Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

#EUTimberRegulation: De första två åren visar framsteg men mer ansträngning krävs från EU:s medlemsländer och den privata sektorn

DELA MED SIG:

publicerade

on

timmer trä

I dag 18 februari släppte kommissionen en rapport om effektiviteten i EU: s timmerförordning under de första två genomförandeaåren. Rapporten visar att EU är på väg att uppnå sina mål för att bekämpa olaglig avverkning och därmed sammanhängande handel med olagligt virke, men utmaningar kvarstår. Några positiva trender är synliga, nämligen att EU-operatörer gradvis vidtar åtgärder för att säkerställa deras leverantörers laglighet och att det finns mer medvetenhet om problemet med olaglig avverkning bland EU-konsumenter. Förordningen har också uppmuntrat producentländer att utveckla system för att bedöma överensstämmelse med kraven i lagstiftningen. Det behövs dock mer ansträngningar från både medlemsstaterna och den privata sektorn för att säkerställa en effektiv och effektiv tillämpning. Sedan 2014 har det gjorts betydande framsteg i genomförandet av virkesreglering i hela EU. Medan det i juli 2014 fanns 18 icke-kompatibla medlemsstater, minskade antalet i juni 2015 till fyra (Grekland, Ungern, Rumänien och Spanien). Kommissionen inledde överträdelseförfaranden mot dessa medlemsstater 2015. Det erkändes också allmänt att förordningen tillför ett betydande värde för de internationella ansträngningarna att stoppa avskogning och skogsförstöring, bevara den biologiska mångfalden och ta itu med klimatförändringarna. Resultaten av utvärderingen kommer att användas för att ytterligare förbättra genomförandet och tillämpningen av virkesförordningen.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend