Anslut dig till vårt nätverk!

Företag

Kommissionen och OECD lanseringssajt för universitet för att mäta företagar inverkan

DELA MED SIG:

publicerade

on

20130611-ecowaterIdag (18 november) lanserar Europeiska kommissionen tillsammans med Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) ett nytt självutvärderingsverktyg online för universitet för att mäta hur entreprenöriella de är. HEInnovera gör det möjligt för institutioner att bedöma sina resultat inom sju områden: ledarskap och styrning, organisatorisk kapacitet, undervisning och lärande, vägar för entreprenörer, universitets- och företagsutbyte, den internationaliserade institutionen och effektmätning.

"Entreprenörsfärdigheter och tankesätt är viktigare än någonsin på dagens globala marknader. Det gäller lika mycket för universitet som företag. Jag är övertygad om att detta nya initiativ kommer att uppmuntra europeiska högre utbildningsinstitutioner att bli mer entreprenöriella och öppna för möjligheter", säger Androulla Vassilliou, EU-kommissionär för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Under vart och ett av de sju bedömningsområdena inbjuds institutionerna att bedöma sig själva från 0-10 som svar på uttalanden som:

  • Entreprenörskap är en viktig del av universitetsstrategin
  • Universitetet är öppet för att rekrytera och engagera sig med individer som har entreprenöriella attityder, beteenden och erfarenhet
  • Universitetet validerar läranderesultat för entreprenörskap
  • Utbildning för att starta företag erbjuds över hela läroplanerna och fakulteterna
  • Universitetet underlättar tillgången till privat finansiering för sina potentiella entreprenörer
  • Universitetet har starka band med inkubatorer och vetenskapsparker

Webbplatsen genererar sedan resultat för institutionen och lyfter fram styrka och svagheter. Det hjälper också institutionen att förbättra sina resultat genom att tillhandahålla länkar till skräddarsydda exempel på god praxis.

HEInnovate är inte ett benchmarking- eller rankningsverktyg; alla resultat och data förblir användarens egendom och kommer inte att bevaras eller lagras av kommissionen eller OECD. Det tillkommer inga avgifter eller registreringskostnader för att använda tjänsten.

Under 2014 kommer kommissionen och OECD att hålla workshops och evenemang över hela Europa om hur man får ut så mycket som möjligt av webbplatsen.

Bakgrund

Annons

De europeiska systemen för högre utbildning måste alltmer förändra sitt sätt att fungera på grund av revolutionen inom informations- och kommunikationsteknik, finanskrisen, global konkurrens och press på budgetar.

En av de viktigaste förändringarna som svar på dessa utmaningar har varit utvecklingen, både i koncept och praktik, av det "entreprenörsuniversitet" som lägger större vikt vid innovation inom alla områden, från forskning till undervisning och lärande, kunskapsutbyte, styrning och yttre förbindelser.

Europeiska kommissionens universitet-företagsforum, som samlar intressenter från näringslivet och akademin för att uppmuntra starkare partnerskap och kunskapsutbyte, har arbetat med att definiera ett ramverk som definierar egenskaperna hos det "entreprenöriska universitetet".

Efter inledande diskussioner 2011 inrättade kommissionen en expertpanel i början av 2012 för att undersöka konceptet på djupet. Dessa diskussioner inspirerade till skapandet av HEInnovate, som tar hänsyn till mångfalden i det europeiska högre utbildningslandskapet och de områden som kan bidra till entreprenöriella resultat inom högre utbildning.

Europeiska kommissionen: Utbildning och fortbildning

HEInnovera

Androulla Vassilious webbplats

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend