Anslut dig till vårt nätverk!

Kina

#Kina: Tillsammans kan vi göra skillnad

DELA MED SIG:

publicerade

on

 

Bältes- och vägforumet för internationellt samarbete som hålls i Peking på söndag och måndag kommer att se deltagande av cirka 1,500 130 tjänstemän, forskare, entreprenörer från mer än 70 länder och representanter från mer än 29 internationella organisationer. Av de XNUMX stats- och regeringschefer som kommer att delta i forumet är ganska många från Europa. Europeiska kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen kommer också att delta i forumet, skriver China Daily.

I en tid då den globala ekonomiska återhämtningen fortfarande är trög, handel och investeringar förblir svaga och tillväxtimpulserna instabila, erbjuder forumet ett utmärkt tillfälle att se över vinsterna och, ännu viktigare, att bygga ett närmare och starkare partnerskap.

Kina och Europeiska unionen har mycket gemensamt när det gäller att sträva efter delad tillväxt, utveckling och anslutning, inklusive genom Belt and Road-initiativet, och har hittills kommit med ett stolt rekord.

Vid det 17:e toppmötet mellan Kina och EU 2015 enades Kina och EU om att samverka mellan initiativet och investeringsplanen för Europa. Kina och några EU-länder har undertecknat mellanstatliga samarbetsavtal och lanserat en arbetsgruppsmekanism för Bälte och väg för att gemensamt främja initiativet. Dessutom har Kina och 16 länder i Central- och Östeuropa arbetat nära för att stärka samarbetet under Belt and Road-initiativet och 16+1-ramverket.

As concrete steps to promote seamless traffic flows, China and the EU signed an MOU for the establishment of a “Connectivity Platform”. China has launched railway freight service to some European countries. And cooperation in such areas as railways, ports, airports, power, transportation and logistics has gathered momentum.

Annons

De två sidorna arbetar också tillsammans för att fördjupa dialogen och samarbetet inom informations- och kommunikationsteknik.

För att utveckla praktiska finansiella vägar för ömsesidigt fördelaktigt samarbete enades Kina och EU om att inrätta en saminvesteringsfond. Och tidigt i år blev Kina den 67:e medlemmen i Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling.

The Beijing forum has now raised the two sides’ interest in exploring potential areas of cooperation to create fresh energy for pursuing interconnected development. To contribute to the ongoing efforts and deliberations, here are my suggestions.

För det första styrs Bältes- och väginitiativet av andan av öppenhet och konstruktivt samarbete. Med tanke på de ökande protektionistiska och anti-globaliserande känslorna i många delar av världen ligger det i vårt intresse att Kina och EU förblir engagerade i frihandel och ekonomisk öppenhet, en regelbaserad, transparent och rättvis internationell handelsregim och ordning, och öppna upp marknader, motsätta sig protektionism och säkra större anslutningsmöjligheter och ekonomisk utveckling och välstånd.

Second, the initiative is a win-win formula. The notion that this project is designed to enable China to access new markets, which will pose a challenge, even “threat”, to the future of Europe is wrong, as it neglects the fresh perspectives it will bring to European integration. Being open, transparent, harmonious and inclusive, the initiative is an invitation to all economies along the Belt and Road routes to build synergies between their development strategies and the initiative, explore cooperation, and share the benefits of the projects.

För det tredje är det dags att Kina och EU drar nytta av de nya möjligheter som initiativet erbjuder. Kina vill bland annat bredda politisk samordning och främja samarbetskonsensus genom en institutionaliserad dialogmekanism, närmare samarbeta om konkreta projekt inom Kina-EU Connectivity Platform, arbeta nära för att utforska sätt och medel för gemensam finansiering och initiering av projekt, och fördjupa Kina - Dialog om EU-rättsliga frågor i syfte att skapa en gynnsam miljö för företag.

Vi är mer än redo att lägga till nya dimensioner till vårt samarbete med EU. Till exempel, med tanke på att Kina håller på att omvandla sin ekonomiska utvecklingsmodell baserad på innovation, och innovation fortfarande är avgörande för den europeiska integrationen, bör vi göra ett fördjupat samarbete inom vetenskap och teknik och innovation till vår högsta prioritet.

Och för det fjärde hoppas vi att Kina och EU vid Pekingforumet och det 19:e toppmötet mellan Kina och EU kommer att sända ut detta positiva budskap: Kina är de två parter som är avgörande för att upprätthålla världsfreden och främja gemensam utveckling och delat öde. och EU kommer att axla det delade ansvaret för att främja byggandet av ett mer rättvist, rimligt och balanserat globalt styrningssystem baserat på öppenhet, inkludering och win-win-samarbete, och att vi tillsammans kan göra skillnad.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend