila behov, såsom spaning, övervakning, spektrumskydd och kontroll, dekontaminering, forskning och utveckling, utrustning, militär rörlighet, gränskontroll och skydd av annan kritisk infrastruktur och drönare.

Dessutom kommer EIB-gruppen att uppdatera sina regler för finansiering av små och medelstora företag inom säkerhets- och försvarssektorn. Detta kommer att öppna dedikerade kreditgränser för ett stort antal mindre företag och innovativa startups, som kräver finansiering för projekt med dubbla användningsområden.

Annons

EIB-gruppen planerar också att omedelbart stärka partnerskap och samarbete med nyckelintressenter, bland annat genom att underteckna och uppdatera samförståndsavtal med Europeiska försvarsbyrån och andra partner.

Avgörande är att banken också planerar att effektivisera och förbättra sina interna processer, skapa en dedikerad arbetsgrupp och en enda kontaktpunkt för säkerhets- och försvarsprojekt som kommer att vara operativa den 1 maj 2024. Detta kommer att påskynda investeringar och tillgång till EIB-gruppen finansiering för kunder inom Europas säkerhets- och försvarssektor att använda de 6 miljarder euro i finansiering som finns tillgänglig under det strategiska europeiska säkerhetsinitiativet (SESI), och därmed ytterligare öka EIB:s redan avsevärda stöd till den europeiska säkerhets- och försvarsindustrin inom den befintliga ramen. Förslagen är föremål för EIB-gruppens interna godkännandeprocesser.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend