Anslut dig till vårt nätverk!

Lantbruk

Vänd dig till klimatåtgärder för en jobbrik ekonomisk återhämtning, säger européer

DELA MED SIG:

publicerade

on

jpclimate-articleLargeFyra av fem personer i EU inser att bekämpning av klimatförändringar och effektivare användning av energi kan stärka ekonomin och sysselsättningen, enligt en särskild Eurobarometer opinionsundersökning om klimatförändringar som publicerades idag. Det är något högre än i den senaste mätningen, 2011, då 78 % höll med.

Flera medlemsländer som led mest under den ekonomiska och finansiella krisen är bland de länder där erkännandet av de ekonomiska fördelarna med klimatåtgärder och energieffektivitet är högst. I inget medlemsland instämde färre än 65 % av de tillfrågade.

Undersökningen1 fann också att sju av tio medborgare håller med om att en minskning av importen av fossila bränslen från länder utanför EU kan ge ekonomiska fördelar.

Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso sa: "Det finns inget val att göra mellan god ekonomi och klimatskydd: kostnadseffektiva klimatåtgärder är verkligen god ekonomi. Jag är mycket uppmuntrad av att de europeiska medborgarna också inser det. Denna undersökning sänder en stark signal till EU:s ledare att vidta djärva klimatåtgärder för en hållbar ekonomisk återhämtning. Och det är en uppmuntran även för oss i kommissionen att fortsätta kämpa för ambitiösa klimatåtgärder i Europa.”

Klimatkommissionär Connie Hedegaard sa: ”Undersökningen bekräftar att en klar majoritet av européerna förväntar sig att deras politiker ska ta sig an klimatutmaningen nu. Medborgarna förstår att klimatförändringarna inte försvann medan deras regeringar var upptagna med att hantera den ekonomiska krisen. Det är varken tillväxt och konkurrenskraft eller klimatet. Det är både och, det måste vara båda. Jag hoppas att EU:s ledare kommer att lyssna och agera därefter vid Europeiska rådet senare denna månad när de kommer att diskutera våra klimat- och energiförslag för 2030.”

Nyckelresultat av undersökningen

  • 80 % av de tillfrågade håller med om att bekämpning av klimatförändringar och effektivare energianvändning kan stärka ekonomin och jobben, där 31 % håller helt med och 49 % tenderar att hålla med. Människor var mest benägna att hålla med helt i Spanien (52 %), Sverige (50 %), Malta (44 %), Irland och Cypern (43 %) och Grekland (42 %). Den lägsta andelen svarande som antingen instämde helt eller tenderade att hålla med var 65 % i Estland.
  • Nio av tio européer anser att klimatförändringen är ett allvarligt problem. En stor majoritet – 69 % – anser att det är ett "mycket allvarligt" problem och 21% ett "ganska allvarligt" problem. Endast 9 % anser att det inte är ett allvarligt problem. På en skala från 1 (minst) till 10 (mest) rankades klimatförändringarnas allvar till 7.3. Detta kan jämföras med poängen 7.4 år 2011 och 7.1 år 2009.
  • Klimatförändringar anses vara ett mycket allvarligt problem som världen står inför efter fattigdom och den ekonomiska situationen. 2011 hade klimatförändringarna varit på andra plats, efter fattigdom, hunger och vatten men före ekonomin. Idag ser hälften (50 %) av den europeiska allmänheten klimatförändringen som ett av de fyra allvarligaste problemen. Respondenter i Sverige (39 %), Danmark (30 %) och Malta (30 %) anser mest sannolikt klimatet som det enskilt allvarligaste globala problemet idag.
  • 70 % av européerna håller med om att en minskning av importen av fossila bränslen skulle kunna gynna EU ekonomiskt, där 26 % håller helt med och 44 % tenderar att hålla med. Det var mest sannolikt att de svarande var helt överens i Spanien (45 %), Österrike (40 %), Cypern (38 %), Irland (37 %), Portugal (34 %) och Malta (34 %).
  • De allra flesta européer stöder nationella åtgärder för energieffektivitet och förnybar energi. 92 % av de tillfrågade tycker att det är viktigt för deras regeringar att ge stöd för att förbättra energieffektiviteten till 2030, och drygt hälften (51 %) säger att detta är "mycket viktigt". För förnybar energi tycker 90 % att det är viktigt för sin regering att sätta upp mål för att öka användningen av förnybar energi till 2030, och 49 % anser att detta är "mycket viktigt".
  • 50 % av européerna säger att de har vidtagit någon form av åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna under de senaste sex månaderna, något färre än 53 % 2011. Men när de uppmanas med en lista över specifika åtgärder som de kan ha vidtagit, och utan någon tidsskala specificerad , stiger andelen till 89 %, upp från 85 % 2011. De vanligaste åtgärderna är att minska och återvinna avfall (69 %) och att försöka minska användningen av engångsartiklar (51 %).

Mer information

Annons

Länk till Eurobarometersidan
EU Climate Action Facebook-sida

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend