Anslut dig till vårt nätverk!

Europaparlamentet

Mot ett EU-förbud mot produkter tillverkade med tvångsarbete 

DELA MED SIG:

publicerade

on

Den här veckan antog kommittéerna för den inre marknaden och internationell handel sin ståndpunkt om att hålla produkter tillverkade med tvångsarbete borta från EU-marknaden, IMCO, INTA.

Utkastet reglering skulle inrätta ett ramverk för att undersöka användningen av tvångsarbete i företagens leveranskedjor. Om det är bevisat att ett företag har använt tvångsarbete skulle all import och export av de relaterade varorna stoppas vid EU:s gränser och företag skulle också behöva dra tillbaka varor som redan nått EU-marknaden. Dessa skulle sedan doneras, återvinnas eller förstöras.

Omkastning av bevisbördan i högriskfall

Ledamöterna ändrade kommissionens förslag att ge kommissionen i uppdrag att skapa en lista över geografiska områden och ekonomiska sektorer med hög risk att använda tvångsarbete. För varor som produceras i dessa högriskområden skulle myndigheterna inte längre behöva bevisa att människor har tvingats arbeta, eftersom bevisbördan skulle falla på företagen.

Sanering och vidare definitioner

Kommittéerna vill också att varor som har tagits bort från marknaden släpps tillbaka först efter att företaget har visat att det har slutat använda tvångsarbete i sin verksamhet eller leveranskedja och åtgärdat eventuella relevanta fall.

Ledamöterna har också uppdaterat och vidgat de definitioner som används i texten. I synnerhet skulle definitionen av tvångsarbete anpassas till ILO-standarder och inkluderar "allt arbete eller tjänst som utkrävs av någon person under hot om straff och för vilken den nämnda personen inte har erbjudit sig själv frivilligt".

Annons

Medföredragande Samira Rafaela (Renew, NL) sa: "Tvångsarbete är ett allvarligt brott mot mänskliga rättigheter. Förbudet som vi har röstat för i dag kommer att vara avgörande för att blockera produkter som tillverkas med modernt slaveri och ta bort det ekonomiska incitamentet för företag att engagera sig i tvångsarbete. Det kommer att skydda whistle-blowers, ge bot till offer och försvara våra företag och små och medelstora företag från oetisk konkurrens. Vår text innehåller starka bestämmelser om en databas och är genuskänslig, alla nyckelelement för hållbar påverkan."

Efter omröstningen, medföredragande Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D, PT) sa: “27.6 miljoner arbetare världen över lider av tvångsarbete, ett slags modernt slaveri – vi borde ägna denna seger till dem. Vi har sett till att produkter som tillverkats med tvångsarbete förbjuds från den inre marknaden tills arbetarna kompenseras för den skada som åsamkas dem. Att förbjuda tvångsarbete skyddar också företag som följer reglerna från illojal konkurrens. Äntligen gör vi det lättare att bevisa statligt påtvingat tvångsarbete.”

Nästa steg

De två utskotten antog förslaget till betänkande med 66 röster för, 0 emot och 10 nedlagda röster. Plenarmötet måste nu bekräfta det som Europaparlamentets förhandlingsmandat och sedan, när rådet väl har antagit sin ståndpunkt, kan samtalen inledas om förordningens slutliga utformning.

Bakgrund

Parlamentet arbetar också med andra lagar som främjar anständigt arbete och ansvarsfullt företagande, såsom förslaget om direktiv om företagens hållbarhet due diligence, förhandlas för närvarande. Förslaget om att förbjuda produkter tillverkade med tvångsarbete fokuserar specifikt på produktövervakning.

Mer information  

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend