Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#Säkerhet – Bättre tillgång till data för #BorderControl och #MigrationManagement

DELA MED SIG:

publicerade

on

Nya åtgärder för att förbättra datautbytet mellan EU:s informationssystem för gräns-, säkerhets- och migrationshantering stöddes av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter.

Åtgärderna, som antogs av parlamentsledamöter för medborgerliga fri- och rättigheter i måndags (15 oktober), skulle underlätta uppgifterna för gränsvakter, migrationstjänstemän, poliser och rättsliga myndigheter genom att ge dem mer systematisk och snabbare tillgång till EU:s olika informationssystem för säkerhet och gränskontroll. .

Genom att möjliggöra utbyte av data mellan systemen blir de interoperabla. De viktigaste delarna som godkänts är:

  • Europeisk sökportal tillåta samtidiga sökningar, snarare än att söka efter varje system individuellt;
  • delad biometrisk matchningstjänst för korsmatchning av fingeravtryck och ansiktsbilder från flera system;
  • gemensamt identitetsförråd tillhandahålla biografisk information såsom födelsedatum och passnummer för icke-EU-medborgare för mer tillförlitlig identifiering, och;
  • detektor för flera identiteter, upptäcka om en person är registrerad under flera identiteter i olika databaser.

Dessutom såg ledamöterna till att lämpliga skyddsåtgärder kommer att finnas för att skydda grundläggande rättigheter och tillgång till data.

De system som omfattas av de nya reglerna skulle omfatta Schengens informationssystem, Eurodac, viseringsinformationssystemet (VIS) och tre nya: det europeiska kriminalregistersystemet för tredjelandsmedborgare (ECRIS-TCN), systemet för inresa och utresa (EES). ) och European Travel Information and Authorization System (ETIAS).

Referent jeroen Lenaers (EPP, NL) said: “The proposals significantly improve the way EU information systems are used to enhance the security of European citizens, while at the same time safeguarding fundamental rights such as privacy. We are not collecting more data, we are simply using the existing data to its full potential.”

Referent Nuno Melo (EPP, PT) sa: "De föreslagna åtgärderna kommer att åtgärda nuvarande svagheter och brister i informationshanteringen. De kommer att göra det möjligt att förtydliga att den lämnade informationen är korrekt och fullständig. Detta är viktigt för att skydda våra yttre gränser och förbättra den inre säkerheten.”

Annons

Nästa steg

Smakämnen förslag till betänkande om interoperabilitet mellan EU:s informationssystem med fokus på gränser och viseringar antogs av 45 till 10, utan nedlagda röster.

Smakämnen förslag till betänkande om interoperabilitet mellan EU:s informationssystem med inriktning på polissamarbete och rättsligt samarbete, asyl och migration godkändes med 45 mot nio, utan nedlagda röster.

Utskottet godkände också ett mandat att inleda informella samtal med rådet, som kan inledas så snart parlamentet som helhet ger grönt ljus.

Mer information  

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend