Anslut dig till vårt nätverk!

Regionkommittén (ReK)

EU:s borgmästare reagerar på schweizisk omröstning om immigration: EU-medborgarnas fria rörlighet "inte upp till förhandling"

DELA MED SIG:

publicerade

on

iN_UWtytLsY0EU-medborgarnas rätt att röra sig och uppehålla sig fritt inom unionen är en av pelarna i det europeiska projektet, vilket ger ekonomiska, sociala och territoriella fördelar för de mottagande samhällena. Den fria rörligheten bör därför värnas och stärkas. Eftersom de ligger i framkant när det gäller att välkomna och integrera EU:s mobila medborgare behöver de lokala myndigheterna dock stöd för att hantera denna princip korrekt, särskilt genom lämplig finansiering och social infrastruktur.

Detta var huvudbudskapet som uttrycktes i dag (11 februari) av Regionkommittén (ReK) vid en konferens där borgmästare och representanter för lokala myndigheter från hela Europa gick samman för att diskutera rörlighetens effekter på lokal nivå och utbyta bästa praxis för att svara på potentiella utmaningar för integration. Evenemanget, som organiserades gemensamt av ReK och Europeiska kommissionen, kom särskilt lägligt efter de schweiziska rösterna som stödde förslagen om att återinföra invandringskvoter med EU.

ReK, som företräder de myndighetsnivåer – städer och regioner – som är mest intresserade av effekterna av EU-medborgarnas rörlighet, anser att det är medlemsstaternas och EU-institutionernas gemensamma ansvar att upprätthålla rätten till fri rörlighet. Detta upprepades av ReK:s ordförande Ramón Luis Valcárcel, som sa: ”Det råder ingen tvekan om att den ekonomiska krisen har ökat trycket på utsatta medborgare som har varit tvungna att lämna sitt land i jakt på bättre karriärmöjligheter. Den schweiziska omröstningen går i motsatt riktning mot att garantera EU-medborgarnas rörelsefrihet. Offentliga tjänster är också under högt tryck att upprätthålla kvalitetsstandarder i en tid av budgetmässiga begränsningar på hela kontinenten. Men att utmana eller begränsa den fria rörligheten för medborgare är inte ett svar på någon av dessa utmaningar.”

ReK:s förste vice ordförande Mercedes Bresso var också angelägen om att betona: ”EU-medborgarnas rätt att röra sig och uppehålla sig fritt är hörnstenen i det europeiska projektet. Jag kan utan reservationer konstatera att den fria rörligheten inte är till förhandling.” På samma linje tillade vicepresident Viviane Reding, kommissionär för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap: "Rätten till fri rörlighet är en grundläggande rättighet och den går till hjärtat av EU-medborgarskapet. Mer än två tredjedelar av européerna säger att fri rörlighet är fördelaktigt för deras land. Vi måste stärka och skydda den. Lokala myndigheter ligger i frontlinjen när de implementerar reglerna för fri rörlighet och får dem att fungera. Den här konferensen är ett tillfälle för oss att lyssna på lokala representanter, ta reda på vilka utmaningar de står inför på fältet och diskutera hur man bäst kan få EU-medel för social integration där den behöver gå.”

António Costa, borgmästare i Lissabon och ordförande för CIVEX-kommissionen med ansvar för migrationsfrågor vid ReK, som kommer från ett land med en betydande migrationshistoria, betonade de potentiella riskerna med att utmana EU:s princip om fri rörlighet: "Enligt min mening är det mycket farligt, vilket framgår av det olyckliga beslutet av de schweiziska väljarna i helgen, att ifrågasätta en grundläggande frihet som, för medborgarna, ger det europeiska projektet mening. Vi måste hitta praktiska lösningar på problem där de finns, men inte tappa de stora framgångarna ur sikte.”

Han påpekade också att i Portugal, trots ekonomiska svårigheter och tack vare en aktiv integrationspolitik som främst syftar till att underlätta mottagandet av migranter, både EU och icke-EU: "Vi kan vara stolta över att ha upprätthållit en nationell konsensus om invandring."

Talarna insisterade också på att lokala och regionala myndigheter måste ha tillgång till EU-finansiering – och vara ordentligt informerade om finansieringsmöjligheterna under EU-fonder – för att underlätta integrationen av migranter i lokalsamhällen. I detta avseende välkomnades Europeiska kommissionens initiativ att öronmärka 20 % av Europeiska socialfonden för att stödja lokala myndigheter i att främja social integration. Vissa deltagare bad också att tillämpa samma logik på Europeiska regionala utvecklingsfonden och andra specifika EU-instrument.

Annons

Bakgrund

Konferensen faller inom den uppsättning åtgärder som definierats av Europeiska kommissionen som svar på vissa medlemsstaters farhågor angående fri rörlighet för EU-medborgare, som presenterades i meddelandet om fri rörlighet som antogs den 25 november 2013, i syfte att ta itu med lokala myndigheters behov när det gäller fri rörlighet. Detta är den andra av de fem åtgärder som genomförs, efter publiceringen, i mitten av januari, av en praktisk guide om testet Habitual Residence som används i EU:s regler om samordning av socialförsäkringar (se IP / 14 / 13).

Konferensen byggde också på slutsatserna från en oberoende studie beställd av Europeiska kommissionen om effekterna av EU-medborgarnas fria rörlighet på lokal nivå, som analyserar integrationspolitiken i sex europeiska städer (Barcelona, ​​Dublin, Hamburg, Lille, Prag och Turin) och identifierar bästa praxis.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend