Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#Horizon2020 - Kommissionen ska investera 11 miljarder euro på nya sätt för att ta itu med samhällsutmaningar och öka jobb och tillväxt

DELA MED SIG:

publicerade

on

Den 2 juli tillkännagav Europeiska kommissionen hur den kommer att spendera den sista och största årliga andelen på 11 miljarder euro av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Under det sista året kommer kommissionen att fokusera på färre och avgörande ämnen som klimatförändringar , ren energi, plast, cybersäkerhet och den digitala ekonomin, stödjer ytterligare kommissionens politiska prioriteringar.

Budgetplanen kommer också att vara inriktad på att bereda vägen för Horizon Europe, nästa ramprogram (2021-2027) för forskning och innovation som kommer att innehålla en viktig nyhet, European Innovation Council. Det sistnämnda är en one-stop-shop för innovationsfinansiering som syftar till att omvandla vetenskap till nya affärer och påskynda uppskalningen av företag. Det är pågår redan i sin pilotfas och kommer att dra nytta av en budget på 1.2 miljarder euro 2020 (för mer information se även detta faktablad).

Forsknings-, vetenskaps- och innovationskommissionär Carlos Moedas sa: "Horizon 2020 genererar ny kunskap och teknik och har en stark ekonomisk inverkan. För varje 100 euro som vi investerar genom Horizon 2020, räknar vi med att lägga till 850 euro till vår BNP till 2030, vilket skapar miljontals jobb för européer. Det är därför vi har föreslagit 100 miljarder euro för nästa Horisont Europa-program, för att stärka EU:s konkurrenskraft, innovationskapacitet och vetenskapliga excellens."

Horisont 2020, EU:s forsknings- och innovationsprogram på 77 miljarder euro för 2014-2020, stöder vetenskaplig excellens i Europa och har bidragit till högprofilerade vetenskapliga genombrott som upptäckten av exoplaneter, första bilder av en svart hål och utveckling av avancerade vacciner för sjukdomar som t.ex Ebola. För mer information om årets budgetplan under Horisont 2020 se här.. För nyckelfakta och siffror om investeringen på 2.8 miljarder euro 2020 för fyra fokusområden, se detta faktablad.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend