Anslut dig till vårt nätverk!

Asylpolitik

#Refugees: Första mötet i styrkommittén för Facility för flyktingar i Turkiet

DELA MED SIG:

publicerade

on

flyktingar i Turkiet

Den första styrkommittén för anläggningen för flyktingar i Turkiet sammanträdde i Bryssel i går 17 februari. Det var ordförande av Europeiska kommissionen och räknade på deltagande från alla EU: s medlemsländer och Turkiet.

Det första styrkommittémötet för anläggningen för flyktingar i Turkiet hölls i Bryssel den 17 februari under ordförande av kommissionen. De första projekten för att ge humanitärt bistånd och stödja tillgång till utbildning för flyktingbarn i Turkiet kommer inom kort att presenteras för godkännande av lämpliga kommittéer.

Styrkommitténs möte leddes av Europeiska kommissionen med deltagande av alla EU: s medlemsländer plus Turkiet i en rådgivande kapacitet. Kommittén gav kommissionen mandatet att omedelbart genomföra 2016-bidraget från EU: s budget för att ge mer akut humanitärt bistånd och tillgång till utbildning för flyktingbarn i Turkiet. De första projekten för att ge humanitärt bistånd och stödja tillgång till utbildning av flyktingbarn i Turkiet kommer inom kort att läggas fram för godkännande i ECHO-kommittén för finansiering av humanitärt bistånd.

Anläggningens resurser kommer från EU: s budget och från EU: s medlemsländer över 2016 och 2017 och når totalt upp till 3 miljarder euro under två år. Denna finansiering kommer att finansiera tillhandahållande av humanitär hjälp, utveckling och annat stöd till flyktingar och värdsamhällen, nationella och lokala myndigheter för att hantera och hantera konsekvenserna av flyktinginflödet. Den gradvisa leveransen av detta stöd är villkorad av att Turkiet genomför sina åtaganden enligt den gemensamma handlingsplanen EU-Turkiet. För att säkerställa samordning, komplementaritet och effektivitet i finansieringen tillhandahåller styrkommittén för anläggningen strategisk vägledning och beslutar om vilka typer av åtgärder som ska stödjas och genom vilka finansieringsinstrument.

Flyktingfaciliteten i Turkiet är svaret på Europeiska rådets begäran om betydande ytterligare finansiering för att stödja flyktingar i Turkiet. Faciliteten tillhandahåller en gemensam samordningsmekanism för åtgärder som finansieras av EU: s budget och nationella bidrag från medlemsstaterna, som är utformade för att säkerställa att flyktingars och värdsamhällens behov tillgodoses på ett heltäckande och samordnat sätt.

Bakgrund

Annons

Dess geografiska läge gör Turkiet till ett viktig första mottagnings- och transitland för migranter. Landet är värd för mer än 2.5 miljoner asylsökande och flyktingar. Turkiet gör anmärkningsvärda ansträngningar för att ge massivt humanitärt bistånd och stöd till ett enastående och ständigt ökande tillströmning av människor som söker tillflykt och har redan använt mer än 7 miljarder euro av sina egna resurser på att hantera denna kris.

Den 15 oktober nådde Europeiska kommissionen ett avtal om folkomröstningar med Turkiet om en gemensam handlingsplan för att intensifiera sitt samarbete om migrationshantering i ett samordnat försök att ta itu med flyktingkrisen. Vid Europeiska rådet den 15 oktober välkomnade stats- och regeringscheferna för EU: s 28 medlemsstater den gemensamma handlingsplanen och uttryckte beredskap att öka samarbetet med Turkiet och öka sitt politiska och ekonomiska engagemang väsentligt inom den fastställda ramen. Handlingsplanen aktiverades vid toppmötet mellan EU och Turkiet den 29 november 2016.

I handlingsplanen identifieras en serie samarbetsåtgärder som ska genomföras som en brådskande fråga av Europeiska unionen och Turkiet i syfte att möta gemensamma utmaningar på ett samordnat sätt och komplettera Turkiets ansträngningar för att hantera det stora antalet människor som behöver skydd i Turkiet. Dessutom har EU - institutionerna och dess medlemsstater - också åtagit sig att öka det politiska engagemanget med Turkiet, ge Turkiet ett betydande ekonomiskt stöd, påskynda genomförandet av färdplanen för visumliberalisering och återupplösa anslutningsprocessen med Turkiet.

Det stöd som ges under anläggningen för flyktingar i Turkiet kommer att vara villkorat av Turkiets efterlevnad av den gemensamma handlingsplanen EU-Turkiet, som syftar till att få ordning i migrationsströmmar och bidra till att hindra oregelbunden migration, och EU-Turkiets uttalande från 29 November 2015.

För mer information

EU-Turkiet gemensamma handlingsplanen

Europeiska rådets slutsatser från 15 oktober 2015

Meddelande om läget i genomförandet av de prioriterade åtgärder inom ramen för den europeiska agendan om migration

Bilaga 1: Gemensam handlingsplan EU-Turkiet Implementeringsrapport

FAKTABLAD: Gemensam handlingsplan EU-Turkiet

Europeiska agendan för migration

Kommunikation av 23 september 2015: Hantering av flyktingkrisen: omedelbara operationella, budgetmässiga och rättsliga åtgärder enligt den europeiska migrationsagendan

Kommunikation av 14 oktober 2015: Hantera flyktingkrisen: State of Play of Implementing of Priority Actions under European Agenda on Migration

Kommunikation av 15 december: En europeisk gräns- och kustbevakning och effektiv förvaltning av Europas yttre gränser

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend