Anslut dig till vårt nätverk!

Eurobarometer

Eurobarometer: Ett år kvar till Europaparlamentsvalet 2014

DELA MED SIG:

publicerade

on

20131030PHT23406_originalAs the 2014 European Parliament elections draw near, so do crucial decisions on 2014-2020 financial matters. The Eurobarometer survey provides insight into Europeans’ perceptions on the current economic and social situation as well as upcoming reforms.

Har vi det bättre ekonomiskt när vi agerar tillsammans? Bör medlemsländerna arbeta tillsammans med andra eller mår de bättre på egen hand? En av två européer tror att de skulle vara bättre skyddade mot den nuvarande ekonomiska krisen om deras land samarbetade med ett annat medlemsland om lämpliga åtgärder. Detta står i skarp kontrast till två tredjedelar av britterna som anser att Storbritannien borde agera på egen hand. Samtidigt visar undersökningen att respondenter i framför allt euroländer är mer positiva till samordnade åtgärder.
För en majoritet av de tillfrågade utanför euroområdet ser framtiden för den gemensamma valutan ljus ut. 7 av 11 länder utanför euroområdet är positiva till att deras land inför euron till 2025. Mest entusiastisk är Lettland med 90 % för att gå med i euron, medan Storbritannien är det mest skeptiska av alla medlemsländer med knappt en fjärdedel för allmän valuta.

EU:s budget motsvarar cirka 145 miljarder euro (124 miljarder pund). Är vi överens om hur vi ska spendera EU-pengar? Undersökningen visar att hälften av européerna tycker att sysselsättning och sociala frågor är högsta prioritet. I Storbritannien ligger fokus på folkhälsa (41 %) och utbildning (40 %).
När det gäller att förbättra ekonomins resultat tenderar européerna att i stort sett hålla med. Över hälften av de tillfrågade tycker att förbättring av utbildning och yrkesutbildning är nyckeln. Andra avgörande förändringar är att minska offentliga underskott och skulder och att göra det lättare att starta nya företag.

Looking forward to 2025, who will be able to protect Europeans most effectively against the negative effects of globalisation? On average, around one in every two Europeans believes the EU will both enable them to experience the positive effects of globalisation and protect them from its negative effects. In contrast, just one third of UK respondents feel the EU is able to best tackle globalisation issues whie in Germany over half of people consider both the EU and their government to be their ‘globalisation safeguards’.
Detta är den andra delen av Eurobarometerundersökningen med titeln "Ett år kvar till valet till Europaparlamentet 2014". Den första delen (om institutionella frågor) publicerades den 5 september 2013.

Eurobarometern är en serie opinionsundersökningar som genomförs regelbundet på uppdrag av Europeiska gemenskaperna sedan 1973 om en mängd olika aktuella frågor som rör Europeiska unionen i alla medlemsländer.
Denna undersökning genomfördes i juni 2013 med metoder ansikte mot ansikte av TNS Opinion i de 28 medlemsländerna, med 27,624 XNUMX svarande.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend