Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Onlinespel: Kommissionen rekommenderar principer för att säkerställa ett effektivt konsumentskydd

DELA MED SIG:

publicerade

on

4041237051_be03d9f985_z-390x285Europeiska kommissionen har idag (14 juli) antagit en rekommendation om onlinespeltjänster. Den uppmuntrar medlemsländerna att eftersträva en hög skyddsnivå för konsumenter, spelare och minderåriga genom att anta principer för onlinespeltjänster och för ansvarsfull reklam och sponsring av dessa tjänster. Syftet med principerna är att värna hälsan och att minimera den eventuella ekonomiska skadan som kan bli följden av tvångsmässigt eller överdrivet spelande.

“Today’s Recommendation delivers one of the core elements of the Commission’s 2012 action plan on online gambling services,” said Vice President Michel Barnier, responsible for internal market and services.”We must better protect all citizens, and in particular our children, from the risks associated with gambling. We now look to the member states, but also to online gambling operators, to match our ambition for a high level of consumer protection throughout the EU in this fast growing digital sector.”

De viktigaste inslagen

I kommissionens rekommendation anges ett antal principer som medlemsländerna uppmanas att ta upp i sina spelregler:

  • Grundläggande informationskrav för spelwebbplatser, i synnerhet för att säkerställa att konsumenterna får tillräcklig information för att förstå riskerna med hasardspel. Kommersiell kommunikation (reklam och sponsring) bör ske på ett ansvarsfullt sätt.

  • Medlemsstaterna bör se till att minderåriga inte kan spela online och att regler finns på plats för att minimera deras kontakt med hasardspel, inklusive genom reklam eller marknadsföring av speltjänster oavsett om de sänds eller visas.

  • Det bör finnas en registreringsprocess för att öppna ett spelarkonto så att konsumenterna måste lämna uppgifter om ålder och identitet för verifiering av operatörerna. Detta bör också göra det möjligt för operatörer att hålla reda på spelarbeteende och larma vid behov.

    Annons
  • Löpande stöd bör finnas tillgängligt för spelare för att förebygga spelrelaterade problem, genom att utrusta dem med verktyg för att hålla spelandet under kontroll: möjligheter att sätta utgiftsgränser under registreringsprocessen, för att få informationsvarningar om vinster och förluster medan de spelar, och att ta tid ut från spel.

  • Spelare bör ha tillgång till hjälplinjer de kan ringa för att få hjälp om sitt spelbeteende, och de bör enkelt kunna utesluta sig själva från spelwebbplatser.

  • Reklam och sponsring av onlinespeltjänster bör vara mer socialt ansvarstagande och transparent. Till exempel bör den inte göra ogrundade uttalanden om chanser att vinna, utöva påtryckningar för att spela eller antyda att spel löser sociala, professionella, personliga eller ekonomiska problem.

  • Medlemsstaterna bör se till att utbildning tillhandahålls för anställda hos onlinespeloperatörer som interagerar med spelare för att säkerställa att de förstår problem med spelande och kan ha kontakt med spelarna på lämpligt sätt.

Medlemsstaterna uppmanas också att genomföra kampanjer för att öka medvetenheten om hasardspel och relaterade risker, samt att samla in data om öppnande och stängning av spelarkonton och brott mot reglerna för kommersiell kommunikation. Medlemsstaterna bör också utse behöriga tillsynsmyndigheter för att på ett oberoende sätt bidra till att säkerställa effektiv övervakning av efterlevnaden av rekommendationen.

The Recommendation was announced in the Commission’s action plan “Towards a comprehensive European framework for online gambling” adopted on 23 October 2012 (IP / 12 / 1135 och MEMO / 12 / 798).

Den snabba utvecklingen av onlineteknologi, med utvecklingen av mobiltelefoner och smarta telefoner, surfplattor och digital-tv, går hand i hand med ett ökat utbud och användning av onlinespeltjänster i Europa. Med nära 7 miljoner EU-konsumenter som deltar i onlinespeltjänster, står EU:s onlinespelmarknad för 45 % av världsmarknadsandelen.

För majoriteten av människor i EU som deltar i onlinespel är det en rekreationsaktivitet. Det finns dock ett antal risker förknippade med spel. Det uppskattas att mellan 0.1-0.8 % av den allmänna vuxna befolkningen lider av en spelstörning och ytterligare 0.1-2.2 % uppvisar potentiellt problematiskt spelande. Spelande blir ett problem när det upphör att vara rent njutbart och övergår i beroende. Barn och ungdomar löper också allt större risker, på grund av att de använder internet mer och mer för information eller underhållning och lätt kan komma i kontakt med hasardspelsreklam och spelwebbplatser. Därför är förebyggande åtgärder nödvändiga för att minimera potentiell skada och för att garantera att onlinespeltjänster erbjuds och främjas på ett ansvarsfullt sätt.

Dessutom ser flera medlemsländer för närvarande över sina rättsliga ramar på detta område och bör kunna använda rekommendationen som vägledning.

Rekommendationen uppmanar medlemsstaterna att informera kommissionen om de åtgärder som vidtagits mot bakgrund av rekommendationen 18 månader efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen kommer att utvärdera de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna 30 månader efter offentliggörandet.

Mer information

Rekommendationen åtföljs av en konsekvensbedömning och en beteendestudie om onlinespel och adekvata åtgärder för att skydda konsumenterna. Dessa finns tillgängliga på kommissionens webbplats.

Se även MEMO / 14 / 484

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend