Gör en € 1-donation till EU-reporter nu

EU-Reporter Korrespondent

rssflöde

EU Reporter korrespondent Senaste inlägg

#CohesionPolicy utöver 2020: Kommissionens initiativ hjälper medlemsstaterna och regionerna att förbättra förvaltningen av EU-medel

#CohesionPolicy utöver 2020: Kommissionens initiativ hjälper medlemsstaterna och regionerna att förbättra förvaltningen av EU-medel

| Kan 28, 2018

Kommissionen har valt fem nationella och regionala myndigheter i Grekland, Polen, Spanien, Kroatien och Bulgarien för att delta i en ny pilotåtgärd för gott styre och administrativ kapacitetsuppbyggnad. De fem följande sammanhållningspolitiska programmen berör programmet "Transportinfrastruktur, miljö och hållbar utveckling" i Grekland, Lubelskies regionala program i Polen, Extremadura [...]

Fortsätt läsa

Gemensamt uttalande om EU-fonder för jämställdhet mellan män och kvinnor, tillgänglighet för personer med funktionshinder och icke-diskriminering

Gemensamt uttalande om EU-fonder för jämställdhet mellan män och kvinnor, tillgänglighet för personer med funktionshinder och icke-diskriminering

| Kan 28, 2018

Vi företräder en koalition av europeiska icke-statliga organisationer, vi uppmanar Europeiska unionens råd, kommissionen och Europaparlamentet att upprätthålla jämställdhet mellan kvinnor och män, tillgänglighet för personer med funktionshinder och icke-diskriminering i förslaget till gemensam bestämmelseförordning 2021- 2027, liksom i fondens specifika regler. Vi ångrar att [...]

Fortsätt läsa

#EURoadTolls: Tollsystem måste återspegla miljökostnaderna säger gröna

#EURoadTolls: Tollsystem måste återspegla miljökostnaderna säger gröna

| Kan 28, 2018

Europaparlamentets utskott för transport och turism har bakat upp förslag till reformer av biltullar i hela EU. Rapporten innehåller ett antal krav från Greens / EFA-gruppen: Externa kostnader som klimatförändringar bör beaktas i framtida vägtullsystem. Tollarna bör baseras på avstånd som reste, snarare än resans längd. [...]

Fortsätt läsa

#Conservatives "är verkligen de bästa naturvårdarna"

#Conservatives "är verkligen de bästa naturvårdarna"

| Kan 28, 2018

Europas politiker och politiker, akademiker, media och näringsliv diskuterade rollen som fri marknad och innovation för att lösa miljöproblem på Solvay Library på 24 maj. De livliga debatterna var värd för Alliansen av konservativa och reformister i Europa (ACRE) inom ramen för sitt andra blågröna toppmöte. Högtalarna fokuserade på två huvudsakliga [...]

Fortsätt läsa

"Direkta betalningar får bara gå till aktiva bönder", säger EESK, eftersom det kräver välfinansierad #CAP och särskilt stöd till unga jordbrukare

"Direkta betalningar får bara gå till aktiva bönder", säger EESK, eftersom det kräver välfinansierad #CAP och särskilt stöd till unga jordbrukare

| Kan 28, 2018

Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken måste stärka jordbrukarnas ekonomiska ställning och deras ställning i försörjningskedjan. En stark välfinansierad jordbrukspolitik är avgörande för ett hållbart och livskraftigt jordbruk i EU. GJP: s bestämmelser måste attrahera och stödja unga jordbrukare och underlätta generationsförnyelse. Detta inkluderar en stark första pelare som garanterar en [...]

Fortsätt läsa

# RoadCharges: Rättvis laddning för bättre vägar

# RoadCharges: Rättvis laddning för bättre vägar

| Kan 28, 2018

Europaparlamentets utskott för transport och turism röstade förra veckan för att avveckla Eurovignettes för tunga lastbilar och skåpbilar och driftskompatibiliteten hos vägtullsystem i hela EU. Rösten är den första i en serie stora mobilitetspaketfiler som finns på bordet i Europaparlamentet. Georges Bach MEP, [...]

Fortsätt läsa

Första gången #EUDefence industrisfond: ledamöter och ministrar träffar informell affär

Första gången #EUDefence industrisfond: ledamöter och ministrar träffar informell affär

| Kan 28, 2018

Det nya europeiska industripolitiska utvecklingsprogrammet, med en budget på 500 miljoner för 2019-2020, har informerats av parlamentsledamöter och rådet informellt. EU: s ekonomiska stöd kommer att bidra till att finansiera utvecklingen av nya och uppgraderade produkter och tekniker för att göra EU mer självständigt, göra budgetutgifterna mer effektiva och stimulera innovation i försvar. Vem kan […]

Fortsätt läsa