Anslut dig till vårt nätverk!

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi: Kommissionen samråder om utvärderingen av förordningen om fartygsåtervinning

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Kommissionen inleder ett offentligt samråd för att samla in synpunkter från ett brett spektrum av aktörer – redare, återvinningsföretag, industri, nationella myndigheter, icke-statliga organisationer och medborgare om EU:s förordning om fartygsåtervinning. Feedbacken som mottagits kommer att hjälpa den pågående utvärderingen av regelverket för återvinning av EU-flaggade fartyg som har pågått sedan 2013.

Utvärderingen syftar till att bedöma hur väl förordningen har tillämpats och dess inverkan hittills. bedöma hur väl det bidrar till de allmänna politiska målen för den europeiska gröna avtalet och Cirkulär ekonomi Handlingsplan; och identifiera brister i dess genomförande och efterlevnad.

De flesta fartyg är byggda med material som lämpar sig för återvinning. När fartyg rivs blir stål, annat metallskrot och olika typer av utrustning tillgängliga och kan återanvändas ytterligare. Många fartyg är dock nedmonterade utanför EU, under förhållanden som ofta är skadliga för arbetarnas hälsa och miljön. EU:s fartygsåtervinningsförordning är den enda dedikerade rättsligt bindande ramen reglerar fartygsåtervinning på internationell nivå och syftar till att avsevärt minska de negativa effekterna av återvinning av EU-flaggade fartyg. 

När utvärderingen är klar kan kommissionen, beroende på resultaten, inleda en översynsprocess för förordningen.

Intresserade aktörer bjuds in att dela sina åsikter via en online offentligt samråd som pågår till 7 juni 2023.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend