Anslut dig till vårt nätverk!

Försvar

#Defence: Ledamöterna uppmanar medlemsstaterna att visa politisk vilja och går samman

DELA MED SIG:

publicerade

on

Erkännande - Icke-kommersiell - Inga härledningar Creative Commons © Europeiska unionen 2014 - Europaparlamentet ---------------------------------- ------ Pietro Naj-Oleari: Europaparlamentet, Generaldirektoratet för information, enheten för webbkommunikation, bildredigerare. Telefon: +32479721559/+32.2.28 40 633 E-post: pietro.naj-oleari@europarl.europa.eu

Försvarssamarbetet i EU är nu mer beroende av politisk vilja än av juridiska överväganden, säger utrikes- och konstitutionsutskotten i en gemensam resolution som antogs torsdagen (9 februari).

Ledamöterna föreslår att Europeiska försvarsbyrån ska behandlas som en sui generis EU-institution, finansierad av EU:s budget, och förespråkar inrättandet av ett mötesformat för "försvarsministrar" inom EU:s ministerråd.

Medföredragande Esteban González Pons (EPP, ES), på uppdrag av utskottet för konstitutionella frågor, sade: "Detta ambitiösa och strategiska betänkande kommer vid en extremt läglig tidpunkt, när att uppnå ett gemensamt försvar har blivit en prioritet. De utmaningar som EU står inför kräver mer samarbete och solidaritet inom säkerhet och försvar, för att främja fred och framsteg inom och utanför Europa”.

Co-rapporteur Michael Gahler (EPP, DE), for the Foreign Affairs Committee said: “In a time of external crises, the Lisbon Treaty offers us a huge potential for ameliorating our common security and defence policy and spending taxpayers’ money better. We urgently need to link up the isolated islands of military cooperation and start Permanent Structured Cooperation. We should also start funding the operational and personnel budgets for PESCO and the European Defence Agency out of the EU budget”.

Resolutionen, som godkändes med 48 röster mot 21 och 1 nedlagd röst, understryker att utvecklingen av en gemensam försvarspolitik för EU framför allt beror på medlemsstaternas politiska vilja, eftersom Lissabonfördraget redan ger en tillräcklig ram för att bygga ett verkligt gemensamt försvar. politik.

Förbättrad institutionell ram

Annons

Ledamöterna vill att Europeiska försvarsbyrån (EDA) och Permanent Structured Cooperation (PESCO) ska behandlas som sui generis EU-institutioner, som EU:s yttre åtgärder, och finansieras genom en specifik sektion i unionens budget. De efterlyser förstärkning av EDA:s politiska stöd och resurser, och uppmuntrar EU-länderna att ansluta sig till PESCO så snart som möjligt.

Resolutionen argumenterar också för att EU:s stridsgruppssystem bör föras in under PESCO, tillsammans med skapandet av ett permanent civilt och militärt högkvarter. Detta skulle förbättra det civila och militära samarbetet och EU:s förmåga att reagera snabbt på kriser, säger parlamentsledamöterna.

Ökade försvarsutgifter

Ledamöterna anser att det är viktigt att öka de nationella försvarsutgifterna till 2 % av BNP, och betonar att detta skulle innebära att man hittade ytterligare 100 miljarder euro till försvaret i slutet av det kommande decenniet. Extra pengar bör kanaliseras till forskning och utveckling samt till strategiska samarbetsprogram, där EU skulle kunna hjälpa till, tillägger de.

Framtida relationer mellan EU och Storbritannien

Resolutionen understryker slutligen behovet av ytterligare reflektion över de framtida förbindelserna mellan EU och Storbritannien, särskilt på området för militär kapacitet, om landet skulle besluta att lämna unionen.

Nästa steg

Resolutionen ska gå till omröstning av parlamentet som helhet i mars.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend