Anslut dig till vårt nätverk!

Försvar

Europa lanserar diplomatiska godkännanden för militära transportflygplan

DELA MED SIG:

publicerade

on

militär 2 storlek

Europeiska försvarsbyrån lanserade med sin webbplats en diplomatisk godkännandeportal för militära transportflygplan. Portalen genomför det tekniska arrangemang som undertecknats av tretton medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Tyskland, Grekland, Italien, Litauen, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Sverige och Norge) för gemensamma bestämmelser och harmoniserade förfaranden för översvämningar och landningar . Arrangemanget gör det möjligt för medlemsstaterna att operera utan att behöva lämna in begäranden om diplomatiska godkännanden för varje flygning, inklusive stöd till pågående operationer och transport av IATA / ICAO-kompatibelt farligt gods. Denna förenklade mekanism är ett viktigt steg framåt till mer flexibla och effektiva militära flyglyftoperationer i Europa. Portalen gör det möjligt för medlemsstaterna att enkelt utbyta nödvändig information.

Avtalet presenterades för försvarsministrarna i november 2012 och förbättrar rörelsefriheten för EU: s militära registrerade transportflyg som passerar nationella gränser inom EU. De befintliga olikartade kraven för att erhålla diplomatiska godkännanden för att landa eller överflyga en EU-medlemsstat orsakar förseningar och hindrar snabba flyglyftoperationer. Denna arvsmekanism behövde uppdateras till 21-talets krav, särskilt med tanke på det framtida genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (SES) under de kommande åren, där ett vägdrivet system kommer att utvecklas till ett banbaserat system.

”Det nya avtalet om diplomatiska godkännanden förändrar radikalt hur medlemsstaterna hanterar frågan. Det möjliggör betydande besparingar på mänskliga och ekonomiska resurser samtidigt som militära transportoperationer blir snabbare och effektivare ”, säger Peter Round, kapacitetsdirektör för Europeiska försvarsbyrån.

Det tekniska arrangemanget genomfördes den 1 juni och är fortfarande öppet för undertecknande för alla andra EU-medlemsländer och Schengenområdes undertecknare. Sex ytterligare medlemsstater (Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Luxemburg och Spanien) uppgav att de snart skulle underteckna det tekniska arrangemanget.

 

Diplomatisk godkännande portal

Den nya mekanismen tillhandahåller årliga diplomatiska godkännandenummer för upp till 95% av de dagliga militära transportuppdragen som utförs ovanför de undertecknande ländernas territorier. Det harmoniserar också kraven för begäranden och anmälningar om diplomatiska godkännanden. Slutligen har en gemensam form för diplomatisk godkännande skapats.

Annons

Den diplomatiska godkännandeportalen på EDA: s webbplats (http://eda.europa.eu/DICPortal) är ryggraden i det nya arrangemanget. Dess huvudsakliga syfte är att tillhandahålla öppenhet om nationell politik och förfaranden för att bevilja diplomatiska godkännanden för transportflygplan. Portalen kommer också att lista upp årliga godkännandenummer som ska användas samt begränsningar nationer kan ha för vissa områden eller rutningar.

 

Bakgrund och väg framåt

Det europeiska partnerskapet för luftfartsflottor undertecknat av 20 medlemsstater 2011 under regi av Europeiska försvarsbyrån ser på att förbättra tillgången på militär luftlyft i EU och utveckla konkreta lösningar för att öka dess effektivitet och effektivitet.

EDA: s ad hoc-arbetsgrupp för diplomatiska godkännanden som utvecklade detta tekniska arrangemang kommer att fortsätta arbeta med olika diplomatiska godkännandefrågor, inklusive harmonisering av godkännanden för EU: s militära transportflyg utanför EU och godkännanden för luft-till-luft tankning (AAR) i den europeiska himlen.

 

Colin Stevens

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend