Anslut dig till vårt nätverk!

Moldavien

Republiken Moldavien: EU förlänger restriktiva åtgärder för dem som försöker destabilisera, underminera eller hota landets självständighet

DELA MED SIG:

publicerade

on

Rådet har beslutat att förlänga de restriktiva åtgärderna mot dem som är ansvariga för åtgärder som syftar till att destabilisera, undergräva eller hota Republiken Moldaviens suveränitet och självständighet till den 29 april 2025.

EU:s restriktiva åtgärder gäller för närvarande för totalt 11 individer och en enhet.

De som är listade under EU:s sanktionsordning är föremål för en frysning av tillgångar. Det är också förbjudet att generera medel eller få tillgång till ekonomiska resurser göras tillgängliga för dem, antingen direkt eller indirekt. Dessutom gäller ett reseförbud för de fysiska personer som anges, vilket hindrar dem från att komma in och transitera genom EU:s territorier.

I sina slutsatser av den 21–22 mars 2024 bekräftade Europeiska rådet sitt åtagande att ge allt relevant stöd till Republiken Moldavien för att ta itu med de utmaningar som den står inför som en konsekvens av Rysslands aggression mot Ukraina och att stärka landets motståndskraft, säkerhet och stabilitet inför destabiliserande aktiviteter från Ryssland och dess ombud.

Bakgrund

EU:s restriktiva åtgärder infördes först i april 2023 på begäran av Republiken Moldavien för att rikta in sig på personer som är ansvariga för att stödja eller genomföra åtgärder som undergräver eller hotar dess suveränitet och oberoende, samt landets demokrati, rättsstatsprincipen, stabilitet eller säkerhet.

Den 14 december 2023 enades Europeiska rådet om att inleda anslutningsförhandlingar med Republiken Moldavien, efter att ha beviljat status som kandidatland den 23 juni 2022.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend