Anslut dig till vårt nätverk!

Covid-19

EU går med på att erkänna schweiziska COVID-certifikat

publicerade

on

I dag (8 juli) antog Europeiska kommissionen en Beslutet erkänna schweiziska COVID-19-certifikat som motsvarande EU: s digitala COVID-certifikat. Detta bör avsevärt underlätta resan mellan Schweiz och dess grannar.

Schweiz är det första landet utanför de 30 länderna i EU och EES-området som är anslutet till EU: s system. De Schweiziska COVID-certifikat kommer att accepteras i EU på samma villkor som EU Digital COVID-certifikat. Schweiziska medborgare, EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller bor i Schweiz kommer att kunna resa inom EU på samma villkor som innehavare av ett EU Digital COVID-certifikat. 

Justice Commissioner, Didier Reynders, sade: ”Jag välkomnar varmt att de schweiziska myndigheterna har beslutat att införa ett system baserat på EU: s Digital COVID-certifikat. Detta gör det möjligt för EU-medborgare och schweiziska medborgare att resa säkert och mer fritt i sommar. ” 

Annons

Schweiz ska anslutas till EU: s ramverk för förtroende för digitala COVID-certifikat.

Samtalen pågår fortfarande med Storbritannien och andra tredjeländer.

coronavirus

Säkerställa smidig flygresor medan du kontrollerar EU: s digitala COVID-certifikat: Nya riktlinjer för medlemsstaterna

publicerade

on

Efter lanseringen av EU: s Digital COVID-certifikat den 1 juli har Europeiska kommissionen utfärdat riktlinjer för EU-länderna om de bästa sätten att kontrollera dem före resan, vilket säkerställer en så smidig som möjligt upplevelse för flygpassagerare och personal. Det icke-obligatoriska EU Digital COVID-intyget ger antingen bevis på vaccination, visar om en person har ett negativt SARS-COV-2-testresultat eller har återhämtat sig från COVID-19. Därför är EU: s digitala COVID-certifikat viktigt för att stödja återöppningen av säkra resor.

Eftersom antalet passagerare kommer att öka under sommaren måste ett ökat antal certifikat kontrolleras. Luftfartssektorn är särskilt bekymrad över detta eftersom till exempel i juli förväntas flygtrafiken nå mer än 60% av nivåerna för 2019 och kommer att stiga därefter. För närvarande beror hur och hur ofta passagerarcertifikat kontrolleras på innehavarens avgångs-, transit- och ankomstpunkter.

Ett bättre samordnat tillvägagångssätt skulle hjälpa till att undvika trängsel på flygplatser och onödig stress för passagerare och personal. Transportkommissionär Adina Vălean sa: ”För att dra full nytta av EU: s Digital COVID-certifikat krävs harmonisering av verifieringsprotokollet. Att samarbeta för ett "one-stop" -system för att kontrollera certifikaten ger en sömlös reseupplevelse för passagerarna över hela unionen. ”

Annons

För att undvika dubbelarbete, dvs kontroller av mer än en aktör (flygbolag, offentliga myndigheter etc.), rekommenderar kommissionen en "one-stop" verifieringsprocess före avgång, som inbegriper samordning mellan myndigheter, flygplatser och flygbolag. Dessutom bör EU-länderna se till att verifieringen utförs så tidigt som möjligt och helst innan passageraren anländer till avgångsflygplatsen. Detta bör säkerställa smidigare resor och mindre belastning för alla inblandade.

Fortsätt läsa

coronavirus

COVID-19 Terapeutisk strategi: Kommissionen identifierar fem lovande kandidatterapier

publicerade

on

EU: s strategi för COVID-19 Therapeutics har gett sitt första resultat med tillkännagivandet av den första portföljen med fem terapier som snart kan finnas tillgängliga för behandling av patienter i hela EU. Fyra av dessa läkemedel är monoklonala antikroppar under rullande granskning av Europeiska läkemedelsmyndigheten. En annan är ett immunsuppressivt medel som har ett godkännande för försäljning som kan utvidgas till att omfatta behandling av COVID-19-patienter.

Kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet Stella Kyriakides sa: ”Vi tar det första steget mot en bred portfölj av terapi för att behandla COVID-19. Medan vaccinationen fortgår med ökande hastighet försvinner inte viruset och patienterna behöver säkra och effektiva behandlingar för att minska bördan av COVID-19. Vårt mål är klart, vi strävar efter att identifiera fler kandidater som håller på att utvecklas och godkänna minst tre nya läkemedel i slutet av året. Detta är Europeiska hälsounionen i aktion. ”

De fem produkterna är i ett avancerat utvecklingsstadium och har en hög potential att vara bland de tre nya COVID-19-läkemedlen som får godkännande senast i oktober 2021, det mål som anges i strategin, förutsatt att de slutliga uppgifterna visar deras säkerhet, kvalitet och effekt . Se Pressmeddelande och en Frågor och svar för mer information.

Annons

Fortsätt läsa

Covid-19

Belgisk domstol anser att AstraZeneca borde ha använt produktionen i Storbritannien för att uppfylla EU-avtalet

publicerade

on

Idag (18 juni) offentliggjorde Belgiens förstainstansrätt sin dom om ärendet som väckts mot AstraZeneca (AZ) av Europeiska kommissionen och dess medlemsstater för interimistiska åtgärder. Domstolen fann att AZ misslyckades med att uppfylla "bästa rimliga ansträngningar" som beskrivs i dess avtal om förhandsköp (APA) med EU, var det viktigare att domstolen fann att produktionsanläggningen i Oxford hade monopoliserats för att uppfylla brittiska åtaganden trots uttryckliga hänvisningar till den i APA.

AZ: s handlingar ledde till att Europeiska unionen antog mycket noggrant avgränsade handelsrestriktioner som var inriktade på att lösa detta problem.

AstraZeneca kommer att behöva leverera 80.2 miljoner doser i slutet av september eller ta en kostnad på € 10 för varje dos som den inte levererar. Detta är långt ifrån Europeiska kommissionens begäran om 120 miljoner vaccindoser i slutet av juni 2021 och totalt 300 miljoner doser i slutet av september 2021. Vår läsning av domen antyder att med erkännandet att den brittiska produktionen bör användas för att uppfylla EU: s krav och annan produktion i andra länder utanför EU som kommer online, dessa doser är förmodligen nu inom räckhåll.

Annons

Beslutet har välkomnats av AstraZeneca och Europeiska kommissionen, men kostnaderna fördelades på 7: 3-basis, där AZ täckte 70%.

I sitt pressmeddelande AstraZeneca General Counsel, Jeffrey Pott, sade: ”Vi är nöjda med domstolens beslut. AstraZeneca har helt följt sitt avtal med Europeiska kommissionen och vi kommer att fortsätta att fokusera på den brådskande uppgiften att tillhandahålla ett effektivt vaccin. ”

I sitt uttalande välkomnar emellertid Europeiska kommissionen domarna som fann att AstraZeneca begick ett allvarligt brott ('faute lourde') av sina avtalsenliga skyldigheter gentemot EU.

Europeiska kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, sade: "Detta beslut bekräftar kommissionens ståndpunkt: AstraZeneca levde inte upp till de åtaganden som gjordes i kontraktet." Kommissionen säger också att kommissionens ”sunda rättsliga grund” - som vissa hade ifrågasatt - hade rättfärdigats. 

AstraZeneca uppgav i sitt pressmeddelande: ”Domstolen fann att Europeiska kommissionen inte har någon exklusivitet eller prioritet gentemot alla andra avtalsslutande parter.” Detta var dock inte i fråga, domstolen krävde proportionalitet när det finns motstridiga avtal.

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend