Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Antonyia Parvanova: "Nästan hälften av europeiska kvinnor har upplevt våld vid ett tillfälle"

DELA MED SIG:

publicerade

on

20140306PHT37711_originalVåld har berört livet för nästan hälften av alla kvinnor i Europa. Detta skadar inte bara människor och deras familjer, utan det har också en betydande ekonomisk kostnad på 228 miljarder euro per år i Europa. Inför internationella kvinnodagen den 8 mars har Europaparlamentet efterlyst en gemensam EU-strategi för att ta itu med våld mot kvinnor. Europaparlamentet diskuterade det med rapportförfattaren Antonyia Parvanova (avbildad), en bulgarisk medlem av ALDE-gruppen.

Hur utbrett är våldet mot kvinnor i Europa?

Flera studier visar att det finns ett allvarligt problem med våld mot kvinnor i Europa. En studie från EU:s byrå för grundläggande rättigheter visar att mellan 20-25 % av kvinnorna har upplevt fysiskt våld, cirka 10 % sexuellt våld, medan sju kvinnor dör på grund av våld varje år och nästan hälften av kvinnorna i Europa har vid ett tillfälle i sin liv upplevt en form av våld.

Våld mot kvinnor påverkar mer än bara deras familjeliv. Vilka är konsekvenserna?

Våld mot kvinnor är ett hinder för kvinnors fulla deltagande i det ekonomiska, sociala, politiska och kulturella livet och har också allvarliga ekonomiska konsekvenser, med den totala ekonomiska kostnaden som uppskattas till 228 miljarder euro per år i EU.

Det saknas en heltäckande EU-strategi. Vad behöver ändras?

Vi har väntat på en strategi och att EU-kommissionen ska uppmuntra medlemsländerna att ratificera Europarådets konvention om att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet, vilket inte har hänt. Så utskottet för kvinnors rättigheter uppmanar nu kommissionen att utarbeta en strategi och en lagstiftningsakt för att förebygga våld, samt en övergripande strategi och lagstiftningsakt för insamling av jämförbara uppgifter. Det är det starkaste steget som parlamentet lagligt skulle kunna ta i denna riktning. Vi uppmanar också att göra 2016 till EU:s år för att stoppa våld mot kvinnor.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend