Gör en € 1-donation till EU-reporter nu

Tag: Ungern

# ECA: Revisorer undersöker EU: s strategi för att bekämpa #desertificering

# ECA: Revisorer undersöker EU: s strategi för att bekämpa #desertificering

Europeiska revisionsrätten genomför en granskning av EU: s strategiska ram för bekämpning av ökenspridning - där tidigare bördigt land blir alltmer torrt och oproduktivt. Granskningen kommer att undersöka huruvida risken för ökenspridning i EU behandlas effektivt och effektivt. Ökenspridning definieras av Förenta nationernas konvention till [...]

Fortsätt läsa

Kommissionsledamot Vella kallar # TopQuality ministermöte om 30 januari och meddelar nya åtgärder för att hjälpa medlemsländerna att följa miljölagarna

Kommissionsledamot Vella kallar # TopQuality ministermöte om 30 januari och meddelar nya åtgärder för att hjälpa medlemsländerna att följa miljölagarna

I ett slutgiltigt tryck för att hitta lösningar för att ta itu med det allvarliga problemet med luftföroreningar i Europeiska unionen, kommissionsledamot med ansvar för miljö, har Karmenu Vella bjudit in ministrar från nio medlemsstater att sammankalla i Bryssel tisdagen den 30 januari. De nio medlemsstaterna, nämligen Tjeckien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Ungern, Rumänien, Slovakien och [...]

Fortsätt läsa

Europeiska kommissionen välkomnar de första operativa stegen mot en #EuropeanDefenceUnion

Europeiska kommissionen välkomnar de första operativa stegen mot en #EuropeanDefenceUnion

Europeiska kommissionen har välkomnat beslutet som antogs den 11 december av rådet formellt inrättandet av det permanenta strukturerade samarbetet (PESCO) och de planer som 25 EU-medlemsstater lade fram för att samarbeta om en första uppsättning 17-samarbetsprojekt. President Juncker sa: "I juni sa jag att det var dags att väcka sovande skönheten i Lissabonfördraget: [...]

Fortsätt läsa

Regelverk och demokrati i #Hungary: MEPs att quizera regeringen och experter

Regelverk och demokrati i #Hungary: MEPs att quizera regeringen och experter

Medborgerliga friheter Ledamöterna kommer att diskutera situationen för rättsstatsprincipen, demokratin och de grundläggande rättigheterna i Ungern med utrikesministern och flera experter. Kommittén för medborgerliga friheter fick i uppdrag av hela parlamentet i maj att bedöma huruvida Ungern riskerar att få ett allvarligt brott mot EU-värden. Om, på grundval [...]

Fortsätt läsa

#Defence: Europeiska kommissionen välkomnar åtgärder mot #PermanentStructuredCooperation

#Defence: Europeiska kommissionen välkomnar åtgärder mot #PermanentStructuredCooperation

President Juncker har krävt ett starkare Europa om säkerhet och försvar sedan hans valkampanj och sade i april 2014: "Jag tror att vi måste ta mer allvarligt bestämmelserna i det nuvarande fördraget som tillåter de europeiska länderna som vill göra detta till gradvis bygga upp ett gemensamt europeiskt försvar. Jag [...]

Fortsätt läsa

#Hungary: PM Orban måste skriva avtal med CEU University i Budapest och sluta hindra akademisk frihet

#Hungary: PM Orban måste skriva avtal med CEU University i Budapest och sluta hindra akademisk frihet

Fram till dagens europeiska toppmötet (19 oktober) i Bryssel har Alliansen liberaler och demokrater i Europa uppmanat EU: s ledare att lägga press på EPP: s ungerska premiärminister Viktor Orban för att hindra honom från att hindra ett avtal, vilket skulle göra det möjligt för det centrala europeiska universitetet i Budapest för att ge utbildning också i USA, [...]

Fortsätt läsa

Europeiska kommissionen skrider upp överträdelse mot #Hungary på icke-statliga lagar

Europeiska kommissionen skrider upp överträdelse mot #Hungary på icke-statliga lagar

I dag (4 oktober) utfärdade Europeiska kommissionen ett motiverat yttrande - det andra steget i överträdelseförfarandet - till Ungern för sin lag om utländska finansierade icke-statliga organisationer. Kommissionens motiverade yttrande om den ungerska icke-statliga lagen följer den formella underrättelsen som kommissionen skickade den 14 juli. Kommissionen hade beslutat att börja [...]

Fortsätt läsa