Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Kommissionen föreslår mer rättvisa och miljövänliga konsumentpraxis

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen antog en rad Green Deal-förslag i dag vid sitt collegemöte. Förslagen fokuserar på hållbara ekonomiska metoder som att säkerställa att konsumenterna känner till sina rättigheter och att produkter som säljs i EU är hållbart konstruerade, reparerbara och återvinningsbara. 

"Det är dags att avsluta modellen med 'ta, tillverka, bryta och slänga' som är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi", sa kommissionens vice ordförande Frans Timmermans. "Det här är hur vi återskapar balansen i vårt förhållande till naturen och minskar vår sårbarhet för störningar i globala leveranskedjor."

Enligt de nya förslagen skulle alla produkter behöva ha ett digitalt produktpass. Detta pass skulle underlätta reparation eller återvinning av komponenter i en produkt samt spårningsproblem inom försörjningskedjan. Detta förslag skulle utöka det befintliga ramverket för ekodesign till att omfatta så många produkter som möjligt och öka antalet förordningar som produkterna måste följa. Dessa regler kommer att omfatta ökad energieffektivitet i byggandet, ökad återvinningsbarhet och överlag mer klimateffektiva affärsmetoder.

Det befintliga ramverket för ekodesign har pågått sedan dess första iteration 2009. Dessa standarder fastställde sätt för produkter som produceras och säljs i EU att vara mer miljövänliga i alla skeden av dess livscykel. Sedan dess har standarderna för produkterna förbättrats till att omfatta fler reparerbara produkter, mer hållbara material och mer energieffektivitet totalt sett. 

Kommissionen antog också EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier. Målet är att reglera textilier genom att göra dem mer återvinningsbara och långlivade, giftfria och hållbart skapade till 2030. Förslaget syftar till att trycka bort "snabbmodet" från EU:s marknad. Snabbmode är när butiker skapar billiga kläder för att snabbt hålla sig till den nuvarande stilen. Kläder som tillverkas för detta ändamål är ofta dåligt gjorda och designade för att vara nedlagda när stilen ändras. 

Den sista delen av kommissionens förslag var en uppdatering av EU:s konsumentregler. Det skulle göra information om hur en produkt är konstruerad och hur länge den ska hålla tillgänglig för konsumenten. Målet är att låta europeiska konsumenter fatta mer välgrundade beslut om de produkter de köper. Förslaget skulle också uppdatera den befintliga listan över otillbörliga affärsmetoder till att inkludera vaga miljöpåståenden utan fakta, inte informera om hållbarhetsbegränsande egenskaper och använda en frivillig hållbarhetsmärkning som inte är förknippad med oberoende granskning.

Annons

Dela den här artikeln:

trend