Anslut dig till vårt nätverk!

Djurskydd

FAH-Europes reaktion på O'Neills rapport om #antimikrobiell resistens

DELA MED SIG:

publicerade

on

Global-antimikrobiella-beläggningar-marknaden till växa-by-2018Den slutliga rapport från O'Neill Review on Antimicrobial Resistance (AMR), som släpptes idag (19 maj), ger överlag några bra rekommendationer när det gäller att uppmuntra innovation för snabb utveckling av ny diagnostik, främja användningen av vacciner och alternativ till antibiotika, förbättra övervakningen av AMR och antibiotikakonsumtion hos både människor och antibiotika. djur, samt stödja bättre incitament för att uppmuntra investeringar för nya läkemedel och förbättra befintliga, samt inrättandet av en global innovationsfond.

Djurhälsoindustrin i Europa stöder fullt ut förslaget om en global medvetenhetskampanj för allmänheten som ska ledas av FN:s generalförsamling. Rapporten kunde ha gått längre för att erkänna det arbete som redan utförts av djurhälsobranschen i Europa i mer än ett decennium genom de upplysningskampanjer som förvaltas av European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals – EPRUMA – which has been promoting responsible use of antibiotics in agriculture. These campaigns go hand in hand in with advocating excellent hygiene, biosecurity and good husbandry on farms. The idea of a global awareness campaign at UN level is to be lauded, but ultimately it must be aimed at the end-user, i.e. medical doctors and patients and vets and farmers.

 

Men trots alla dessa åtgärder förekommer fortfarande infektionssjukdomar hos djur naturligt, och för djurens hälsa och välfärd är antibiotika avgörande för att behandla djur med en bakterieinfektion. Vi har en moralisk och juridisk skyldighet att värna om djurens hälsa och välbefinnande i vår vård. Detta påverkar också livsmedelsförsörjningskedjan, eftersom alla djur som inte behandlas adekvat på grund av brist på alternativ (t.ex. inga tillgängliga antibiotika) kommer att påverka Europas livsmedelssäkerhet och livsmedelssäkerhet, såväl som folkhälsan på lång sikt. Rapporten kunde ha tagit tillfället i akt att nämna att målet med ansvarsfull användning ytterst är att komma till användning av antibiotika "så lite som möjligt, så mycket som nödvändigt" – med andra ord, eliminera onödig och missbruka av antibiotika på gårdar.

 

I rapporten nämns en eventuell skatt på antibiotika i jordbruket. Ett sådant skattebaserat system på antibiotika skulle kunna leda till att sjuka djur inte behandlas vilket skulle påverka djurens välbefinnande. Utöver alla andra osäkerheter skulle ytterligare skatter vara ett avsevärt hinder för forskning och utveckling inom antibiotikasegmentet inom djurhälsoindustrin. Det skulle också strida mot rapportens tidigare uppmuntran för fler investeringar och incitament i innovation som vägen framåt för att bekämpa AMR.

I slutändan måste antibiotika hos djur och människor användas mer rationellt och på ett mer målinriktat sätt, för att maximera den terapeutiska effekten och minimera utvecklingen av AMR (som anges i EG:s riktlinjer för försiktig användning av antimikrobiella ämnen i djur (2015/C 299) /04) dokument), samtidigt som djurens och folkhälsan och djurens välbefinnande skyddas.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend