Anslut dig till vårt nätverk!

Kolsänkor

Kommissionen antar detaljerade rapporteringsregler för kolgränsjusteringsmekanismens övergångsfas

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

EU-kommissionen har antagit reglerna för genomförandet av Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) under dess övergångsfas, som börjar den 1 oktober i år och löper till slutet av 2025.

Smakämnen Genomförandeförordning beskriver övergångsrapporteringsskyldigheten för EU-importörer av CBAM-varor, samt övergångsmetoden för att beräkna inbäddade utsläpp som släpps ut under produktionsprocessen av CBAM-varor.

I CBAM:s övergångsfas kommer handlare endast att behöva rapportera om de utsläpp som ingår i deras importer som omfattas av mekanismen utan att betala någon ekonomisk justering. Detta kommer att ge tillräckligt med tid för företag att förbereda sig på ett förutsägbart sätt, samtidigt som det gör det möjligt för den definitiva metoden att finjusteras till 2026.

För att hjälpa både importörer och tredjelandstillverkare publicerade kommissionen också vägleda för EU-importörer och anläggningar utanför EU om det praktiska genomförandet av de nya reglerna. Samtidigt utvecklas för närvarande dedikerade IT-verktyg för att hjälpa importörer att utföra och rapportera dessa beräkningar, liksom utbildningsmaterial, webbseminarier och handledningar för att stödja företag när övergångsmekanismen börjar. Medan importörer kommer att bli ombedda att samla in data från fjärde kvartalet från och med den 1 oktober 2023, kommer deras första rapport att behöva lämnas in senast den 31 januari 2024.

Innan tillämpningsförordningen antogs av kommissionen offentliggjordes den konsultation och godkändes därefter av CBAM-kommittén, sammansatt av representanter från EU:s medlemsländer. En av de centrala pelarna i EU:s ambitiösa Passar för 55 Agenda, CBAM är EU:s landmärke för att bekämpa koldioxidläckage. Koldioxidläckage uppstår när företag baserade i EU flyttar kolintensiv produktion utomlands för att dra fördel av lägre standarder, eller när EU-produkter ersätts med mer kolintensiv import, vilket i sin tur undergräver våra klimatåtgärder.

Mer information

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend