Anslut dig till vårt nätverk!

Klimatförändring

Miljö och klimat: Europeiska kommissionen ger 282.6 miljoner euro till 225 nya miljö- och klimatprojekt

DELA MED SIG:

publicerade

on

bakgrundOn 30 April, the European Commission approved funding for 225 new projects under the LIFE+ programme, the European Union’s environment fund. The projects selected were submitted by beneficiaries in all 28 member states and cover actions in the fields of nature conservation, climate change, environmental policy and information and communication on environmental issues across the EU. Overall, they represent a total investment of some €589.3 million, of which the EU will provide €282.6m.

Miljökommissionär Janez Potočnik sa: "Under det sista året av den nuvarande programperioden visar LIFE+-programmet återigen sin förmåga att ge väsentligt ekonomiskt stöd till miljö- och naturskyddsprojekt med betydande mervärde för EU. Dessa senaste projekt kommer att ge ett avgörande bidrag till bevarandet, bevarandet och förbättringen av Europas naturkapital, samt bidra till att uppnå hållbar tillväxt genom investeringar i en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi. Den allmänt erkända framgången för LIFE+ och dess projekt har säkerställt att en ny LIFE-förordning för miljö- och klimatåtgärder nyligen antagits, med en ökad budget, för perioden 2014-2020."

Climate Action Commissioner Connie Hedegaard said: “I am happy to see so many innovative projects also this year. And to make them happen, we will contribute with more than €41.2m, with a total budget of €109.4m. An ever rising share of LIFE projects is contributing to climate action. And we want to improve this even more: The new LIFE programme from 2014 to 2020 will foresee over 850 million Euros dedicated to climate action. This will roughly triple the amount which is spent on climate action.”

Kommissionen tog emot 1,468 2013 ansökningar som svar på sin senaste ansökningsomgång, som avslutades i juni 225. Av dessa valdes XNUMX ut för samfinansiering genom programmets tre komponenter: LIFE+ Natur och biologisk mångfald, LIFE+ Miljöpolicy och styrning och LIFE+ Information och Kommunikation.

1) LIFE+ Natur- och biologisk mångfaldsprojekt förbättrar bevarandestatusen för hotade arter och livsmiljöer. Av de 342 inkomna förslagen valde kommissionen ut 92 projekt för finansiering från partnerskap mellan naturvårdsorgan, statliga myndigheter och andra parter. Ledda av projektbidragsmottagare i 25 medlemsländer representerar de en total investering på 262.5 miljoner euro, varav EU kommer att tillhandahålla cirka 147.9 miljoner euro. Majoriteten (79) är naturprojekt som bidrar till genomförandet av fågel- och/eller habitatdirektiven och Natura 2000-nätverket. De övriga 13 är biodiversitetsprojekt, en LIFE+-projektkategori för pilotprogram som tar itu med bredare frågor om biologisk mångfald.

2) LIFE+-projekt för miljöpolitik och styrning är pilotprojekt som bidrar till utvecklingen av innovativa politiska idéer, teknologier, metoder och instrument. Av de 961 inkomna förslagen valde kommissionen ut 125 projekt för finansiering från en lång rad organisationer inom den offentliga och privata sektorn. De vinnande projekten, som leds av projektmottagare i 22 medlemsländer, representerar en total investering på 318.5 miljoner euro, varav EU kommer att tillhandahålla cirka 130.8 miljoner euro.

Under denna komponent kommer kommissionen att bidra med mer än 41.2 miljoner euro till 33 projekt som direkt tar itu med klimatförändringarna, med en total budget på 109.4 miljoner euro. De utvalda projekten, belägna i Österrike, Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Sverige och Storbritannien, är markerade i bilagan till detta pressmeddelande. Dessutom kommer många andra projekt med fokus på andra frågor också att ha en indirekt påverkan på utsläppen av växthusgaser.

Annons

Andra viktiga fokusområden är avfall och naturresurser, innovation, vatten och kemikalier.

3) LIFE+ Information and Communication projects disseminate information and raise the profile of environmental issues. Of the 165 proposals received, the Commission selected for funding eight (8) projects from a range of public and private sector nature and/or environment organisations. The projects are based in six Member States – Austria, Cyprus, Greece, Hungary, Poland and Romania – and represent a total investment of €8.3m, of which the EU will provide some €3.9m.

Hälften av de åtta projekten handlar om EU:s miljöpolitiska kampanjer, tre syftar till att öka medvetenheten om natur- och biologisk mångfald och det återstående är inriktat på att förebygga skogsbränder.

Bakgrund

LIFE+ är det europeiska finansiella instrumentet för miljön och har en total budget på 2.1 miljarder euro för perioden 2007-2013. Kommissionen lanserade en ansökningsomgång för projektförslag till LIFE+ per år.

LIFE-programmet kommer att fortsätta 2014-2020 enligt den nya LIFE-förordningen för miljö- och klimatåtgärder. Programmet har en total budget för perioden på 3.4 miljarder euro i december 2013 priser, och kommer att ha ett delprogram för miljö och ett delprogram för klimatåtgärder.

Mer information

Se en sammanfattning och kontaktadress för alla nya projekt som finansieras under LIFE+, uppdelat efter land: MEMO / 14 / 320 (+ bilaga med projekten för ditt land översatt till ditt lands språk)

För information om LIFE+
Kontakta relevanta nationella myndigheter

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend